18.3.2015: Energiaremontti nyt!

Tänä aamuna pääministeri Stubb sanoi puoluejohtajien tentissä, että Suomen ja EU:n kannattaa olla edelläkävijä ilmasto- ja energialinjoissa. Se oli tyhjää puhetta. Juuri samana aamuna hallitus oli tehnyt päätöksensä vastustaa päästökaupan korjausta jo vuonna 2017. Sillä hallitus asettui edistyksellisiä EU-maita vastaan Itä-Euroopan Romanian ja Bulgarian kanssa jarrumiesten riviin. Toteutuessaan viivästys tarkoittaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointien viivästymistä vuosilla. Vihreiden vaihtoehto on toinen: aloitamme kotimaista uusiutuvaa energiaa vauhdittavan energiaremontin ja päästökaupan korjaamisen heti. Sillä voidaan luoda 50 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä.

Eurooppa uhkaa jäädä jälkeen energiamurroksessa Kiinan ja Yhdysvaltain laittaessa lisää rahoitusta uuteen energiateknologiaan. Yksinään Kiina panostaa puhtaaseen teknologiaan ilmanlaadun, vesien ja hiilidioksidipäästöjen kuntoon laittamiseksi yhteensä 1 000 miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana. Uusi hintavakausmekanismi päästökaupalle saisi energiainvestoinnit Euroopassa liikkeelle ja loisi työpaikkoja. Se ei todellisuudessa maksa mitään, vaan säästää.

Siinä päästöoikeuksien ylijäämää siirretään reserviin, hinta nousee pohjamudista aiemmin ja energiainvestoinnit saadaan Euroopassa vauhtiin. Näin emme jää muusta maailmasta jälkeen uuden teknologian käyttöönotossa. Vaikka se nostaa päästöoikeuksien hintaa alkupäässä, laskee se merkittävästi enemmän päästöoikeuksien hintaa 2020-luvun kuluessa. Kun puhtaat energiaratkaisut sen avulla tulevat nopeammin markkinoille lisäämään EU-maiden energiaomavaraisuutta, laskee se sähkönhinnan nousupaineita myöhemmin. Suomen teollisuus tarvitsee energiainvestointien vauhdittamisen tarjoamia työpaikkoja kotimaan investointeihin ja vientiin. Peräpeiliin katsomalla teollisuutemme ja taloutemme näivettyy uusien investointien saamisen sijaan.

Vaadimme muutosta hallituksen peräpeiliin katsoviin linjauksiin. Ilmasto- ja energiapolitiikalla voidaan luoda työtä Suomeen. Sen lisäksi tarvitaan toimia kotimaassa. Kunnianhimoinen energiaremontti kotitalouksista kaukolämpöön tuo arviolta 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Tätä me vihreät ajamme näissä vaaleissa.

Pelastetaan ilmasto, luodaan työtä teollisuuteen ja uudistetaan talous kestäväksi. Samalla saamme vientiä maailman ilmasto- ja energiakriisin ratkaisijana. Nyt jos koskaan.

 

Tässä vihreiden keinot 50 000 uuden työpaikan luomiseksi energiaremontilla:

 • Toteutetaan energiamurros: vauhditetaan siirtymistä kestävään energiatalouteen ja vähennetään tuontiriippuvuutta.
 • Synnytetään vahvat kotimarkkinat, joilta yritykset saavat referenssejä vientiponnistusten tueksi. Energia- ja ympäristöteknologia on maailman nopeimmin kehittyvä toimiala.
 • Nostetaan uusiutuvan energian osuus vähintään 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
 • Panostetaan kotimaisiin uusiutuviin energianlähteisiin ja hajautettuun pientuotantoon.
 • Korotetaan kotitalousvähennystä, jos remontti kohdistuu lämmitystapamuutokseen tai energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Raivataan hallinnolliset esteet tuuli- ja aurinkovoimalta.
 • Taataan verottomuus piensähköntuotannolle.
 • Siirrytään nettolaskutukseen, jossa pientuottaja maksaa vain kuluttamansa ja tuottamansa sähkön erotuksesta.
 • Alennetaan syöttötariffin tehorajaa biokaasu- ja hakevoimaloiden osalta.
 • Kehitetään älykästä sähköverkkoa, joka tasaa kulutushuippuja ja vähentää varavoimalaitosten tarvetta.
 • Parannetaan koko yhteiskunnan energiatehokkuutta.
 • Perustetaan energiarahasto, jolla rahoitetaan ja vauhditetaan energiamurrosta. Rahaston koko olisi esimerkiksi 200 M€ ja pääoma siihen koottaisiin valtion taseesta ja yksityisiltä ja institutionaalisilta sijoittajilta.
 • Tuetaan uuden teknologian demonstraatio- ja pilottihankkeita.
 • Suunnataan yritystukia nykyistä enemmän uusiutuvan energian hankkeisiin.
 • Irrottaudutaan öljyriippuvuudesta erityisesti liikenteessä.
 • Nopeutetaan siirtymää sähkö- ja biokaasuautoihin: nollapäästöautoille nollaverot.
Ylös