28.5.2013: Vihreiden kestävän tulevaisuuden linja

Lähdin sunnuntaina vihreiden puoluekokouksesta täynnä intoa. Puolueväen positiivinen ja tulevaisuuteen katsova ote vakuutti minut siitä, että tällä liikkeellä on sekä intoa että osaamista rakentaa kestävää tulevaisuutta Suomelle. Tarvitsemme näkemystä siitä miten Suomi pärjää tulevaisuudessa. Keskeinen osa puoluekokouksen keskusteluja oli vihreän talouden ja teollisuuden edistäminen uusien työpaikkojen luomiseksi.

Monilla ihmisillä on taloudellisesti vaikeana aikana epävarmuus työstä, toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Erityisesti nuorten on vaikea saada työtä. Suomeen tarvitaan rohkeampia visioita ja tulevaisuudenuskoa uusien työpaikkojen luomiseen ja talouden menestykseen.

Ympäristöministerinä olen tehnyt lujasti töitä kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi tarvitaan sitä tukevia toimia vihreän talouden aikaansaamiseksi ja planeetan kantokyvyn rajojen kunnioittamiseksi: ympäristölle haitallisista tuista on päästävä eroon, ekosysteemit turvattava, pienhiukkaspäästöjä vähennettävä ja ravinnekiertoa parannettava.

Tällä hetkellä on käynnissä mittava kansainvälinen talouden murros, jossa siirrytään ”ruskeasta” teollisuudesta ja taloudesta ”vihreään”. Murros koskee kaikkia aloja ja muuttaa koko elinkeinoelämää. Talouskasvu tulee jatkossa yhä enemmän vähäpäästöisistä ratkaisuista, sisältöosaamisesta, innovaatioista ja palveluista, myös teollisuudessa.

Päästövähennystavoitteilla edistetään vähäpäästöisiä ratkaisuja ja vihreää taloutta, eikä vain Euroopassa. Ilmastoystävälliset ratkaisut ovat hurjaa vauhtia kasvava bisnes, ja tuosta kasvusta ja markkinoiden laajenemisesta meillä ei ole varaa jäädä syrjään. Erikoista on, että siinä missä teollisuus Yhdysvalloissa ja Saksassa aukoo uusia polkuja tuotteilleen, Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa pitää kynsin hampain kiinni vanhasta.

Cleantech on toimialana Suomessa jo yhtä suuri kuin metsäteollisuus, ja se kasvaa 15 prosenttia vuodessa. Siinä on tulevaisuus, jos vain osaamme tarttua siihen. Onkin oikeastaan harhaanjohtavaa puhua erikseen ”vihreästä” ja ”ruskeasta” teollisuudesta. Todellinen menestys syntyy siitä, että samalla, kun luomme edellytyksiä uusille vihreän teknologian yrityksille, luomme samalla myös vanhoille teollisuusyrityksille mahdollisuuksia muuttua vihreiksi menestyjiksi.

Poliittisilla päätöksillä on ratkaiseva rooli siinä, miten teollisuus uudistuu. Sen olemme nähneet selvästi Saksan energiewendessä. Kun Saksa päätti kääntää energiapolitiikkansa suunnan ja panostaa täysillä uusiutuvaan energiaan, Saksan uusiutuvat markkinat loivat työpaikkoja ja kasvun mahdollisuuksia myös suomalaisiin yrityksiin.

Valmistelemme hallituksessa parhaillaan ilmastolakia, joka oli Vihreille hallitusneuvotteluissa tärkeä tavoite ja saavutus. Sen läpivieminen on yksi hallituksen loppukauden tärkeimmistä tavoitteistamme. Suomi ajaa EU:ssa kunnianhimoista päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Sen on oltava linjassa ilmastotieteen vaatimusten kanssa. Suomen pitää olla matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Tämä päätös tarvitaan Suomessa ja EU:ssa seuraavan vuoden kuluessa. Samalla tarvitsemme merkittäviä uusia ratkaisuja tältä hallitukselta, jotta talouden viherryttäminen ja työpaikkojen luominen etenevät.

Talouden menestys on kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, ei sen jarruttamisessa, ja meidän on uskallettava ottaa menestymisen mahdollisuus vastaan. Vihreä, kestävä tulevaisuus tehdään tänään, joka päivä.

Ylös