2.6.2015: Me haastamme ylisuurten leikkausten ja koulutuksen heikentämisen tien

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 2.6.2015)

Ensimmäistä kertaa Suomen historiassa meillä on hallitus, joka tietoisesti haluaa supistaa julkisen vallan vastuuta ihmisistä. Hallitusohjelman olennaisin osa on sen rankka leikkauslista. Ohjelman kauniit korulauseet jäävät sen varjoon.

 

Tänään esitellyn hallitusohjelman on tehnyt perusoikeistolainen hallitus, jonka ohjelmaa on osuvasti luonnehdittu myös republikaaniseksi.

Hallitus leikkaa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi rakennettuja julkisen vallan tukiverkkoja, koulutusta ja muita palveluja. Se on tehnyt arvovalinnan – ei taloudellista valintaa. Se on antanut unelmasta periksi. Se sanoo, että kaikkien pitää kärsiä. Se haluaa kaventaa yhteiskuntamme tasa-arvoa. Se haluaa rajoittaa ihmisten valintoja.

Tämä arvovalinta kohdistuu kahdesta osasta. Ensinnäkin hallitus on päättänyt tehdä hyvin suuren leikkauslistan, suuruudeltaan 4–6 miljardia euroa. Kyse on suorista leikkauksista, ei mistään uudistuksista. Se on enemmän kuin useimmat puolueet vaaleissa sanoivat olevansa valmiita tekemään. Toiseksi leikkauslistasta se kohdentaa valtaosan hyvinvointivaltion peruspalveluihin: koulutukseen, pienituloisten saamiin tulonsiirtoihin ja muihin turvaverkkoihin.

Arkkipiispa Mäkinen käytti eilen vastuullisen puheenvuoron. ”Oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta, vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta.” Suurituloisetkin voivat osallistua talouden tasapainottamiseen valtion päätöksellä. Siihen on olemassa väline. Sen nimi on verotus. Käyttäkää sitä.

Vihreät lähti näihin vaaleihin lupauksella, että koulutuksesta ei enää leikata.  Olimme iloisia, kun muut puolueet vaalikeskusteluissa lupasivat sitoutua tähän tavoitteeseen. Siksi järkytys oli suuri kun sain eteeni hallituksen ohjelman. Koulutuksesta leikataan eniten!

Yli 600 miljoonan euron pysyvä vuositason leikkaus koulutuksen määrärahoihin on lähes kymmenen prosenttia koko opetusministeriön budjetista.

Hallitus leikkaa eniten lasten tulevaisuudesta: päivähoidosta, peruskoulusta, toiselta asteelta, korkeakouluista, innovaatiojärjestelmästä sekä opiskelijoiden toimeentulosta.

Koulutusta enemmän tämä hallitus tuntuu inhoavan vain opiskelijoita. Opintotukea leikataan, sen indeksisidonnaisuudesta luovutaan, opintorahasta siirrytään opintolainaan, opiskelijoiden asuntorakentamisen tukea leikataan. Nämä leikkaukset vievät opiskelijoilta viidenneksen tuloistaan. Lisäksi EU:n ulkopuolisille opiskelijoille tulee lukukausimaksut, jotka heikentävät korkeakoulujemme kansainvälisyyttä.

Tämä hallitus on ensimmäinen hallitus Suomen historiassa, joka haluaa alentaa lastemme saaman koulutuksen tasoa. Ja kutsuvat sitä uudistamiseksi ja kehittämiseksi!

Hallitus on tehnyt valinnan, jossa koulutusleikkauksilla tehdään Suomesta lasten luokkayhteiskuntaa.

Koulutuksesta leikkaaminen ei ole pakko, vaan valinta. Vihreillä on esitys, jolla tämä leikkaus voidaan korvata. Vihreiden esitys ympäristöhaitallisten tukien karsimisesta 800 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana korvaisi kaikki koulutukseen kohdistamanne säästöt. Silloin voisimme vähentää ulkomaisen öljyntuonnin saamia tukia vaikkapa diesel-polttoaineen alennetussa verokannassa ja samalla edistää kotimaisten korvaavien biopolttoaineiden käyttöä sen sijaan. Kaikki voittaisivat. Onko hallitus valmis asettamaan suomalaisten lasten saaman koulutuksen turvaamisen ulkomaisen öljyn maahantuonnin tukien edelle? Olemme valmiita yhteistyöhön tässä asiassa.

Me vihreät tarjoamme oman vaihtoehtomme, jossa pidämme kiinni paremman huomisen unelmasta jokaiselle suomalaiselle. Se on vaihtoehto hallituksen ohjelmassaan linjaamalle perusoikeistolaiselle julkisen vallan supistamisen tielle. Vihreiden vaihtoehdossa suoraa budjettisopeutusta olisi korkeintaan kaksi miljardia euroa.  Sen rinnalla toteuttaisimme hallitusta rohkeammin ihmisiä työelämään nostavia uudistuksia, työperäisen maahanmuuton ja pienyrittäjyyden helpottamista sekä kasvualojen vauhdittamista energiaremontilla ja investoinneilla. Luomalla 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana saisimme jo tasapainotettua valtion budjettia 4,5 miljardia euroa.

Me haastamme tämän hallituksen ylisuurten leikkausten tien, jossa heikommassa asemassa olevat ihmiset jätetään ilman tukea ja lapsillemme tarjotaan huonompaa koulutusta. Talous on vain väline, ei päämäärä. Vihreille ihmisen ja yhteisen ympäristömme hyvinvointi on päämäärä.

 

Lue koko Vihreiden ryhmäpuheenvuoro hallitusohjelmasta.

Ylös