5.6.2015: Ville Niinistön linjapuhe Oulun puoluekokouksessa 5.6.2015

Rakkaat vihreät ystävät,

Suomi on tässä maassa asuvat ihmiset ja sen luonto. Suomi ei ole taloutta.

Kun katsot ympärillesi, et näe numeroita kansantaloudesta. Näet ystäviäsi, läheisiäsi – näet lapsia, työntekijöitä ja eläkeläisiä. Näet rakkaita paikkoja, luontoa, eläimiä, virtaavia vesiä. Näet ihmisen kulttuurin ja luonnon perintöä, joka virtaa sukupolvelta toiselle.

Me olemme täällä vaalimassa tätä kaikkea.

Hyvässä yhteiskunnassa puolustetaan jokaisen ihmisarvoa ja yhteistä ympäristöämme. Siitä tässä kaikessa on kyse.

Arvoista.

Arvoista, joilla me rakennamme hyvinvointia ihmiselle ja ympäristölle. Jos me sen muistamme, niin silloin me pärjäämme.

 

Rakkaat ystävät,

Maailma muuttuu koska sitä muutetaan. Tämän maan hyvinvoinnin rakensivat sukupolvet, jotka uskoivat siihen, että huomisesta voi tehdä paremman kaikille.

Heillä oli unelma hyvinvointivaltiosta, jossa kaikilla lapsilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutuksella ja yhteiskunnan tuella täyteen onneensa.

Heillä oli unelma, jonka eteen he olivat valmiita tekemään töitä. He eivät antaneet periksi.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa moni suomalainen laittoi luottamuksensa siihen, että huominen voi yhä olla parempi. Se oli meidän vihreiden viesti. Meidän vihreiden lupaus oli työskennellä niiden arvojen puolesta, joilla toivo paremmasta elää.

Saimme luottamuksen useammalta suomalaiselta kuin koskaan aikaisemmin, missään vaaleissa. Yli 250 000 suomalaista sanoi: nyt jos koskaan, rakennetaan parempaa huomista. Ei anneta periksi hyvinvointinvaltion unelmasta; paremmasta maasta jokaiselle suomalaiselle. Että nyt ei ole aika luovuttaa.

Moni sanoi vaalien jälkeen, että vihreiden tulos oli valonpilkku näissä vaaleissa. Sain viestiä toissa päivänä ”Punavuoren mummolta”, joka halusi kiittää työstä vaaleissa ja viime päivien uurastuksesta pienen ihmisen puolesta. Lasten ja nuorten koulutus oli hänelle kaikkein tärkeintä. Hän mietti Suomen tulevaisuutta. Hän ei halunnut, että ketään jätetään sivuun tai leikkauksilla aiheutetaan työttömyyttä. Samanlaisia viestejä on tullut paljon. Se antaa toivoa.

Vaalien jälkeen yhä useampi suomalainen on laittanut luottamustaan meihin. Olemme saaneet 700 uutta jäsentä. Ylen gallupissa kannatuksemme oli 10,5 prosenttia. Tämä tuki velvoittaa meitä. Se velvoittaa meitä tekemään joka päivä parhaamme jokaisen ihmisarvon ja ympäristön puolesta.

 

Rakkaat ystävät,

Monet sanovat, että nyt on sellainen aika, että kaikkien pitää kärsiä. Me emme kuulu niihin. Vihreät uskoo siihen, että nyt ei ole se hetki ihmiskunnan historiassa, jolloin me annamme periksi. Me haluamme kantaa sivistyksen, valistuksen ja edistyksen soihtua eteenpäin.

1800-luvun lopulta alkaen työväenliike ja edistykselliset, sosiaaliliberaalit porvarit, aloittivat yhdessä työn hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Me haluamme jatkaa tätä työtä, ratkaista aikamme haasteet yhdessä. Me 2010-luvulla olemme samankaltaisten haasteiden edessä kuin 1800-luvun lopulla oltiin.

Silloin kasvava teollinen tuotanto synnytti työväenluokan, jonka olot olivat huonot. Kaupungeissa köyhyys tuli yhä kipeämmin näkyväksi. Vanhan maailman ratkaisut eivät vastanneet heidän tarpeisiinsa. Hyvinvointivaltio oli ratkaisu siihen, että edistys auttaisi kaikkien ihmisten asemaa. Forssan ohjelma halusi kieltää lapsityövoiman, saada 8-tuntiset työpäivät, parantaa työoloja ja saada oikeuden peruskoulutukseen kaikille.

