4.3.2014: Ei Rosatomin ja Fennovoiman ydinhankkeelle

Fennovoima on tänään käynnistänyt prosessin, jossa he hakevat täydennystä periaatepäätökseen. Kyse on siitä, että hankkeen omistajapohja on muuttunut: suomalais-saksalaisesta ydinvoimahankkeesta on tullut venäläisen Rosatomin pääomistama hanke, jossa on osakkaina joukko suomalaisia pienempiä energiayhtiöitä ja valtionyhtiöitä sekä Valio. Laitostyyppi ei myöskään vastaa aiempaa periaatepäätöstä. Vihreät kannattaa kotimaisiin uusiutuviin pohjautuvaa energiapolitiikkaa ja vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Niin vastustamme tätäkin hanketta. Se on mielestämme selvästi hallitusohjelman vastainen ja luotamme siihen, että muu hallitus päätyy samaan lopputulokseen kanssamme, eikä esitä asian viemistä eduskuntaan.

Hallinnollinen prosessi on käynnissä periaatepäätöskäsittelyn mukaisena: hallitus ottaa kantaa aikaisintaan kesäkuussa. Hallituksen yhteinen näkemys on, että mitään hallituksen kantaa ei ole ennen sitä olemassa. Hallinnollisessa prosessissa on kyse normaalien selvitysten teettämisestä, joiden avulla tiedetään, onko hanke ylipäätään laillisesti toteutettavissa.

Prosessin aikana auki on kolme eri asiaa: hankkeen taloudellinen kannattavuus ja omistuspohja, oikeudellinen tilanne ja poliittinen päätös. Olemme hyväksyneet sen, että näitä asioita voi selvittää hallinnollisessa prosessissa. Kukaan ei tiedä sen lopputulosta. Oikeudellinen pohja on epäselvä periaatepäätöksen käsittelyn muodosta: ydinenergialaki ei tunne periaatepäätöksen täydennystä.

Oikeuskanslerilta saamamme tiedon mukaan periaatepäätöksen kaltaisen raskaaseen prosessiin hänellä ei ole huomautettavaa, mutta tarkka juridinen muoto selviää vasta hallituksen käsittelyn yhteydessä. Oli lopputulos muodollisesti mikä tahansa, osoittaa menettely, että kyseessä on tosiasiassa uusi periaatepäätös.

Oikeudellinen pohja on sikälikin lopputuloksen osalta epävarma, että kunnalla ja STUKilla on veto-oikeus hallinnollisen prosessin aikana. Suunnitellun reaktorin pitää täyttää lain vaatimukset, eikä Rosatom ole tämänkaltaisia turvallisuusvaatimuksia aiemmin joutunut täyttämään. Kyse olisi heidän ensimmäisestä reaktorihankkeestaan länsimaissa.

Koska kyseessä on todellisuudessa uusi hanke, se on näkemyksemme mukaan hallitusohjelman vastainen.

Suuri saavutus hallitusneuvotteluissa oli se, että Suomi jatkossa laittaa panoksensa kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden edistämiseen ulkomaisen ydinvoiman sijaan. Se on kansantaloudelle, teollisuuden työpaikoille ja vaihtotaseellemme kriittisen tärkeää.

Luotamme muiden hallituspuolueiden kunnioittavan hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan ”hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille.” Tämä on uusi hanke. Hallitus muodostaa kantansa vasta hallinnollisen prosessin päätteeksi. Luotamme, että hallituskumppanit lopulta prosessin päätteeksi ovat kanssamme samaa mieltä. Olemme täysin sitoutuneet hallitustyöskentelyyn ja hallitusohjelmaan asian ratkaisemiseen asti. Lähdemme siitä, että hallitusohjelmaa noudatetaan.

Omistajapohja on epäselvä, sillä noin 16 prosenttia omistuksesta puuttuu. Suomalainen enemmistö on vain 0,2 prosentin varassa. Lisäksi kyseessä on käytännössä julkisen sektorin hanke. Hanke ei ole taloudellisesti kannattava, ainakaan ilman Rosatomin massiivista vastaantuloa. Sähkön markkinahinta on näillä näkymin tulevaisuudessa pysyvästi alle Fennovoiman lupaaman sähkönhinnan. Suomalainen omistajapohja on epäselvä ainakin kesäkuuhun asti.

Uutta on se, että hanke on nyt venäläisen Rosatomin pääomistama. Uskon, että suomalaisten mielestä kyse on aivan erilaisesta hankkeesta, johon liittyy laajoja Suomen kansainväliseen asemaan ja energiaomavaraisuuteen liittyviä huolia. Näistä on nyt tilaisuus keskustella. Rosatom on venäläinen ydinvoima- ja ydinaseteollisuuden yhtiö, joka toimii tiiviisti Venäjän poliittisen johdon yhteydessä.

Viime viikkojen aikana tullut selväksi, että energiapolitiikka Venäjällä ei ole pelkkää energiapolitiikkaa. Tsekissä Rosatomin hanketta on kritisoitu Ukrainan tilanteen takia. Suomessakin tilannetta on arvioitava.

Toive on, että Ukrainan kriisi ratkeaisi rauhanomaisesti eikä vaikuttaisi EU-Venäjä-suhteisiin. Vihreille hyvät suhteet Venäjään ovat tärkeitä.

Elämme päivittäin muuttuvassa maailmassa ja hankkeeseen liittyy paljon epävarmuutta. Hallituksella ei ole kantaa asiaan ennen kuin kaikki lausunnot on saatu ja prosessi viety päätökseen. Se vienee kesä- tai elokuulle. Vihreiden lähtökohta on, että muut hallituspuolueet kunnioittavat hallitusohjelmaa.

Kotimaiset pääomat kannattaa sijoittaa kotimaisiin uusiutuviin, sillä nyt on kyse Suomen energiatulevaisuuden kannalta tärkeästä linjavalinnasta: laitetaanko rahat kotimaisten teknologian käyttöönottoon ja vientimarkkinoiden luomiseen vai venäläispohjaiseen keskitettyyn energiaratkaisuun.

Kaikesta muusta spekuloiminen on tarpeetonta. Prosessi on kesken, eikä poliittisia päätöksiä tehdä nyt. Me haluamme keskustella energiatulevaisuudestamme.

Ylös