7.10.2014: Suomen pitää rakentaa uusiutuva energiatulevaisuus

Me suomalaiset voimme valita, olemmeko suuren globaalin energiamurroksen tekijöitä – vai siihen sopeutujia. Globaalit energiamarkkinat ovat muuttuneet. Osaaminen ja teknologia määrittelevät vähähiilisen energiatalouden menestyjät, eivät enää fossiilisten polttoaineiden raaka-aineet. Kotimaisia uusiutuvia, energiatehokkuutta ja sähköjärjestelmiä kehittämällä Suomi voi menestyä ja olla omavarainen energian tuottaja. Tällä hetkellä hukkaamme 8,5 miljardia euroa energian maahantuontiin.

Voi sanoa, että Suomi harrastaa maailman parasta 1980-luvun energiapolitiikkaa. Olemme kuitenkin tippumassa kehityksen kelkasta. Kestävässä energiataloudessa on ajateltava kokonaisuutta: kotimaista puhtaan teknologian osaamista, työllisyyttä, vaihtotasetta, talouskasvua ja vientinäkymiä. Emme enää etsi vain energiaa teollisuudelle, vaan energialla luodaan teollisuutta.

Olemme hukanneet paljon aikaa viime vuosikymmeninä – erityisesti kolmen ydinvoimapäätöksen tähden. Olemme jatkamassa hukattuja vuosia, jos eduskunta hyväksyy Stubbin hallituksen esityksen Fennovoiman ja Rosatomin ydinreaktorin periaatepäätöksestä.

Ydinvoiman suurin ongelma on siinä, että muun sivistyneen länsimaailman kohdatessa kestävän energiatalouden murrosta, Suomi vain odottaa, ja odottaa, ja odottaa, että ydinreaktori joskus valmistuisi. Olkiluodon kolmosreaktori on koko rakentamishistoriansa ajan ollut noin neljän vuoden päässä valmistumisesta. Odottaminen on vakavasti hidastanut energiataloutemme kehitystä, kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden käyttöönottoa sekä hidastanut talouskasvua.

Ydinvoima on pääomaintensiivistä. Siihen vuosikymmeniksi sidotut varat ovat poissa kotimaisista vaihtoehdoista, joilla voisimme olla energiamurroksen tekijöitä. Vanhakantainen, lähes pelkästään keskitetty energiatuotanto ei sovellu nykypäivän maailmaan.

Euroopassa ne maat ovat menestyneet, jotka ovat panostaneet kestävän energiatalouden rakentamiseen. Suomessa nauretaan Saksalle, mutta Saksan kansantalous kiittää teollisuuden työpaikoista ja parantuneesta vaihtotaseesta energiwendeä. Ruotsissa ja Tanskassa tuulivoimaa on jo otettu käyttöön viiden viime vuoden aikana enemmän kuin Rosatomin reaktori ehkä joskus tuottaisi. Kestävän energiatalouden työpaikat ja kotimainen energiaomavaraisuus syntyvät sinne, missä kotimarkkinoita luodaan.

Fennovoiman ja Rosatomin ydinhankkeessa riskiä kalliilla ydinvoimalla otetaan veronmaksajien rahoilla. Mankala-periaatteella kuntien energiayhtiöistä valtaosin koostuva joukko sitoutuu ostamaan sähkö vuosikymmeniksi, maksoi mitä maksoi. Venäläinen omistaja Rosatom on tunnetusti Venäjän valtiojohdon välittömässä alaisuudessa toimiva valtionyhtiö, joka ei toimi kaupallisin perustein.

Uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkaiden ratkaisujen kannattavuus on kasvanut huikeasti viime vuosina. Tämä on Suomen päättäjien keskuudessa jäänyt toistaiseksi näkemättä. Aurinkovoiman ja tuulivoiman hinta on laskenut viidessä vuodessa noin viidennekseen. Yhteiskunnan kokonaisetu on yhä vahvemmin kotimaisten uusiutuvien ja energiatehokkuuden puolella.

Seuraavaksi tarvitaan uusi energiapolitiikka. 10 energia-alan professoria on esittänyt, että seuraavina 3-4 kuukauden aikana valmistellaan laaja energiavaihtoehtojen arviointi tulevien vuosien päätöksenteon pohjaksi. He haluavat kansantalouden, uuden teknologian käyttöönoton ja vaihtotaseen huomioimista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Niin haluamme mekin. Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus tarttuu tähän alan huippuosaajien esitykseen Stubbin hallitusohjelman kirjaustenkin mukaisesti.

Kestävä energiatalous voi olla Suomen keskeisin menestystekijä taloutemme uudistamisessa. Se luo teollisuuteen työtä, kasvuyrityksiä ja vientiä. Älkäämme hukatko enää yhtään vuotta.

Ylös