11.3.2015: Ammattikoulut ja lukiot voidaan pelastaa

Eduskunnan viimeiseen työviikkoon kerääntyy isoja asioita. Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon supistamiseen tähtäävä säästölaki saatiin maanantaina kaadettua opposition yhteistyöllä. Hallituspuolueet eivät sivistysvaliokunnassa pystyneet osoittamaan oppositiolle, eikä asiantuntijoille, lain toimivuutta. Lakiesitys raukesi, koska siihen ei ollut mahdollista tällä aikataululla tehdä edes hallituspuolueiden mielestä tarpeellisia muutoksia kunnolla. Vihreät edellyttää, että samalla lakiesityksen 70 miljoonan euron säästötavoitteesta luovutaan.

Myöhemmin tällä viikolla ratkotaan toisen asteen rahoitusta uudistavan lain ja sen 190 miljoonan euron säästötavoitteen kohtalo. Esitämme myös sen hylkäämistä. Seuraavan hallituksen kannattaa aloittaa toisen asteen kehittäminen tyhjältä pöydältä, ilman ylisuuria säästötavoitteita. Opetusministeri Kiuru (sdp) yrittää sysätä vastuuta hallituksen huonoista päätöksistä oppositiolle. Oikea osoite on hallitus: perääntykää toisen asteen koulutuksen romuttamisesta.

Toisen asteen koulutuksen uudistus sovittiin hallituksen rakennepaketissa. Sen tavoitteena piti olla toisen asteen koulutuksen läpäisyn parantaminen. Vihreät hyväksyi sen vain sillä ehdolla, että uudistuksessa tehostetaan koulutuksen läpäisyä ja nuorten työllistymistä. Se ei saanut olla leikkaus, joka johtaisi koulutuksen tason laskemiseen. Hallitus ei ole pysynyt tässä lupauksessa. Se ei ole pystynyt osoittamaan uudistuksen toimivuutta, ja nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevat lait vaarantavat toisen asteen koulutuksen.

Vihreät oli hallituksessa mukana ollessaan puolustamassa koulutusta. Saimme torjuttua säästöjä peruskouluihin, torjuimme opintotuen muuttamisen lainapainotteiseksi ja torjuimme lukukausimaksut. Saimme paikattua tehtyjä virheitä kohdentamalla lisärahaa koulujen eriarvoisuuden ja koulupudokkuuden vähentämiseen. Vihreiden mielestä koulutus ja sivistys on palautettava takaisin kunniapaikalleen. Emme voi enää säästää lastemme tulevaisuudesta. Koulutuksesta ei saa enää leikata.

Huomio on nyt kiinnitettävä tulevaisuuteen, huomisen tekemiseen eli koulutuksen laatuun, oppilaiden osallisuuteen sekä koulutuksen tasa-arvoon. Koulujen uudistamisesta tulevat säästöt onkin jatkossa ohjattava koulutuksen laadun parantamiseen, ei pois koulutuksesta. Vain riittävillä resursseilla saadaan uudet oppimisteknologiat käyttöön, työolot kuntoon, torjutaan kiusaamista – ja tehdään kouluistamme maailman parhaita.

 

Valitettavasti hallituspuolueet ovat osoittaneet omia arvojaan eduskunnan viimeisellä työviikolla. Opintotuen rajaamisen esitys meni hallituspuolueiden äänin tänään läpi täysistunnossa. Siinä toiseen saman asteiseen korkeakoulututkintoon ei voi enää saada opintotukea, vaikka ensimmäiseen ei olisi käyttänyt yhtään tukikuukautta. Se perusteetta rajaa nuorten oppimispolkuja ja valintoja, eikä nopeuta valmistumista.

Toisena surullisena näytelmänä edustaja Kari Rajamäki (sd.) kaatoi oman ministerinsä esityksen paperittomina Suomessa olevien lasten ja raskaana olevien naisten oikeudesta terveydenhuoltoon. Rajamäki ehdotti asian käsittelyn pöydälle niin, että sitä ei aikataulusyistä ehditä enää käsittelemään. Tämä on julma arvovalinta.

Tulevaisuuden rakentamisessa onkin kyse arvovalinnoista: me uskomme, että Suomi nousee panostamalla ihmisiin. Ne, jotka mollaavat julkista sektoria ”pöhöttyneeksi”, ovat väärässä. Kouluissa ja niissä työskentelevissä lastemme kasvattajissa ja opettajissa ei ole mitään pöhöttynyttä. Opettajat ovat suomalaisen koulutuksen vahvuus. Heidän työtään on arvostettava ja heidän jaksamisestaan on pidettävä huolta. Arvokkain asia, mitä Suomi voi lapsilleen luvata, on tasa-arvoisen oppimispolun tarjoama tie työhön ja hyvään elämään.

Ylös