8.2.2015: Ilmastonsuojelun edelläkävijyys vaarassa eduskunnassa

Ympäristöministerinä esittelemäni ilmastolaki on eduskunnassa käsittelyssä. Sen tavoitteena on tehdä Suomesta pitkäjänteisen ilmastonsuojelun edelläkävijä ja talouden uudistamisen menestyjä. Presidentti Niinistö ilmoitti YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin huippukokouksessa ilmastolain ja sitä ohjaavan vähintään 80 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2050 mennessä olevan Suomen panos kansainväliseen työhön. Nyt eduskunnan talousvaliokunnassa kaikki puolueet vihreitä lukuunottamatta ovat lausunnossaan ottaneet kriittisen kannan ilmastolakiin. Se osoittaa, että ilmastotyön merkitystä ja koko talouden uudistamisen tarvetta ei muissa puolueissa ymmärretä.

Talousvaliokunnan kritiikki on tuttua konservatiivisten lobbareiden puheista. Tosiasiassa siinä asetutaan vastustamaan päästövähennysten ennakoivaa ja suunnitelmallista toteuttamista, vaikka se puetaan hallinnollisen kritiikin kaapuun. Ilman fiksua ilmastosuunnittelua ja päästövähennyksiä uhraamme niin taloutemme kuin ilmastommekin tulevaisuuden. Jarrumiehiä meillä ei ole enää varaa kuunnella. Kansainvälinen maineemme, kunnianhimoisen ilmastosopimuksen edistäminen ja taloutemme uudistaminen ovat kaikki pelissä.

Ilmastolaki on ollut usean vuoden työ, jolle on omistautunut niin päättäjiä, asiantuntijoita kuin satoja kansalaisiakin. Ilmastolailla Suomi tavoittelee asemaa vähähiilisen yhteiskunnan edelläkävijänä ja menestyjänä. Se yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan talouden menestykseen ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ilmastolaki parantaa Suomessa julkisen sektorin toimia fiksussa yhteiskuntasuunnittelussa, jotta Suomi pärjää samalla kun vähennämme ilmastopäästöjä. Lain keskeisin sisältö on siinä, että se nostaa vuoden 2050 tavoitteen vähintään 80 prosentin päästövähennyksistä lain tasolle ja ohjaa hallituksia tehokkaalla ja avoimella suunnittelujärjestelmällä lyhyen aikavälin toimien saattamisessa tälle polulle.

Se velvoittaa kaikkia viranomaisia omassa suunnittelussaan huomioimaan päästövähennysten toteuttamisen ennakoivasti. Se kannustaa sektorirajat ylittävään ja hallintoa tehostavaan uusien teknologioiden käyttöönottoon. Siten se luo edellytyksiä elinkeinoelämän kestävälle kasvulle ja puhtaalle teknologialle maailmantalouden suuressa murroksessa. Suomesta voi tulla kansainvälinen menestyjä ja ympäristöratkaisujen viejä.

Erityisen outoa talousvaliokunnassa oli vasemmistoliiton Jari Myllykosken kriittisyys ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vihreiden tavoin vasemmistoliitto on väittänyt toivovansa tiukempaa ilmastolakia kuin tämä hallituspuolueiden neuvottelujen tuloksena aikaansaatu esitys on. Nyt Myllykoski haluaisi vesittää tämänkin edistysaskeleen. Luulisi puoluejohtaja Arhinmäen laittavan edustajansa ruotuun, jos ilmastonsuojelu on puolueelle tärkeää. Ilmastolaki on tärkeä ensiaskel Suomen nostamiseksi keskikastista ilmastosuojelun kärkimaiden joukoon.

Onneksi eduskunnan ympäristövaliokunta muodostaa lopullisen mietinnön eduskunnan hyväksyttäväksi. Siellä kannat ovat positiivisempia. Nykyisen hallituksen keskeiset ministerit pääministeri Stubbista alkaen ovat vakuuttaneet tukeaan ilmastolaille ja ilmastonmuutoksen torjunnalle. Se on saanut paljon kansainvälistä kiitosta ilmastoneuvotteluissa ja esimerkiksi Al Goren kehut edelläkävijyydestä. Eduskunta ei saa mokata tätä tilaisuutta nostaa Suomi kestävän talouden edelläkävijäksi ja suunnitelmallisen ilmastotyön tekijäksi. Valittamisen aika on ohi. Änkyrät on laitettava kuriin, jotta emme tuhoa lastemme tulevaisuutta. Ihmiset ja ainoa planeettamme odottavat päättäjiltä määrätietoisia toimia. Siksi tarvitsemme ilmastolain. Nyt jos koskaan.

Ylös