26.3.2014: Kehysriihestä

Tänään on ollut hallitukselle dramaattinen päivä. Saimme pitkien ja haasteellisten neuvottelujen jälkeen aikaan sovun valtiontalouden tasapainottamisesta sekä tarpeellisista rakenteellisista uudistuksista. Tänä aamuna hallituksessa oli vielä kuusi puoluetta, mutta nyt illalla hallituspuolueita on jäljellä viisi. Lähipäivinä käydään neuvotteluja siitä, miten tämä hallitus jatkaa.

Vihreät haluaa kantaa vastuuta Suomen tulevaisuudesta. Nyt neuvotellussa paketissa on mukana vaikeita päätöksiä, mutta pidämme kokonaisuutta olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Se jatkaa tuloeroja kaventavaa politiikkaa ja vihreää verouudistusta.

Tänään sovitut veropäätökset ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Ne kaventavat merkittävästi tuloeroja. Suurituloisten veroja kiristetään ja pienituloisten veroja kevennetään. Tähän voimme olla tyytyväisiä.

Olennaista on myös, että verotuksen painopiste siirtyy ympäristöverotuksen suuntaan. Yhdessä kestävää kasvua luovien kasvupanosten kanssa nämä ovat merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla luodaan vihreää kasvua ja työpaikkoja. Suurin osa korotuksista kohdistuu nimenomaan ympäristöveroihin. Samalla ympäristölle haitallisia tukia karsitaan. Yhtensä näiden suuruus on noin 550 miljoonaa euroa.

Saimme myös neuvoteltua 13 000 hehtaaria valtion arvokkaita metsäalueita osaksi Metso-luonnonsuojelualueita. Tämä on luonnonsuojelulle historiallisen hieno saavutus.

On aidosti iso saavutus, että tämän mittaluokan sopeutukset tehdään näinkin oikeudenmukaisesti. Pidämme tässä tilanteessa kohtuullisena tuloksena sitä, että tässä taloustilanteessa perusturvaetuuksia saadaan nostettua edes samalla prosentilla kuin palkkoja.

Iso saavutus on se, että toimeentulotuen perusosan maksatus siirtyy Kelaan. Sosiaalityöntekijöiden aikaa vapautuu toimeentulotuen laskennasta aitoon sosiaalityöhön ja kaikki tukeen oikeutetut saavat sen helpommin.

Pakettiin sisältyy kuitenkin myös leikkaus lapsilisiin. Leikkauksen malli jäi kuitenkin vielä auki. Jatkovalmistelussa tärkeää on huolehtia, että ne kohdentuvat mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Vihreille kaikkein raskainta kokonaisuudessa oli kehitysyhteistyörahoihin kohdistuva leikkaus. Vihreiden mielestä vaikeinakaan aikoina maailman köyhimmiltä ei pitäisi leikata.

Nämä päätökset jatkavat hallituksen linjaa, jossa tuloeroja kavennetaan mittavista sopeutuksista huolimatta. Olen pahoillani, että Vasemmistoliitto päätti lähteä tästä huolimatta.

Ylös