23.3.2014: Sote-uudistus oikeilla urilla

Hallitus päätti tänään – yhdessä opposition kanssa – uudistaa perin pohjin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen Suomessa. Yksiportainen, viiteen sote-alueeseen perustuva ratkaisu on hallinnollisesti selkeä ja tehokas ja kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tämä ei ole puolitiehen jäävä osittaisratkaisu, jota jouduttaisiin hetken päästä korjailemaan.

Vaihtoehtoina olivat hallituksen valmisteleman esityksen särmien hiominen tai uuden ratkaisun etsiminen. Asia ratkaistiin nyt rohkeasti: tämä kaikkien eduskuntapuolueiden yhteinen ratkaisu on kauaskantoinen uudistus, joka tulee todennäköisesti kestämään vuosikymmeniä laadukkaiden ja tehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen takaajana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat kovat: väestö ikääntyy, hoidot kehittyvät ja väestön terveyserot ovat vaarassa kasvaa entisestään. Nykyisessä järjestelmässä ei ole pystytty turvaamaan ennaltaehkäisyä eikä tasavertaista, riittävän hyvin toimivaa perusterveydenhuoltoa.

Viiden järjestämisvastuussa olevan sosiaali- ja terveysalueen malli on hyvä: väestöpohjat ovat riittävän suuria ja integraatio niin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuin sosiaali- ja terveydenhuollonkin välillä toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluista vastaa riittävän vahva järjestäjä, ja vastuu kootaan yksiin käsiin. Tämän ansiosta asiakkaiden pompottelu toisten vastuulle loppuu ja hoitoketjut saadaan toimimaan: oikeanlainen hoito oikeille henkilöille oikeaan aikaan!

Tässä mallissa vastuulliset sote-alueet ovat varsin suuria, ja jatkovalmistelussa täytyy varmistaa lähipalvelut siten, että palvelujen tuottajat ovat lähellä ihmisiä. Kunnat ovat keskeisiä palvelujen tuottajia jatkossakin. On luonnollisesti myös sote-alueen etu, että terveyskeskukset, sosiaalityö ja muut lähipalvelut kaikkialla Suomessa toimivat nykyistä paremmin. Oikea-aikainen hoito keventää painetta kalliimpien erikoissairaanhoidon palvelujen puolella.

Valmistelussa on vielä paljon työtä, ja monta yksityiskohtaa muun muassa hallinnon järjestämisessä on ratkaistava. Asiassa on kuitenkin syytä edetä ripeästi, jotta kauan odotetussa sote-uudistuksessa päästään eteenpäin ja toteutusvaiheeseen. On hyvä, että päälinjoista on kyetty pääsemään yksimielisyyteen oppositiopuolueiden kanssa – näin voimme olla varmoja tämän erittäin suuren ja merkittävän uudistuksen etenemisestä myös pitkällä jänteellä.

Tänään päätetty sote-uudistus on hieno ja isänmaalle tärkeä ratkaisu: se pienentää merkittävästi julkista talouttamme piinaavaa kestävyysvajetta ja tuottaa samalla kansalaisille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Me olemme iloisia uudistuksesta: vihreiden mielestä se vastaa hyvin nykyaikaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuihin vaativiin haasteisiin. Olemme koko ajan halunneet joustavasti etsiä vaihtoehtojen joukosta kestävää ja uskottavaa uudistusta. Tämä on yksi niistä vaihtoehdoista, joita olemme alun pitäen pitäneet hyvänä. Olemme iloisia siitä, että kaikki puolueet ovat yhdistäneet näkemyksensä hyvän ratkaisun taakse. Se lisää kansalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon Suomessa.

Ylös