14.12.2014: Varsinais-Suomi kehityksen kärkeen

Julkaistu Turun Sanomissa

Suomen talous on suuressa murroksessa. On luotava uusia työpaikkoja ja uudistettava vanhoja menestysaloja. Samalla koko maailmantalous muuttuu. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus haastavat pelikenttää – vain luonnonvaroja tehokkaasti käyttävät ja hiilineutraalia yhteiskuntaa rakentavat maat pärjäävät. Varsinais-Suomenkin on tartuttava biotalouden ja kestävän kehityksen tuomiin mahdollisuuksiin, jotta maakuntamme lähtee uuteen nousuun.

Uudessa taloudessa menestyvät ne, jotka yhdistävät ympäristön ja talouden hyvinvoinnin. Se tuo ihmisille parempaa ja viihtyisämpää arkea. Suomen kannattaa rakentaa fiksumpia ihmisläheisten palvelujen kaupunkeja, joissa joukkoliikenne vähentää autoruuhkia ja päästöjä. Kannattaa toteuttaa sellaisia kuluttajaystävällisiä palveluita, jotka tuovat digitalisaation ja teknologian avulla palvelut lähelle arkea. Samalla suomalaiset yritykset saavat uusille ratkaisuilleen kotimarkkinoita.

Varsinais-Suomi on ollut rankan rakennemuutoksen kourissa. Voimme kuitenkin menestyä murroksessa, kun katsomme tulevaisuuteen luottavaisesti. Turun kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulu on nivottava tiiviimmin mukaan maakunnan vahvuuksien muuttamiseen työpaikoiksi. Koulutukseen on panostettava.

Turun seudulla kannattaa panostaa raiteisiin, joilla luodaan fiksua kaupunkia ja palveluja. Aurajokiranta on osoitus siitä, kuinka kulttuuri ja ravintolapalvelut luovat työtä viihtyisässä kaupungissa. Pikaraitiotie loisi kysyntää asemaseutujen kaavoitukseen ja palveluihin. Tunnin juna Helsinkiin loisi elinkeinoelämälle nopean väylän, jonka varrella on iso osa Suomen ICT-osaamisesta.

Meriteollisuudessa Turun telakan uudet omistajat suuntaavat ympäristöteknologiaan ja puhtaisiin ratkaisuihin, joita tarvitaan kaikilla maailman merillä. Se luo työtä ja uudistaa alaa menestystarinaksi. Wärtsilän LNG-moottoreiden ympärille voidaan rakentaa korkeatasoista blue cleantech –osaamista.

Matkailussa Turun historiallisen keskustan lisäksi Turun saaristo on suuri valttimme, kuten upea luonto muutenkin. Kehitetään luontomatkailua uudessa Teijon kansallispuistossa ja Saaristomeren kansallispuistossa.

Esimerkiksi Örön upea historiallinen ja luonnonkaunis linnakesaari on siirtymässä puolustusvoimilta luonnonsuojeluun. Valtio on ympäristöministeriön aloitteesta panostamassa Örön tekemiseen luontomatkailun keskukseksi, joka luo työtä saaristoon samalla kun luontoarvoja vaalitaan. Saaristomatkailussa on autettava pienyrittäjiä, jotta voidaan tarjota myös kansainvälisille vieraille elämyksiä.

Maataloudessa tehokas ravinnekierto puhdistaa Itämerta ja luo kannattavuutta viljelijöille. Pian ulkopuolista fosforia ei tarvita, eivätkä vesistöt pilaannu. Tarvitaan biokaasua ja lannan separointilaitteita, joihin valtion on tarjottava riittävä investointituki. Raision kaltaiset yhtiöt kehittävät tämän osaamisen pohjalta ympäristöystävällisiä ruokatuotteita, joilla on myös vientinäkymiä. Turun yliopiston ruokaosaaminen on myös hyödynnettävä.

Varsinais-Suomen kannattaa valita kestävä kehitys ja siitä tulevat työpaikat.

Ylös