Se tuntui silloin utopialta, mutta lähes kaikki sen vaatimukset toteutuivat. Nyt edessämme on työelämän murroksen, maailmantalouden ja elinkeinojen murroksen sekä ympäristökriisien ratkaiseminen. Koko talous on muutettava vihreäksi ja kestäväksi, jotta emme varastaisi hyvinvointia tulevilta sukupolvilta.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat ihmiskunnan kohtalonkysymykset. Työelämä on muuttunut, yhä useampi tekee silpputöitä tai on yrittäjän ja palkansaajan aseman välimaastossa.

Digitalisaatio ja automatisaatio ovat tekemässä yhä suurempia mullistuksia. Maailmantalouden painopiste on siirtymässä uusille alueille, niin maantieteessä kuin teknologiassakin. Talouksiamme liikuttavan energian tulevaisuus on auringossa, tuulessa ja bioenergiassa.

Vanhan maailman ratkaisut eivät riitä nytkään. Siksi tarvitsemme yhteistyötä sosiaaliliberaalien porvarien ja vasemmiston kesken sen puolesta, että hyvinvointivaltiota uudistetaan – ja että sen unelmasta ei anneta periksi. Vihreiden paikka on olla rakentamassa tätä yhteistyötä.

Maailma ei ole valmis. Nyt 2000-luvun alussa uudistajille on vähintään yhtä paljon tilausta, kuin 100 vuotta sitten. Me kaikki tässä salissa olemme varmasti osa tätä 2000-luvun uudistajien joukkoa. Mutta me emme yksin kykene muuttamaan maailmaa. Mutta me voimme olla kanava, jonka kautta monin kerroin tätä salia suuremmat ihmisryhmät voivat tulla mukaan muuttamaan Suomea ja maailmaa.

Meidän tulee pyytää ihmisiä mukaan työhön paremman huomisen eteen.

Meidän tulee koota yhteen myös puolueita oppositiossa, jotta voimme haastaa ja tarjota Suomelle parempia vaihtoehtoja, kuin hallituksen suunnitelmissa on.

Kaikki suomalaiset ovat tervetulleita tähän työhön. Mitä enemmän se saa kannatusta, sitä enemmän hallituksen on otettava tämä ihmisten viesti vakavasti.

 

Rakkaat ystävät,

Hallitusohjelmaansa esittelevä hallitus on perusoikeistolainen hallitus.

Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa meillä on hallitus, joka tietoisesti haluaa supistaa julkisen vallan vastuuta ihmisten välisestä tasa-arvosta. Se rajoittaa Suomen kansainvälistä vastuuta ihmisten välisestä solidaarisuudesta.

Se haluaa myös kääntää historian kelloja taaksepäin. Koko hyvinvointivaltion historia on ollut sitä, että teemme tuottavammin töitä, jotta ihmiset voisivat paremmin. Nyt hallitus haluaa pidentää niiden työpäiviä, jotka ovat jo työelämässä. Suomi tarvitsee lisää työtä, ei lisää työssä uupumista.

Samalla hallitus leikkaa niiltä, joiden pitäisi päästä työelämään. Se suojelee ainoastaan vanhoja elinkeinoja, kun pitäisi luoda uusia. Kun pitäisi luoda myös ihmisille uutta turvaa ja koulutusta, joilla pärjätä huomisen työelämässä.

Hallitus leikkaa työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä, lapsiperheiltä ja, ennen kaikkea, se leikkaa koulutuksesta.

Se leikkaa koulutuslupauksestamme jokaiselle nuorelle. Se leikkaa siitä vapauden lupauksesta, että tässä maassa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen, perhetaustasta riippumatta. Se on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ydintä.

Hallitus leikkaa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi rakennettuja julkisen vallan tukiverkkoja, koulutusta ja muita palveluja.

Se on tehnyt arvovalinnan – ei taloudellista valintaa. Se on antanut unelmasta periksi.

