5.6.2014: Ympäristönsuojelun supertorstai: ilmastolaki on täällä!

Mikä olisi hienompi hetki hyväksyä lakiesitykset ilmastolaista ja Teijon kansallispuistosta kuin maailman ympäristöpäivä! Tänään vietettiin ympäristönsuojelun supertorstaita kun ympäristöministeriössä valmistelemamme tärkeät hankkeet saatiin valmiiksi. Ilmastolain ja Teijon kansallispuiston lisäksi historiankirjoihin tuli asetus Saimaan luonnonsuojelualueista ja periaatepäätös Etelä-Suomen metsien suojelusta, jossa Metso-ohjelmaa jatketaan. Ympäristöministeriö on käytännössä saanut kaikki suuret hallituskauden ympäristön tilaa parantavat uudistukset valmiiksi tänä keväänä.

Vihreät lähti tähän hallitukseen kovin tavoittein. Yhtenä ennakkoehtonamme hallitusneuvotteluille oli ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan tason nostaminen. Tänä keväänä olemme saaneet läpi joukon uudistuksia, joissa nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Muut hallituspuolueet kuittailevat, että vihreät ovat saaneet kaiken mahdollisen ympäristöpolitiikassa läpi.

On hienoa, että Suomi on myös taloudellisesti haastavana aikana maa, joka rakentaa tulevaisuutta kestävän ympäristönsuojelun varaan. Jo aiemmin keväällä on annettu esitys Etelä-Konneveden kansallispuistosta ja eduskunnassa juuri eilen ympäristövaliokunta hyväksyi mietinnön uudesta ympäristönsuojelulaista, joka on suurin edistysaskel Suomen ympäristönsuojelulle 15 vuoteen.

Ilmastolaki on ollut usean vuoden työ, jolle on omistautunut niin päättäjiä, asiantuntijoita kuin satoja kansalaisiakin. Ilmastolailla Suomi tavoittelee asemaa vähähiilisen yhteiskunnan edelläkävijänä ja menestyjänä. Se yhdistää kunnianhimoisen ilmastopolitiikan talouden menestykseen ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ilmastonmuutos ja sen hillintä muuttavat koko maailmaa ja ihmisen toimintaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Ilmastolaki parantaa Suomessa julkisen sektorin toimia fiksussa yhteiskuntasuunnittelussa, jotta Suomi pärjää samalla kun vähennämme ilmastopäästöjä. Lain keskeisin sisältö on siinä, että se nostaa vuoden 2050 tavoitteen vähintään 80 prosentin päästövähennyksistä lain tasolle ja ohjaa hallituksia tehokkaalla ja avoimella suunnittelujärjestelmällä lyhyen aikavälin toimien saattamisessa tälle polulle.

Lain keskeisiä elementtejä ovat päästövähennystavoitteen lisäksi suunnittelu- ja seurantajärjestelmä sekä valtion viranomaisten ilmastopoliittisen suunnittelun työnjaon selkeyttäminen. Laki kattaa sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Ilmastolaki nostaa lain tasolle Suomen tulevaisuuden kannalta yhä tärkeämmän politiikka-alueen päätöksenteon. Samalla se varmistaa, että kohti vuoden 2050 päästövähennystavoitteita edetään systemaattisesti ja että ilmastopolitiikkaa valmistellaan avoimesti. Olen todella tyytyväinen, että hallitus jättää tämän perinnön Suomen tulevaisuuden turvaamisessa.

Kansallispuistoverkosto sai tänään upean lisän Teijosta. Olen hyvin iloinen päätöksestä, sillä alueen luonnon kirjo, kulttuuriympäristö ja Saaristomeren läheisyys muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota ei muualta löydy. Kansallispuistostatus on tärkeä piristysruiske myös Salon seudulle. Paikallisten ja matkailuyrittäjien tavoin olen varma, että Teijolla on loistavat mahdollisuudet nousta niin kotimaisten kuin ulkomaisten matkailijoiden suosikiksi.

Myös saimaannorpan tulevaisuus turvataan teoilla, ei puheilla. Siksi olen hyvin huojentunut tänään päätetyistä suojelualueiden perustamisesta. Suojelualueet ovat tärkeä askel tämän äärimmäisen uhanalaisen lajin pelastamiseksi. Vuodet ovat olleet norpalle hyvin vaihtelevia ja lajin suotuisa saavuttaminen vaatii meiltä paljon töitä vielä jatkossakin.

Olen ylpeä siitä, että ympäristönsuojelussa on otettu tällä kaudella merkittäviä edistysaskelia. Ympäristönsuojelun tasoa on nostettu ja ilmastoa suojeltu. Vihreiden työpaikkojen syntymiselle on luotu edellytyksiä, kalastuksesta tehty kestävämpää ja kansallispuistoverkkoa vahvistettu. Työ on erittäin hyvässä vauhdissa, mutta paljon on yhä tehtävää. Kutsumme kaikki tahot yhteiseen mukaan työhön Suomen talouden menestyksen ja puhtaan ympäristön puolesta.

Hyvää maailman ympäristöpäivää kaikille!

Ilmastolaki täältä

 

Ylös