28.4.2014: 5 huomiota Ukrainan kriisin vaikutuksista

Viime aikoina on käyty keskustelua Ukrainan kriisin erilaisista vaikutuksista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Itse näen, että ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat EU:n yhteisen ulkopolitiikan tiivistämiseen sekä energiaomavaraisuuden vahvistamiseen. Energiariippuvuutta on vähennettävä Venäjästä ja kotimaisia uusiutuvia on edistettävä, eikä riskialtista Rosatomin ydinlaitosta kannata toteuttaa.

Myös Naton roolista on käyty keskustelua. Vihreät ei kannata Suomen Nato-jäsenyyttä: emme pidä sitä Suomen kansainvälisen roolin, arvopohjan ja turvallisuutemme kannalta perusteltuna. Olisi iso muutos Suomen historialliseen linjaan olla sotilasliiton jäsen, jolloin ilmoittaisimme valmiutemme paitsi vastaanottaa apua myös kohdistaa sotilaallista uhkaa Suomesta ulospäin. Avoin julkinen keskustelu on kuitenkin perusteltua Ukrainan kriisin vaikutuksista.

On selvää, että ajankohtaiseen tilanteeseen harkinta Nato-jäsenyydestä ei ole ratkaisu. EU:n on toimittava kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseksi, mutta samalla taloudellisen ja poliittisen vuoropuhelun ylläpitämiseksi suhteessa Venäjään tilanteen rauhoittamiseksi.

Tässä viisi omaa pointtiani aiheeseen:

1) Ukrainan kriisi vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen. On perusteltua käydä keskustelua eri heijannaisvaikutuksista. Venäjän toimien on oltava kansainvälisen oikeuden mukaisia, ja niille on asetettava rajat, mutta vuorovaikutusta ja yhteistyötä on pyrittävä ylläpitämään tilanteen rauhoittamiseksi ja Ukrainan nostamiseksi taloudellisesti. Ukrainan suvereniteetti on kaiken lähtökohta.

2) Ensisijainen vaikutus EU:lle on energiapolitiikassa. Venäjä käyttää energiaa ulkopolitiikkansa ja vaikutusvaltansa välineenä. EU:n energiaomavaraisuus sekä Suomen energiaomavaraisuus ja kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen on siksi ensiarvoisen tärkeää. LNG-kaasuterminaalien rakentaminen tarjoaa vaihtoehdon venäläiselle kaasulle. Rosatomin vetämään ydinvoiman riskihankkeeseen ei kannata mennä, koska siinä ydinpolttoaine, reaktori ja omistus ovat kaikki käytännössä ulkomaisen toimijan hallussa. Energiariippuvuus on katkaistava, mutta yhteistyö on mahdollista. Kotimaiset pääomat pitää laittaa kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin, jotka tuovat omavaraisuutta ja työtä Suomeen sekä vientinäkymiä alan teollisuudellemme.

3) Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:n yhteinen linja korostuu. EU:n on pyrittävä vahvistamaan työtään eurooppalaisten arvojen, ihmisoikeuksien ja demokratian, puolustamisessa. Turvallisuuspoliittista yhteistyötä voidaan syventää EU:n sisällä, tiedostaen se, että 22 EU-maalle ensisijainen turvallisuusyhteisö on Nato. Suomi voi toimia rauhankumppanina europarlamentin ja YK:n hyväksymissä operaatioissa, joissa Nato on toimeenpaneva voima, sekä tehdä harjoitusyhteistyötä. EU:n jäsenenä olemme jo osa turvallisuutta rakentavaa poliittista yhteisöä, johon olemme sitoutuneet.

4) Suomen pitkä linja pysyttäytyä sotilasliiton ulkopuolella ei silti ole vanhentunut. En kannata Nato-jäsenyyttä, ja uskon, että vihreiden kanta on jatkossakin sama. Selvä enemmistö aktiiveistamme on tätä mieltä. Se, että Suomi omalla uskottavalla puolustuksellaan takaa, että meidän maa-aluettamme ei voida käyttää tänne kohdistuvaan, tai täältä kolmanteen tahoon kohdistuvaan sotilaalliseen uhkaan, on Euroopan turvallisuustilanteen jännitteitä purkava tekijä. Olisi iso muutos Suomen historialliseen linjaan olla sotilasliiton jäsen, jolloin ilmoittaisimme valmiutemme paitsi vastaanottaa apua myös kohdistaa sotilaallista uhkaa Suomesta ulospäin. Tämä ei ole vihreän arvopohjan eikä Suomen turvallisuuden kannalta perusteltu linjamuutos. Suomi toimii kansainvälisesti ensisijaisesti rauhanrakentamisen ja rauhanturvaamisen tehtävissä, liennyttäen konfliktitilanteita.

5) Avoin keskustelu on silti perusteltua ja vihreissä saa ilmaista mielipiteensä vapaasti. Nato-jäsenyydestä voi käydä keskustelua aina, eri turvallisuuspoliittisissa tilanteissa, avoimesti. Suomalaisten kannalta on oikein, että kannat eivät ole piilossa vaan kansalaiset voivat osallistua keskusteluun. En usko, että vihreiden kanta tästä keskustelusta muuttuu.

Ylös