Se sanoo, että kaikkien pitää kärsiä. Se haluaa kaventaa yhteiskuntamme tasa-arvoa. Se haluaa rajoittaa ihmisten valintoja, erityisesti pienituloisten valintoja.

Ensinnäkin hallitus leikkaa enemmän kuin useimmat hallituspuolueet vaaleissa sanoivat olevansa valmiita leikkaamaan.

Toiseksi leikkauksistaan se kohdentaa valtaosan hyvinvointivaltion peruspalveluihin: koulutukseen, pienituloisten saamiin tulonsiirtoihin ja muihin turvaverkkoihin.

Kaikki puolueet lupasivat vaaleissa, että erityisesti koulutuksesta ei leikata. Silti tämä hallitus on nyt leikkaamassa eniten juuri koulutuksesta, lastemme tulevaisuudesta: päivähoidosta, peruskouluista, toiselta asteelta, korkeakouluista, innovaatiojärjestelmästä ja opiskelijoiden toimeentulosta.

Se leikkaa juuri niiden lasten tuesta, jotka eniten tukea tarvitsevat. Peruskoulujen tasa-arvorahasta ja päivähoito-oikeudesta. Se kasvattaa ryhmäkokoja.

Yli 600 miljoonan euron pysyvä vuositason leikkaus koulutuksen määrärahoihin on lähes 10 prosenttia koko opetusministeriön budjetista.

Tämä hallitus on ensimmäinen hallitus Suomen historiassa, joka haluaa alentaa lastemme saaman koulutuksen tasoa. Ja kutsuu sitä omalla uuskielellään uudistamiseksi.

Hallitus on leikkaamassa pois siitä kestävästä kasvusta, jolla Suomi voi kansainvälisessä kilpailussa pärjätä. Osaamisella. Koulutuksen tasa-arvolla.

Nämä leikkaukset merkitsevät yhä useamman nuoren putoamista opintopolulta, jäämistä syrjään työelämästä. Koulutus periytyy yhä enemmän.

 

Olemme jo esittäneet vaihtoehdon, jolla KAIKKI hallituksen koulutuksen leikkaukset voidaan korvata.

Poistamalla 800 miljoonalla eurolla ympäristöhaitallisia tukia vähentäisimme riippuvuuttamme ulkomaisesta öljystä, edistäisimme kotimaista bioenergiaa, ja saisimme vastaavat säästöt. Kaikki voittaisivat.

Koulutuksen lisäksi hallitus leikkaa pehmeistä arvoista: ympäristöstä, solidaarisuudesta ja tasa-arvosta.

Kaikki eivät kärsikään. Hallitus laittaa naiset, pienituloiset ja heikompiosaiset kärsimään.

Leikkauksista valtaosa kohdentuu naisvaltaisille aloille. Tasa-arvoa lyödään korville. Hoivavastuuta vyörytetään koteihin.

Julkisen sektorin säästöt tarkoittavat erityisesti naisten irtisanomisia. Päivähoidon leikkaukset vaikeuttavat pienten lasten äitien työllistymistä ja heikentävät lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Indeksien jäädyttämisestä naisten osuus on lähes 60 prosenttia.

Luonnonsuojelun määrärahat ajetaan lähes alas. Riippumaton ympäristötutkimus ajetaan alas.

Ilmastonsuojelu alistetaan teollisuuden kilpailukyvylle, joka todetaan ilmastopolitiikan keskeisenä tavoitteena. Ei se niin mene. Ilmastonsuojelun keskeinen tavoite on pitää tämä ainoa maapallomme hyvässä kunnossa lapsillemme ja lastenlapsillemme.

Kehitysyhteistyö leikataan lähes puoleen, kauas viiteryhmästämme muiden Pohjoismaiden joukossa. Suomi sulkee silmänsä maailman köyhimpien ihmisten hädältä.

Noin kaksi miljardia euroa hallituksen leikkauksista kohdistuu pienituloisille koulutuksen, muiden palvelujen ja tulonsiirtojen leikkauksina.

Suurituloisille hallitus ei kohdenna muita toimia kuin veronkevennyksiä.

On aika kyseenalaista puhua siitä, että kaikki osallistuvat, kun suurituloisia vedotaan vain vapaaehtoisesti palkkamalttiin.

Pienituloisilta tämä hallitus ei kysy. Se ottaa. Ja se ottaa paljon.

