12.5.2014: Vihreät – tulevaisuutta rakentava vaihtoehto

Suomalainen poliittinen kenttä on aikamoisessa murroksessa. SDP:n ja kokoomuksen puheenjohtajavaalit saattavat muuttaa puolueiden suuntaa. Tässä murroksessa vihreillä on luonteva oma tilansa tulevaisuutta rakentavien liittoumien tekijänä – rohkeana reilujen uudistusten liikkeenä, johon voi luottaa.

Jotta voisi tietää, minne kannattaa suunnata, pitää ymmärtää, missä on ja mistä on tulossa. Vihreät haluaa ratkoa tämän päivän ongelmat: ilmastonmuutoksen, työelämän epävarmuuden ja hyvinvoinnin rahoitusta rapauttavan talousjärjestelmän vinoutumat. Liberaalit suomalaiset sivistysporvareista uuteen vasemmistoon löytävät vihreistä oman vaihtoehtonsa: vahva 2000-luvun hyvinvointivaltio luodaan luottamalla ihmisten tasa-arvoon, vapauteen ja kannustamiseen. Kutsumme muita puolueita yhteistyöhön, jotta Suomessa tulevaisuutta rakentava ja työllisyyttä luova hyvinvointipolitiikka on mahdollista.

Julkisuudessa on keskusteltu SDP:n puheenjohtajavaalin vaikutuksista poliittiseen kenttään. Osa on arvioinut uuden puheenjohtajan taustajoukoista, että siirtymä on perinteiseen ja valtiokeskeiseen työllisyyspolitiikkaan. Siinä tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät tulevaisuushaasteet jäisivät vähemmälle huomiolle.

Toisaalta puheenjohtaja Rinne omassa puheessaan toi esille ilmastonmuutoksen haasteen ja on aiemmin puhunut teollisuuden uudistamisessa kotimaisesta uusiutuvasta energiasta tulevista työpaikoista. Rinteen talouslinjoja on myös kritisoitu, koska hän on kestävyysvajeen lisäksi tuonut esille tarvetta kestävää kasvua luoviin investointeihin ja Euroopan keskuspankin elvyttävään rahapolitiikkaan.

Kritiikissä sotkeutuvat eri asiat. Rinne saattaa olla perinteinen teollisuuspoliitikko korostaessaan valtion omistuksen roolia, mutta rahapolitiikassa ja kasvun edellytysten luomisessa hän on asian ytimessä. Vihreät on samaa mieltä siitä että Euroopassa tarvitaan kestävää kasvua luovaa rahapolitiikkaa. Julkinen sektori voi omalla toiminnallaan kannustaa kestävää kasvua myös yksityisellä sektorilla. Parhaimmillaan on mahdollista yhdistää yksityisen sektorin kasvun edellytykset ja vahva julkinen sektori – ilman tarpeetonta sääntelyä ja valtion puuttumista markkinoihin. Se voisi hyvin olla oikea tie Suomen kaltaiselle maalle.

On reilua antaa uudelle puheenjohtaja Antti Rinteelle mahdollisuus näyttää itse mitä hän haluaa. Haluan uskoa, että eteenpäin katsova sosiaalidemokratia ei hylkää ympäristönsuojelua ja ihmisoikeuksia. Vihreät haluaa kannustaa Rinnettä ohjaamaan SDP:n talouspolitiikkaa reilujen uudistusten suuntaan. Kestävää kasvua ja investointeja kannattaa hakea älyä ja ympäristöteknologiaa hyödyntävistä uusiutuvan energian ja biotalouden ratkaisuista.

Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet tuovat Eurooppaan ja Suomeen uutta teollista työtä, samalla kun voimme vihertää perinteistä teollisuutta. Äänekosken suunniteltu biotuotetehdas on tästä hyvä esimerkki. Jos SDP haluaa etsiä hallituksessa lisää kestävää kasvua ja työllisyyttä, on se vihreiden mielestä hyvin mahdollista. Kunhan samalla luomme myös yksityiselle taloudelle kestävän kasvun ja uudistumisen edellytyksiä.

Kokoomuksen puheenjohtajavaalissa on kolme tasavahvaa ja kokenutta ehdokasta. Poliittisen historian tutkijana olen ymmärtänyt, että kokoomuksessa on historiallisesti ollut kolme keskeistä suuntausta: markkinaoikeistolainen, isänmaalliskonservatiivinen sekä sosiaalireformistinen. Lisäksi puoluetta jakaa tasa-arvoon liittyvät arvokysymykset liberaaleihin ja konservatiiveihin. Jyrki Kataista voi vihreästä näkökulmasta hyvin kiittää siitä, että arvoliberaalina sosiaalireformistina hän on edustanut hyvin yhteistyökykyistä kokoomusta. Myös ympäristöasioita hän on pitänyt esillä mm. ympäristöverouudistusten toteuttamisessa.

Henkilötasolla kukaan nyt esillä olevista ehdokkaista ei profiloidu samalla tavalla. Stubb ja Vapaavuori näyttäytyvät enemmän markkinaoikeistolaisina ja Risikko sosiaalikonservatiivina. Vapaavuori on usein lausunnoissaan lähellä Elinkeinoelämän keskusliittoa ja toisaalta markkinakeskeistä suhtautumista yhteiskuntaan. Stubb on eurooppalainen markkinaliberaali muun muassa korostaessaan suunnitellun Yhdysvaltain vapaakauppasopimuksen hyötyjä esimerkiksi ympäristöön ja terveyteen liittyvien uhkien sijaan. Risikko on sanonut olevansa kielteinen suhteessa tasa-arvoiseen avioliittolakiin ja, vaikka korostaa sosiaaliturvan merkitystä, on pääasiassa vastikkeellisen ja sosiaaliturvanhakijan velvoitteita korostavan linjan kannattaja.

Mutta samoin kuin Antti Rinne myös kokoomuksen tuleva puheenjohtaja määrittää todellisen poliittisen linjansa ennen kaikkea teoillaan. On voittaja kuka tahansa, toivon, että käytännössä maltillisen yhteistyön mahdollisuudet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen säilyvät.

Vaikka muilla puolueilla saattaa olla linjamuutoksia tapahtumassa, vihreiden paikka pysyy samana. Talouspolitiikassa yhdistämme yksilön mahdollisuuksien ja kannustamisen vahvan hyvinvointiyhteiskunnan ja uuteen kannustavan valtion tukiverkon luomaan turvaan. Perustulon kaltaisilla ratkaisuilla olemme sekä pienen ihmisen että kannustavan työelämän puolella. Emme kuitenkaan halua raskasta ylisääntelyä ja valtiokeskeisyyttä, vaan fiksua ohjausta ja kannustusta. Työelämää on tehtävä ihmisten arjen ja työelämään pääsyn kannalta joustavammaksi, kulutusta on ohjattava ympäristön ja talouden uudistamisen kannalta kestäväksi.

Näissä teemoissa olemme aina valmiita luomaan yhteistyötä muiden puolueiden ja suomalaisten kanssa. Vaikuttamisen tapoja on monia ja perinteinen puoluepolitiikka on vain yksi niistä. Suomi uudistuu sillä, että teemme yhteistyötä ja pidämme huolta toisistamme. Tarvitaan eteenpäin katsovien enemmistöjen luomista, ja vihreät haluaa olla siinä joukossa ihmisten kanssa mukana.

Ylös