29.11.2013: Paremmilla rakenteilla parempaan tulevaisuuteen

Hallitus päätti tänään mittavasta rakenneuudistusten toimeenpanon paketista. Saavutettu sopu kertoo, että tämä hallitus pystyy päätöksiin, jotka uudistavat Suomea ja kurovat umpeen menojen ja tulojen epätasapainoa.

Paketti sisältää hyviä uudistuksia, mutta myös vaikeita päätöksiä. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta voimme turvata palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden. Vihreät onnistui torjumaan esimerkiksi opiskelijoiden tai lapsiperheiden asemaa heikentävät ”vakiomöröt”, kuten lukukausimaksut tai iltapäiväkerhotoiminnan supistamisen.

Tänään sovittiin kuntapaketista eli kuntien tehtävien karsimisesta ja uudelleen järjestämisestä miljardin euron edestä.

Vihreille tärkeää oli neuvotteluissa varmistaa, että kyse ei ole vain säästöistä, vaan rakenteiden muuttamisesta palvelujen tehokkuuden parantamiseksi. Rakenteiden muuttamisen vaihtoehtona olisivat olleet puhtaat leikkaukset kunnissa tai valtionosuuksissa. Nyt valitut keinot painottuvat hallinnon uudistamiseen suurimmissa kuntien menoerissä, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutuksessa. Samalla kunnan viranomaisten velvoitteita kevennetään muissa tehtävissä.

Hallitus päätti selvittää mahdollisuuden siirtää toimeentulotuen maksatus Kelaan. Vähintään järjestetään kokeilu, jossa toimeentulotuen perusosan ja Kelan tuet saa yhdeltä tiskiltä ilman turhaa byrokratiaa. Siirto on Vihreiden pitkäaikainen tavoite. Se säästää rahaa ja turvaa ihmisille oikeudenmukaisemmat tuet. Samalla se vapauttaa sosiaalityöntekijöiden työaikaa paperihallinnosta ihmisten auttamiseen.

Vihreiden kokonaisarvion kuntapäätöksistä voit lukea täältä.

Askeleen eteenpäin ottaa myös toinen Vihreille keskeinen tavoite eli vanhemmuuden kustannusten tasa-arvoinen jakaminen. Neuvottelut kustannusten jakamisesta jatkuvat, ja toivon asian etenevän ensi vuoden puolella. Tämä on yhteiskunnalle tärkeä kysymys, sillä nykyisellään työnantaja pitää nuorta naista liian helposti kustannusriskinä.

Vihreät ovat neuvotteluissa ajaneet työnteon kannattavuutta ja ympäristölle haitallisten tukien karsimista. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista edistää ratkaisu asumistuen suojaosasta. Ympäristölle haitallisia tukia karsitaan kevään kehysriihessä.

Mukana on myös hyviä ja yhteiskuntaa modernisoivia päätöksiä, kuten esimerkiksi Itämeren merikaapeli. Suomi saa turvallisen ja nopean yhteyden eurooppalaisiin tiedonsiirtoverkkoihin. Tietovarantojen avaaminen luo pohjaa uusille palveluille ja yrittäjyydelle. Myös byrokratiaa karsitaan, mikä on yksinomaan järkevää.

Päätetyt rakenneuudistukset helpottavat myös kevään kehysriihen neuvotteluja, sillä ne vähentävät sopeutustarvetta. On järkevää luoda rakenteita muuttamalla tilaa tulevaisuuden hyvinvoinnin rahoittamiselle lyhytjänteisten menoleikkausten sijaan.

Osa kokonaisuutta ovat jo elokuussa sovitut isot asiat: terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purku sekä demokraattinen metropolihallinto, jossa päättäjät valitaan vaaleilla. Isoin rakenneuudistusharjoitus on vielä kesken oleva sote-uudistus, jonka tavoitteena on parantaa julkista terveydenhuoltoa ja kaventaa terveyseroja.

Ylös