12.12.2014: Soidensuojelu toteutettava – viivyttely ei palvele ketään

Kysyin eilen eduskunnan kyselytunnilla hallitukselta Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalan takia tehdystä pakkolunastuspäätöksesta satojen maanomistajien maihin. Samalla nousi esille ristiriita siitä, että kokoomuslainen ympäristöministeri on vesittämässä tärkeää soidensuojeluohjelmaa pakkolunastuksen uhan verukkeella.

Soidensuojeluohjelmaa on valmisteltu laajana asiantuntijatyönä yhteensä kuusi vuotta. Ohjelman tarkoitus on löytää arvokkaimmat suoluontokohteet, jotka kansallisen luontoperinnön nimissä on pelastettava lapsillemme. Kyse on lakisääteisestä suojeluohjelmasta, jonka hyväksymiseen vuoden 2014 loppuun mennessä hallitus on sitoutunut viimeksi turvemaita ja soidensuojelua koskevassa periaatepäätöksessään vuonna 2012.

Kenellekään ei ole ollut epäselvää, että lakisääteinen suojeluohjelma toteutetaan asiantuntijakartoituksen pohjalta maanomistajien kuulemisen jälkeen. Valmistelu tapahtui lokakuuhun 2014 asti täysin sovitusti. Vasta kokoomuslainen ministeri keskeytti asian valmistelemisen – juuri ennen maanomistajien kuulemisen alkamista. Tämä lykkäys on nyt vaarantamassa koko ohjelman toteuttamisen tällä hallituskaudella. Se ei ole suomalaisen luonnon eikä maanomistajienkaan etu.

Ympäristöministeri Grahn-Laasonen tiedotti viime perjantaina ”kompromissista”, jossa keskustelut etenisivät valtion ja suurten yhtiöiden maiden osalta. Muiden yksityisten maiden osalta koko valmistelu lykkääntyisi ensi hallitukselle. Lisäksi koko lakisääteisen ohjelman hyväksyminen kyseenalaistettiin valmisteluohjeissa.

Tämä rikkoisi sovittua suorauhaa, jossa arvokkaat suot pelastetaan, maanomistajat saavat korvauksen, ja jo ojitetuilla soilla voidaan kehittää elinkeinoja turvetuotannosta alkaen. Valtaosa maanomistajista suhtautuu positiivisesti soidensuojeluun. On vaikea ymmärtää, miksi sovittua kokonaisuutta ei kunnioiteta.

Tosiasiassa lakisääteisessä suojeluohjelmassa pakkolunastusta käytetään vain aniharvoin, viimesijaisena keinona. Käytännössä se voidaan välttää – vain soilla, joissa valtaosa maanomistajista olisi myymässä ja yksi omistaja ei, voi luonnonsuojelun etu vaatia lunastuspäätöstä. Suon vesitalous on kokonaisuus, jota on vaalittava sellaisena. Kyse on siis käypään korvaukseen perustuvasta vapaaehtoisesta neuvottelusta. Pakkolunastuskeskustelu on vienyt hyvää yhteistyötä tarpeettomasti taaksepäin vuosikymmeniä.

Rosatomin ydinvoimalan osalta hallitus toteutti laajan pakkolunastuksen ennakkohaltuunottoineen eikä nähnyt siinä ongelmaa. Siksi näyttää siltä, että pakkolunastus-keskustelu oli vain veruke heikentää viimeisten arvokkaiden uhanalaisten suoluonnon rippeiden pelastamista.

Toivon, että hallitus toteuttaa vielä sen mitä ehtii tällä hallituskaudella. Näyttää kuitenkin siltä, että kahden kuukauden viivästyksen johdosta kaikesta ei enää ehditä sopia.

Siksi vetoan hallitukseen, että valtaosa lakisääteisen suojeluohjelman suunnitellusta vähintään 100 000 hehtaarista voitaisiin hyväksyä jo tällä hallituskaudella toimeenpanoa varten. Sen lisäksi voidaan toteuttaa muita vapaaehtoisia toimia esimerkiksi Metso-ohjelman kautta – näistäkään ei ole ollut ristiriitaa ja niitä on valmisteltu sovitusti, toisin kuin kokoomus nyt antaa ymmärtää.

Valtion ja suurten yhtiöiden maiden kohdalla sopu voidaan saada aikaan nopeasti. Yksityisten maiden osalta mukaan pitäisi ottaa jo nyt ennen kaikkea Etelä-Suomen luontoarvoiltaan merkittävimpiä kohteita, joissa hoitotoimilla on kiire uhanalaisten lajien pelastamiseksi. Muiden yksityisten maiden osalta kuulemisten pitää jatkua, jotta seuraava hallitus voi ottaa ne mukaan lakisääteiseen ohjelmaan ja muihin suojelutoimiin.

Kokoomus osoittaa arvojaan, joissa isänmaan luonto ei näytä olevan tärkeällä sijalla. Vielä voi petrata ja osoittaa, että luontoa ja luontoperintöä arvostetaan. Myös muu hallitus voi vaatia kunnollisen ja asiantuntijatietoon nojaavan soidensuojeluohjelman toteuttamista.

Asialla on kiire – toimeenpanon aikataulun takia konkreettiset linjaukset tarvitaan lähiviikkoina. Suomalaisten arvokkaat virkistys- ja lakkasuot, muuttohaukat ja suokukot tarvitsevat sitä.

Ylös