10.9.2015: Hallituksen budjetti leikkaa koulutuksesta sekä lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 10.9.2015.)

Hallitus päätti toteuttaa budjetissaan suunnittelemansa kohtuuttomat leikkaukset pienituloisilta ja koulutuksesta. Hallituksen budjetti on lyhytnäköinen ja sen arvovalinnat ovat kovia: se vaarantaa hyvinvointimme tulevaisuutta köyhyyden lisääntymisen, koulutuksen heikentymisen ja työelämän tasa-arvon heikentämisen kautta.

Ensinnäkin leikkaukset heikompiosaisilta johtavat syrjäytymisen ja köyhyyden lisääntymiseen – kun jo nyt leipäjonojen kasvaminen on yhteiskuntamme ongelma. Toiseksi suuret leikkaukset koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta vaarantavat lastemme hyvinvointilupauksen: lupauksen tasa-arvoisesta koulutuksesta ja sitä kautta mahdollisuudesta hyvään työelämään. Myös tasa-arvon kannalta hallituksen politiikka on haitallista: tiistain työelämän heikennyksen paketti rankaisee budjetin leikkausten lisäksi naisvaltaisten alojen pieni- ja keskituloisia ihmisiä, kuten hoitajilta tai palvelualojen työntekijöitä. Eduskunnassa on vaadittava korjauksia, joilla eriarvoisuuden lisääminen estetään.

Hallituksen budjetin julkaisu jatkaa hallituksen omintakeista viestintää. Hallitus kertoi ”torjuvansa” leikkausta eläkeläisten asumistukeen. Lopputulos on se, että eläkeläisten asumistuesta leikataan 60 miljoonaa euroa. Se heikentää monien eläkeläisten mahdollisuuksia elää omassa kodissaan.

Hallitus päätti uutena ratkaisuna leikata raideliikenteen rahoitusta poistamalla Pisara-radan rahoituksen. Se on vastuutonta, kun liikenteen tulevaisuus on vähäpäästöisen liikenteen edistämisessä.

Muutoksissa on hyvääkin: solidaarisuusveron alarajan alentaminen määräaikaisesti lisää hyvätuloisten osallistumista taakankantoon. Pääomatuloveron progression lisääminen on sekin oikeudenmukaisuutta lisäävä ratkaisu. Molemmat ovat kuitenkin liian pieniä ratkaisuja, koska iso kuva on leikkausten maksattaminen heikompiosaisilla. Vihreiden vaihtoehdossa perusturvasta ja koulutuksesta ei leikattaisi. Vihreiden esittämät korotukset solidaarisuusveroon ja pääomatuloveroon olivat kooltaan merkittävämpiä ja pysyviä.

Suomessa on nyt perusoikeistolainen hallitus. Se näkyy hallituksen arvovalinnoissa. Hallituksen budjetti leikkaa voimakkaasti Suomen kansainvälisestä vastuusta lähes puolittamalla kehitysyhteistyön rahoituksen. Hallitus leikkaa Suomessa koulutuksesta ja pienituloisilta ihmisiltä. Oppositio tulee jo lähiaikoina laajalla yhteistyöllä tekemään välikysymyksen hallituksen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvista leikkauksista. Korkeakoulujen ja innovaatioiden leikkaukset vaarantavat taloutemme uudistamista ja osaamispohjaamme, peruskoulun ja varhaiskasvatuksen leikkaukset uhkaavat luoda lasten luokkayhteiskuntaa.

Tiistaina julkaistu hallituksen sanelupaketti työelämän heikennyksistä vain vahvistaa hallituksen kovaa linjaa. Hallitus ei paranna epävarmassa asemassa olevien mahdollisuuksia päästä paremmin työelämään, ei paranna yrittäjien sosiaaliturvaa. Sen sijaan hallitus leikkaa palkoista, vaikka se ei ole hallituksille yleensä kuulunut. Sosiaali- ja terveydenhuollossa ylityökorvausten ja lisien leikkkaukset voivat johtaa jopa selvästi yli 10 prosentin palkanleikkaukseen. Monilla aloilla työnteko on välttämätöntä 24/7, kuten poliisissa ja terveydenhuollossa. Hallitus ei voi laittaa pieni- ja keskituloisia ihmisiä ja lapsia maksamaan valtiontalouden tasapainottamista. Tätä pakettia on korjattava oikeudenmukaiseksi – hallituksen on palattava neuvottelupöytään, lisäksi on kuultava ihmisiä ja asiantuntijoita. Sillä on suuri arvo, että yhteiskunnan eheyttä ja julkisen sektorin elintärkeitä tehtäviä hoitavien ihmisten työmotivaatiota ei vaaranneta sanelemalla. Suomi tarvitsee yhteistyötä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia päätöksiä, ei yhteiskuntasanelua.

Julkaisemme oman varjobudjettimme eduskunnan käsittelyn aikana jo elokuussa julkaistun varjohallitusohjelmamme pohjalta. Vihreiden vaihtoehdossa näitä leikkauksia heikompiosaisilta ja koulutuksesta ei tehtäisi: sen sijaan panostaisimme enemmän työnteon kannustavuutta ja yrittäjyyttä lisääviin uudistuksiin, kuten energiaremonttiin ja sosiaaliturvan kannustavuuden parantamiseen. Perustulokokeilun toteuttamista on vauhditettava. Vihreät näkee kestävyysvajeen ratkaisemisen ensisijaisena: kun saamme työllisyysasteen nousuun, emme joudu tekemään ylisuuria leikkauksia hyvinvoinnista ja ihmisten palkoista.

Viime kädessä kyse on arvovalinnasta: onko meillä malttia uudistaa hyvinvointivaltiota niin, että ihmiset pysyvät yhdessä veneessä ja lastemme lupaus tasa-arvoisesta koulutuksesta pidetään. Vai aletaanko hyvinvointivaltion lupausta hyvästä elämästä murentaa itse poliittisin päätöksin. Tämän hallituksen linjan vihreät haastaa. Kutsumme hyvinvointivaltion uudistamista kannattavat suomalaiset mukaan tarjoamaan kestävämpää vaihtoehtoa.

 

Ylös