1.5.2015: Ville Niinistö: Suomi tarvitsee yhteiskuntasopimusta kaikkien ihmisten kesken – ei vain keski-ikäisten miesjohtajien

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö puhui vappuna kotikaupunkinsa Turun vihreiden vapputapahtumassa päättäjien ja kansalaisten välisen kumppanuuden tarpeesta. Hän pohti yhteiskuntasopimuksen ajatusta tänä aikana kun työ on muuttumassa, taloutta on uudistettava kestäväksi ja ihmiset tarvitsevat uudenlaista turvaa.

– Hyvinvointivaltion tehtävä on nostaa jokaista ihmistä omiin elämänvalintoihinsa: että kaikilla on enemmän tilaa ja mahdollisuuksia olla omanlaisiaan, ylläpitää terveyttään, kouluttautua, tehdä työtä ja elää hyvää elämää. Se on lupaus siitä, että ketään ei jätetä syrjään. Tämä lupaus jokaisen ihmisarvosta on pidettävä, kun taloutta ja työelämää uudistetaan, Niinistö sanoi.

Monet ovat pitäneet tärkeänä laajaa konsensusta keskeisten päättäjien välillä, jotta Suomi pärjää. Kansalaisia ei voi kuitenkaan jättää tämän ulkopuolelle. Tällä hetkellä kaikki suurten puolueiden puheenjohtajat ja keskeisten työmarkkinajärjestöt johtajat ovat keski-ikäisiä miehiä. Suomalaiset ovat kuitenkin yhdessä paljon enemmän: eläkeläisiä, lapsia, maahanmuuttajia, naisia, miehiä, opiskelijoita, erilaisia työntekijöitä.

– Yhteiskuntasopimus on kansalaisten ja päättäjien välinen sopu siitä, että yhdessä tekemällä voimme rakentaa parempaa huomista kaikille. Se tarkoittaa ylisukupolvista vastuuta siitä minkälaisena jätämme maamme lapsillemme. Se tarkoittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Päättäjien on nyt teoillaan osoitettava, että voimme luoda tulevaisuudenuskoa kaikille suomalaisille. Tämä on se yhteiskuntasopimus,  jota Suomessa on vahvistettava, Niinistö korosti.

Tarvitsemme työtä kaikenlaisille ihmisille, jotta hyvinvointi voidaan rahoittaa.

– Suomi menestyy kun uudistamme talouttamme tavalla, joka nostaa ihmisiä. Nyt on perustulokokeilun aika: poistetaan sosiaaliturvan väliinputoaminen. Tehdään mielekkäästä työnteosta ja yrittämisestä aina kannattavaa. Samalla kun panostamme tulevaisuusaloihin energiaremontilla, ympäristöteknologialla ja digitalisaatiolla, saamme työtä Suomeen ja parempaa arkea ihmisille, Niinistö sanoi.

Joissakin puheenvuoroissa on asetettu vastakkain julkisen vallan turvaverkot ja ihmisten keskinäinen välittäminen toisistaan. Niinistö varoitti puheessaan siitä, että Suomella ei ole varaa kylmään valtioon, joka jättää heikoimpien aseman satunnaisen hyväntekeväisyyden varaan.

– Julkinen valta ei ole välittämisen ulkoistamista, vaan sekin on osa ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Valtio olemme me kaikki. Jos me emme yhdessä välittäisi toisistamme, yhteisissä sopimuksissamme  yhteiskunnan rakentamisessa, miten se auttaisi ihmisten keskinäistä huolenpitoa sen ulkopuolella? Ei se niin mene. Ei omaishoitaja jaksa hoitaa läheistään, jos julkinen tuki ei auta karikkojen yli. Välittämistä ja suvaitsevaisuutta tarvitaan niin ihmisten arjen kohtaamisissa kuin hyvinvointivaltion turvaverkoissakin. Kaikista on pidettävä huolta, Niinistö päätti.

Ylös