25.11.2013: Edelläkävijät valloittavat markkinat – Suomen teollisuuden on uudistuttava

Suomalainen keskustelu teollisuudesta on saatava kääntymään tappiomielialasta uuden luomiseen: teollisuuden uudistumisella voidaan luoda lisää työpaikkoja. Me voimme menestyä maailman teollisen tuotannon murroksessa, kun osaamme valjastaa ympäristöteknologian, älyn ja tuottavuuden parantamisen osaksi kotimarkkinoiden ja viennin edistämistä kaikilla aloilla. Vihreiden tänään järjestämässä teollisuusseminaarissa niin yritysten kuin etujärjestöjen edustajat olivat yhdessä tuumin cleantechin vauhdittamisen takana.

Perinteinen teollisuus on monissa kehittyneissä maissa ollut ahtaalla. Suomessakin teollisuudesta on 2000-luvulla kadonnut yli 100 000 työpaikkaa. Kuvaavaa on, että pitkälle yli miljoona suomalaista asuu rakennemuutosalueilla, joille valtio kohdistaa erityisiä tukitoimia vaikean työllisyystilanteen takia.

Talouden taantumalla on tässä osuutensa, mutta vielä suurempi merkitys on rakenteiden muutoksilla: tuotantoa on siirretty sinne, missä se on edullisinta ja missä kysyntä kasvaa.

Teollisuuden työpaikkojen menetys on kuitenkin vain osa totuutta. Rakenteet muuttuvat myös toiseen suuntaan. Ilmastonmuutoksen torjunta luo valtavat markkinat niille, jotka voivat myydä askeleita kohti vähähiilistä yhteiskuntaa.

Seuraavan rakennemuutoksen voittajia ovat ne, jotka osaavat myydä kestävää liikkumista, tehokkaita tuotantoprosesseja ja energiapihiä asumista. Tämän muutoksen suuruudesta kertoo hyvin se, että saman taantuman vallitessa vuonna 2012 cleantech-ala kasvatti liikevaihtoa 15 prosenttia, ja alalla työskentelee jo 50 000 henkilöä.

Olemme saaneet lähteä näiden markkinoiden valloitukseen hyvillä eväillä: metsäteollisuus ja ICT, osaava työvoima ja taitavat insinöörit, luonnonvarat ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ovat kaikki nyt eduksemme.

Kilpailu on kuitenkin kova, ja monet muut maatkin hiovat strategioitaan. Saksa on tehnyt ratkaisunsa ja aikoo rakentaa energiatuotantonsa uusiutuvien varaan vuosisadan puoleenväliin mennessä.

Presidentti Obama kannusti taannoin omaa maataan tähän kisaan näin: “Amerikan ei pidä vastustaa tätä muutosta, meidän pitää johtaa sitä. Emme voi luovuttaa muille maille teknologiaa, joka synnyttää uudet työpaikat ja uudet teollisuudenalat. Meidän pitää lunastaa tämä lupaus. Vain niin säilytämme taloutemme elinvoiman.”

Toivon obamalaista kaukonäköisyyttä Suomeen. Meidän pitää kuulua siihen joukkoon, joka kulkee tämän muutoksen eturintamassa. Edelläkävijöille korkeat ympäristönormit tai kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet eivät näyttäydy rasitteena vaan mahdollisuutena. Edelläkävijät johtavat väistämätöntä muutosta.

Sanotaan, että Japani tekee energiatehokkaimmat autot, koska siellä ei ole omia luonnonvaroja. Aikanaan, kun ympäristönormit asettivat autoille tiukempia päästörajoja lähtivät amerikkalaiset valmistajat vastustamaan sääntelyä oikeudessa. Japanilaiset lähtivät kehittämään hybridiautoja. Nyt heillä on usean vuoden etumatka sähköautojen markkinoilla, kun amerikkalaiset nousevat vasta nyt tehottomien autojen tuotannon romahtamisen kanveesista.

Toivottavasti tulevaisuudessa sanotaan, että Suomi selvisi rakennemuutoksista voittajana, koska se kuului edelläkävijöihin.

Vihreiden tavoitteena on luoda 50 000 uutta työpaikkaa cleantechiin vuoteen 2020 mennessä. Siihen tarvitaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja kotimarkkinoita, joilla uutta luovilla yrityksillä on mahdollisuus referenssien toteuttamiseen ja vientiin ponnahtamiseen.

Ehdotan kahta konkreettista asiaa kotimarkkinoiden ja viennin vauhdittamiseksi: vastuullisten ministeriöiden ja clean tech -toimialan pitäisi luoda regulaatioverkosto, joka käy keskustelua vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönottoa vauhdittavasta sääntely-ympäristöstä. Siinä voidaan etsiä ratkaisuja lupakäsittelyjen vauhdittamiseen sekä uusien päästövähennyksiä vauhdittavien kannustimien ja tavoitteiden asettamiseen.

Toiseksi ministeriöiden on monistettava Team Finland -yhteistyöllä Kiinan viennin vauhdittamiseksi Tekesin Beautiful Beijing -hanketta muihin kaupunkeihin suomalaisyritysten ympäristöteknologian pilottihankkeiden toteuttamiseksi. Ympäristöministeriö käy parhaillaan syyskuisen Kiinan-vierailuni seurauksena keskusteluja Kiinan vesi- ja ympäristöministeriöiden kanssa vastaavien pilottiprojektien toteuttamiseksi ilmanlaadun parantamisen ja vesien puhdistamisen aloilla keskeisissä kiinalaiskaupungeissa.

Ylös