Arkkipiispa Mäkinen käytti maanantaina vastuullisen puheenvuoron. ”Oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta, vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta.”

Oikeudenmukainen yhteiskunta syntyy oikeudenmukaisten päätösten kautta.

Arvot. Palaamme siihen.

Arvojemme on ohjattava niitä päätöksiä, joita me teemme. Päätökset on valintoja. Nyt tuntuu siltä, että päätöksiä ohjaa kamreerimainen kiire ja kovat arvot. Kiire korjata lukuja.

Mutta tämä unohtaa ihmisen ja hänen hyvinvointinsa. Hallitukselle tärkeintä näyttää olevan se, että voi kertoa Euroopan komissiolle, mitä viivan alle jää.

Riskinä siinä on, että hallitus valitsee leikkausten kierteen. Jos nuorten ja pienituloisten tasa-arvosta leikataan, aiheutetaan vaan lisää köyhyyttä ja syrjäytymistä. Silloin sosiaali- ja työllisyysmenot vain kasvavat.

En usko, että suomalaiset haluavat lastemme ja lastenlastemme tulevaisuutta alistettavan tällaiselle ihmisiä eriarvoistavalle politiikalle.

Kysymys on seuraava: Onko Suomella malttia vaurastua?

Onko meillä malttia pitää kiinni lapsille annetusta koulutuslupauksesta?

Onko meillä malttia kasvattaa taloutta kestävästi lisäämällä työllisyyttä?

Onko meillä malttia uudistaa hyvinvointivaltiota, eikä itse oma-aloitteisesti lähteä romuttamaan sitä?

 

Rakkaat vihreät ystävät,

Nyt ei ole aika sanoa, että kaikkien pitää kärsiä – vaan nyt on aika uudistaa sosiaaliturvamme perustuloon pohjautuvaksi, jolloin se vastaa nykyajan ihmisten tarpeisiin.

Aika uudistaa koulutuksemme sellaiseksi, että siellä opitaan huomisen työelämän taitoja.

Aika uudistaa elinkeinoelämää kestävän kasvun luomiseen energiaremontilla ja yrittäjyyden helpottamisella.

Vihreiden vaihtoehdossa suoraa budjettisopeutusta olisi korkeintaan kaksi miljardia euroa. Sen rinnalla toteuttaisimme hallitusta rohkeammin ihmisiä työelämään nostavia uudistuksia, työperäisen maahanmuuton helpottamista, pienyrittäjyyden helpottamista sekä kasvualojen vauhdittamista energiaremontilla ja investoinneilla.

Luomalla 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana saisimme jo tasapainotettua valtion budjettia 4,5 miljardia euroa.

Me vihreät tarjoamme oman vaihtoehtomme, jossa nostamme ihmisiä työhön ja pidämme kiinni paremman huomisen unelmasta jokaiselle suomalaiselle.

 

Hyvät ystävät,

Useampi ihminen kuin koskaan on antanut oman ainokaisen äänensä Vihreiden tueksi. Ihmiset ovat laittaneet toivoaan meihin – ja moni kokee sen erityisen tärkeäksi tässä tilanteessa, kun hallituspohja on toisenlainen. Se velvoittaa työtämme.

Olemme luvanneet jokaiselle Vihreitä äänestäneelle, että työllisyys, ympäristö, koulut ja köyhyyden poistaminen ovat politiikkamme ytimessä. Tästä lupauksesta pidämme kiinni.

On ollut myös hienoa nähdä, kuinka me vihreät olemme kasvaneet näissä vaaleissa yhteiseksi joukkueeksi, kenties enemmän kuin koskaan, Helsingistä Lappiin.

Nyt meidän on jatkettava tätä työtä sen puolesta, että se valonpilkku, johon ihmiset ovat laittaneet toivoaan, kasvaa yhteisellä työllämme valoisammaksi tulevaisuudeksi kaikille suomalaisille.

Tämän joukon johtajana olen saanut olla ylpeä teistä kaikista. Työ jatkuu. Joka päivä.

Paremman huomisen, jokaisen ihmisarvon ja ympäristön puolesta.

Pidetään kiinni unelmasta.

Ei anneta tuumakaan periksi.

Ylös