26.5.2015: Puhdas ympäristö vaatii puolustajansa – pelastetaan ympäristöministeriö

(Julkaistu Vihreät – De Gröna blogissa 25.5.2015)

Yli 50 000 suomalaista on jo allekirjoittanut vetoomuksen ympäristöministeriön säilyttämisen puolesta. Kyse ei ole vain yhdestä hallinnonalasta vaan Suomen ympäristön ja luonnon tulevaisuudesta. Ympäristöministeriön tehtävä on puolustaa yleistä etua puhtaaseen ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen. Kestävä kehitys ja ihmisten avoin osallisuus ympäristön tilan vaalimiseen ovat vaarassa, jos vastoin koko kansainvälistä kehitystä Suomi lakkauttaisi itsenäisen ympäristöhallinnon.

Suomi astui vuonna 1983 yhtenä ensimmäisistä niiden sivistysmaiden joukkoon, jotka näkivät ympäristömme tilan jatkuvan heikentymisen vaativan valtiovallan vahvaa puuttumista. Niin perustettiin ympäristöministeriö. Sen ensimmäinen ympäristöministeri Matti Ahde (sd.) sai toimikaudellaan muun muuassa pelastettua Suomen viimeiset vapaana virtaavat kosket suojelluiksi.

Ympäristöministeriön tehtävä on olla kirkas ja vahva ääni niin luonnon, ilmastonsuojelun kuin rakennetun ympäristönkin kestävyyden vaalimisessa. Samalla se ohjaa taloutta kestäväksi ottamalla käyttöön uusia ympäristöratkaisuja, joista hyötyvät niin ihminen kuin ympäristökin.

Nyt arvot ovat taas koventuneet ja hallitusneuvotteluissa harkitaan ympäristöministeriön lakkauttamista. En ole kuullut yhdenkään suomalaisen ympäristöasiantuntijan tai -tutkijan kannattavan ajatusta. Kaikki entiset ympäristöministerit, jotka tuntevat hallinnonalaa, ovat puolustaneet hallinnonalan itsenäisyyttä (paitsi ehkä hallitusneuvottelujen takia hiljaa olevat keskustalaiset).

 

Ainoat, jotka ovat kannattaneet näkyvästi ympäristöministeriön purkamista, ovat eri elinkeinojen etuja ajavat tahot. He haluaisivat hoitaa asiansa ilman valtiovallan neuvotteluosapuolta, joka aina puolustaa yleistä etua luonnon monimuotoisuuteen ja puhtaaseen ympäristöön. Jotain kertoo sekin, että luonnonvaraministeriö on Venäjän malli, eikä sellaista ole länsimaissa käytössä. Kaikissa länsimaissa ympäristönsuojelu on vähintään nimessäkin ministeriön yksi päätehtävistä. Luonnonvaraministeriössä olisi pukki kaalimaan vartijana.

Ympäristöministeriön haluaa nähtävästi purkaa MTK, joka näyttävästi sai keskeytettyä Etelä-Suomen viimeisiä uhanalaisia suoluontokohteita pelastavan soidensuojeluohjelman viime hallituskauden lopussa. Tyytymättömiä he olivat viime hallituskaudella myös siihen, että maatalouden ympäristötuen tehokkuutta Itämeren ja vesiensuojelussa parannettiin ympäristöministeriön vaatimuksesta.

Samoin perusteluina on käytetty luonnonvaroja hyödyntävien teollisuuden alojen tarpeita: he haluavat mm. hyödyntää Suomen mineraalivaroja ja vesivoimaa ympäristönsuojelusta välittämättä. Samat tahot haluavat myös purkaa koskiensuojelulain, joka oli kuvaavasti ensimmäisen ympäristöministerin suuria saavutuksia.

Halu perustaa luonnonvaraministeriö ja alistaa ympäristöasiat sen alaisuuteen kumpuaa vanhakantaisesta vastakkainasettelun maailmasta. Siinä maailmassa luonnonvarojen hyödyntäminen on rajaton etuus edunsaajille ja kaikki luonnonvarat pitää hyödyntää. Ympäristönsuojelua pidetään vain turhana rajoitteena. Lajien ja luontotyyppien suojelu halutaan unohtaa kokonaan. Tämä ajattelutapa unohtaa täysin todellisuutemme: koko talouden ja ihmisen hyvinvoinnin tulevaisuus on riippuvainen ympäristön tilasta.

 

Ihmiskunta ylikuluttaa luonnonvaroja, romahduttaa kalakantoja ja hävittää lajeja sukupuuttoon, aiheuttaa ilmastonmuutosta sekä pilaa vesistöjä, ilmaa ja maaperää. Kansainvälinen tutkijayhteisö varoittaa, että olemme ylittämässä maapallon kantokyvyn rajat lukuisissa kriittisissä ympäristökysymyksissä (planetary boundaries) Myös Suomessa esimerkiksi valtaosa merialueidemme ja jokiemme vesistä sekä merkittävä osa järvistä on vain tyydyttävässä tai sitä heikommassa tilassa.

Menestyäksemme tarvitsemme uudenlaista ajattelua, jossa ympäristökestävyyden parantaminen ohjaa koko taloutta kestävään ja uutta työtä luovaan suuntaan. Edelläkävijyys ilmastonsuojelussa ja ympäristönsuojelussa luovat työtä, kun otamme käyttöön uutta ympäristöteknologiaa ja kestäviä energiaratkaisuja. Puhdas luonto tuo suoraan työtä myös esimerkiksi matkailulle ja sen merkitys ihmisten terveydelle ja virkistäytymiselle on mittava.

 

Paras mahdollinen yhteistyö elinkeinojen ja ympäristönsuojelun välillä saavutetaan kun keskustelu eri tarpeista on julkista ja avointa sekä mahdollistaa kaikkien suomalaisen täyden osallisuuden. Ympäristöministeriö on myös elinkeinoelämän kumppani kestävän talouden luomisessa. Hallinnonalan käytäntöjä on tehostettu, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman hyvää. Toisilla hallinnonaloilla mietitään elinkeinojen edellytysten parantamista muista kuin ympäristön näkökulmasta.

Avoimessa julkisessa keskustelussa nämä näkökulmat voidaan demokraattisesti sovitella yhteen. Yhdessä luonnonvarojen hyödyntämiseen valjastetussa ministeriössä ympäristön puolustajien ääni haihtuisi, kun päätöksiä tehtäisiin kabineteissa ilman julkista keskustelua. Silloin riski on se, että lobbareiden valta kasvaa kansalaisten ja yhteisen ympäristömme kustannuksella.

Suomalaiset arvostavat yhteistä luontoamme ja puhdasta ympäristöä. Suomalainen luonto on meille enemmän kuin vain puukuutioita – monille metsä ja luonto ovat henkisen levon paikkoja. Ympäristön tilaa ei turvata ilman poliittisia päätöksiä. Ympäristöministeriötä tarvitaan jatkossakin turvaamaan yleinen etu puhtaaseen ympäristöön.

Ylös