23.5.2014: Panostukset talouden uudistamiseen: raiteisiin ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

Kehysriihessä sovittiin 600 miljoonan euron kasvupaketista samalla kun valtion pitkän aikavälin meno- ja tulokehityksen tasapainoa parannettiin. Seuraavan vuoden haasteita kohti katsottaessa tärkeintä on talouden uudistaminen ja työllisyyden vahvistaminen. Hallituskumppaneilla on ollut julkisuudessa haluja kasvattaa kasvupakettia. Vihreät ovat valmiita tähän keskusteluun kesäkuun hallitusneuvotteluissa.

Pidän kertaluonteisen kasvupaketin laajentamista perusteltuna tilanteessa, jossa kasvun käynnistyminen on vielä erittäin haurasta ja lainakorot ovat matalat. Samalla Suomen talouden uudistamista on vauhditettava, jotta toivumme taantumassa menetetyistä vientimarkkinoista ja löydämme uusia kasvualoja ja ratkaisuja. Jos saamme vauhditettua kasvun edellytyksiä, helpotamme samalla velanmaksua. Tulevien vuosikymmenten aikana meidän on rakennettava uusi, vähähiilinen yhteiskunta. Se tarkoittaa muun muassa kestävämpää liikkumista ja siirtymistä kivihiilen käytöstä kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin.

Kasvupaketti oikeuttaa itsensä parhaiten, jos valtion omaisuuden myynnistä saatavia tuloja käytetään hankkeisiin, jotka joka tapauksessa olisivat edessä. Siksi suuntaisin lisärahat kestävämpään liikenteeseen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

Ratojen kunnossapitotyöt työllistävät suhteellisen nopeasti, joten niihin kannattaa panostaa. Turun ja Tampereen kaupunkiratikoiden vauhdittaminen olisi myös perusteltua. Kaupunkiraiteiden kautta voimme ottaa ison harppauksen puhtaampaan liikenteeseen. Valtio on luvannut tehdä esisopimuksen Turun ja Tampereen pikaratikoista, kunhan kunnat ovat valmiita. Nyt tähän voisi varata rahat kuntien päätöksien vauhdittamiseksi. Pikaraitiotiet vauhdittaisivat myös näiden kaupunkiseutujen keskustapalvelujen kysyntää ja elinkeinoelämää.

Energiantuotannossa murheenkryyni on kivihiilenkäyttö ja tuontienergia. Yhtään pidemmällä aikavälillä hiilen käyttö on ajettava alas kokonaan ja öljyn käyttöä vähennettävä voimakkaasti. Vihreät haluaa kieltää kivihiilen käytön vuoteen 2025 mennessä. Maailmassa energia-alalla liikkuu tuhansia miljardeja euroja vuodessa. Ennen menestys tuli siitä, sattuiko omistamaan öljyä, kaasua tai kivihiiltä. Nyt ajat ovat muuttuneet. Suomi voi uudella teknologialla nostaa energiaomavaraisuutta ja viedä energiaosaamista, jos panostamme kotimaiseen biotalouteen ja cleantech-teollisuuteen. Se on osa teollisuuden murroksen ratkaisua ja vanhojen vahvuusalojemme uudistamista.

Osana tätä ratkaisua on vauhditettava kotimaisia uusiutuvia ratkaisuja. Uusiutuvan energian lisäämistä hidastavat monissa voimaloissa tekniset esteet. Tuet kattilamuutoksiin ja biokaasun käyttöönottoon vauhdittaisivat siirtymistä kotimaiseen metsäenergiaan. Näitä päätöksiä nyt tarvitaan lisää. Biotalouteen ja cleantech-teollisuuteen voidaan luoda yhteensä 100 000 työpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Kansainvälisillä markkinoilla Suomen haaste on se, että myymme usein tuotteita, joille ei ole kysyntää. Tämä kapea-alaisuus pätee niin IT-alaan kuin ympäristöliiketoimintaan. Tarjoamme tuotteita kun pitäisi tarjota kokonaisia palvelukonsepteja – yhdistää teollista sekä palvelujen ja sisältöjen osaamista.

Kannustan katsomaan Ruotsiin, jossa tämän kaltaisten palveluekosysteemien markkinoinnissa ollaan meitä paljon edessä. Teollisuutemme tulevaisuuden menestys on pitkälti kiinni siitä, onnistuuko se vastaamaan tähän haasteeseen. Valtion kannattaa tehdä voitavansa, jotta tässä onnistutaan. Tekesin kautta voisimme rahoittaa hankkeita, joissa vahvistetaan suomalaisten kokonaisten palveluekosysteemien rakentamista vaikkapa Kiinan markkinoille tai kotimaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Nämä olisivat kasvupanostuksia, jotka ovat perusteltuja niin työllisyyden, kestävän talouden kuin ilmastopolitiikankin kannalta. Uudistetaan Suomen taloutta sellaiseksi, että se palvelee hyvää elämää Suomessa ja ratkaisee maailman megatrendejä.

Ylös