19.6.2014: Arvio neuvottelutuloksesta: Hallitusneuvotteluista suuri raideremontti ja tukea lapsiperheille

Suomi tarvitsee päätöksentekokykyisen hallituksen, joka vie maata eteenpäin. Ihmiset tarvitsevat tulevaisuuden uskoa. Hallitusneuvotteluissa sovittiin taloutta uudistavista vihreistä kasvupanostuksista, jotka luovat työtä ja hyvinvointia. Samalla koulutuksen ja lapsiperheiden tilannetta parannettiin. Vihreät haluaa taistella ihmisten hyvän arjen puolesta ja nyt korjattiin joitain kehysriihen puutteita.

Vihreille kolme keskeistä kokonaisuutta olivat talouden uudistaminen, koulutukseen panostaminen sekä työelämään pääsyn ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Yhdessä löysimme tuloksen, jossa kaikkien puolueiden tavoitteet muodostuivat koko Suomen kannalta hyväksi kokonaisuudeksi. Hallitus sitoutuu rakenneuudistusten ja julkisen talouden vakauden toteuttamiseen sovitussa aikataulussa, mutta samalla vahvistaa lyhyen aikavälin kasvua kestävillä työllisyyttä lisäävillä investoinneilla.

Lopullisen kokonaisarvion tuloksesta tekee Vihreän eduskuntaryhmän ja valtuuskunnan kokous maanantaina.

Talouden uudistaminen tapahtuu vihreiden voimakkaasti ajamilla painotuksilla. Kolme suurta raidehanketta toteutuu: Tampereen pikaraitiotie, Länsimetron jatkaminen ja Pisararata. Kaikissa kolmessa hankkeessa hallitus tekee sopimuksen raiteiden toteutumisesta, kunhan kunnat samalla sitoutuvat edistämään asuntorakentamista ja kaavoitusta. Tällä saadaan nopeasti vipuvartta merkittävään asuntotarjonnan lisäämiseen. Se lisää työllisyyttä rakennusalalla. Kaikki hankkeet vähentävät merkittävästi ilmastopäästöjä, parantavat liikenteen sujuvuutta ja luovat elinkeinoelämän palveluja.

Hallitus sitoutui myös vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen viemällä läpi ilmastolain eduskunnassa ja kannattamalla EU:n 40 prosentin päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Lisäksi sovittiin laajasta selvityksestä kotimaisen uusiutuvan energian ja hajautetun energiantuotannon käyttöönottamiseksi.

Toiseksi, koulutukseen tehdään panostuksia. Yliopistot saavat perusrahoitukseensa budjettiriihessä sovittavan lisämäärärahan, jossa autetaan perustutkimuksen ja -opetuksen vaikeaa resurssitilannetta. Tämä on ollut kaikkien yliopistojen toive. Vihreät ovat korostaneet, että peruskouluista ei voi enää säästää. Nyt sovittiin, että peruskoulujen rahoitusta voidaan arvioida budjettiriihessä uudestaan oppimiserojen kaventamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi.

Kolmanneksi, oli tärkeää parantaa heikommassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja asemaa työelämässä. Itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien asemaa sovittiin parannettavan, jotta he eivät ole väliinputoajia sosiaaliturvassa ja työnteko olisi kannustavampaa.

Lapsiperheille sovittiin 70 miljoonan euron suuruisesta verovähennysmallista, jossa käytännössä verotuksen kautta korvataan kaikille pieni- ja keskituloisille kehysriihen lapsilisän leikkaus. Tästä kannatti jäädä taistelemaan hallitukseen!

Ylös