20.5.2014: Ei alistuta ydinvoiman narreiksi – katse tulevaisuuteen!

Viime eduskunnan enemmistön, vihreiden vastustuksesta huolimatta, hyväksymät periaateluvat uusille ydinvoimaloille ovat johtaneet todelliseen farssiin. Ydinenergialaki säätelee tiukat ehdot ydinvoiman rakentamiselle. Nyt kumpikin luvan saanut toimija hakee kuitenkin käytännössä uutta periaatelupaa, koska ei ole kyennyt toteuttamaan saamaansa lupaa. Tänään TVO ilmoitti hakevansa käytännössä uutta periaatelupaa ja viiden vuoden jatkoaikaa, koska se ei kykene aloittamaan ydinreaktorin rakentamista lupansa asettamassa määräajassa. Se kertoo siitä, että aika on ajanut ydinvoimasta ohi. Se ei ole enää taloudellisestikaan kannattavaa. Päättäjät eivät voi alistua yhtiöiden heille varaamaan narrin rooliin.

Hallituksen on nyt osoitettava, että Suomi katsoo tulevaisuuteen: poikkeuksia ei tule hyväksyä. Hallitusohjelmassa todetaankin, että hallitus ei myönnä uusia periaatepäätöksiä lisäydinvoimalle. Nämä molemmat hankkeet, Rosatomin johtama Fennovoiman hanke sekä TVO:n Olkiluoto 4, on torjuttava. Kotimaiset pääomat kannattaa laittaa nopeasti toteutuviin uusiutuvan energian hankkeisiin. Ne tuovat eniten Suomeen työtä, kasvua puhtaan teknologian yrityksille ja edellytyksiä myös vientimarkkinoille. Kansantalouden ja ympäristön etu kulkee käsi kädessä, pois säteilevästä ydinvoimasta.

Teollisuuden Voiman hakemus on hyvin poikkeuksellinen, juridisesti vielä kyseenalaisempi kuin Fennovoiman. Ydinenergialaki lähtee siitä, että periaatepäätös ydinvoimasta ratkaistaan sen hetken tiedon perusteella yhteiskunnan kokonaisedun mukaisesti. Se ei ole ikuinen arvio, saadun luvan ehtoja on noudatettava, eikä siitä voi poiketa. TVO hakee nyt käytännössä aivan uutta periaatelupaa pyytämällä rakentamisluvan jättämiseen pidennystä – tekemättä sitä avoimesti. Tällainen menettely on torjuttava.

Kyse on sikälikin vitsistä, että rakentamisluvan jättämisen pidentäminen johtaisi vain ikiliikkujaan – jossa sitä jouduttaisiin pidentämään aina vaan ja uudestaan. Mitään varmuutta yhtiön kyvystä toteuttaa hanketta OL3:n rakentamisen pidentyessä jatkuvasti ei ole. Fennovoima ja TVO haluavat tehdä päättäjistä narrejaan. Tällaiseen ei saa vastuullinen päättäjä alistua. Energiapolitiikkaa tehdään kauaskantoisesti ja kestävin ratkaisuin.

Tilanne asettaa ydinvoiman kannattajat uuden kysymyksen eteen: onko heidän ydinvoimauskossaan mitään rajoja? Antaako tukensa venäläiselle ydinreaktorille suomalaisten uusiutuvien energiamuotojen edistämisen sijaan? Hyväksyäkö uusi periaatepäätös epävarmuutta energiainvestoinneissa vain lisäävälle hankkeelle, jonka edeltäjä on noin 10 vuotta myöhässä, eikä mitään takeita uuden toteutumisesta ole? Nyt mitataan uskon rajat. Taloudellisia perusteita tuelle ei ole.

Suomi tarvitsee nopeasti uutta kotimaista energiantuotantoa. Uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkuus tarjoavat nopeimmin ja kansantaloudellisesti järkevimmän tavan lisätä energiaomavaraisuutta. Olkiluodon 3. reaktorin rakentamisen venyminen on osoitus siitä, että ydinvoiman varaan laskeminen on uppoamista syvemmälle suon silmään.

Areva ei enää edes kykene antamaan valmistumisaikaa kyseiselle reaktorille – eräiden arvioiden mukaan se valmistuisi mahdollisesti vuonna 2020. Siis 18 vuotta periaatepäätöksen valmistuttua! 18 vuotta! Kuinka paljon sinä aikana olisi luotukaan samalla pääomapanostuksella kotimaista energiaa, talouden menestystä ja työpaikkoja uusiutuvilla ratkaisuilla! Monipuolista bioenergiaa, tuulivoimaa, energiatehokkuutta, lämpöpumppuja – kaikki ratkaisuja, joilla olisi korvattu ulkomaista öljyä ja kivihiiltä energiantuotannossa.

Fennovoiman ja Rosatomin hankkeen toteutuessa sen sähkön hinta on puolestaan arvioitu Talouselämä-lehdessä naurettavan kalliiksi: pohjoismaiden sähkömarkkinoilla pystyy nyt suojamaan sähkön hinnan 35 euroon /MWh, kun Fennovoima on ilmoittanut sähkönhinnakseen 50 euroa /MWh. Puhumattakaan siitä, että hanke on tosiasiassa venäläisen osapuolen hallinnassa.

Ydinvoima kuuluu historiaan – lisärakentaminen ei ole missään länsimaissa taloudellisesti kannattavaa. Suomen on otettava rohkeasti askel tulevaisuuteen, jossa työtä luodaan lisäämällä energian kotimaisuutta ja saamalla energiaa uusiutuvista lähteistä. Markkinat ovat äänestäneet ydinvoiman kumoon. Poliitikkojen on tehtävä vihdoin samoin. Ei uusia lupia – Suomen katse tulevaisuuteen ja kotimaiseen työhön. Vihreät pitävät kiinni hallitusohjelman lupauksesta panostaa kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin lisäydinvoiman sijaan.

Ylös