17.5.2013: Kohti vihreää taloutta

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa

Tulin eilen viiden päivän Yhdysvaltain matkalta, jolla tapasin Yhdysvaltain johtavia ilmasto- ja ympäristöpolitiikan päättäjiä. Viesti oli selvä: vaikka Yhdysvalloilla on poliittisia vaikeuksia saada hyväksyttyä sitovaa kansainvälistä sopimusta päästöjen vähentämiseksi, kansallisesti mennään koko ajan eteenpäin. Se tarjoaa mittavia mahdollisuuksia talouden viherryttämiselle.

Presidentti Barack Obaman hallinto ja erityisesti ympäristövirasto EPA ovat asettamassa tiukempia ilmastopäästörajoituksia sektorikohtaisesti niin energiantuotantoon kuin rakennusten energiatehokkuuteenkin. Erityisesti osavaltiotasolla ollaan jo edetty: yhteensä 29 osavaltiolla on sitovat päästövähennystavoitteet.

Tällä kierretään se, että kongressissa uuden lainsäädännön aikaansaaminen on kahden valtapuolueen poliittisen tilanteen lukkiutumisen takia hyvin vaikeaa – kaikissa suurissa kysymyksissä. Energiatehokkuudella on kuitenkin tukea molemmista puolueista ja demokraattijohtoinen senaatti painaa vielä päälle muiden hankkeiden kanssa. Tapaamiseni Yhdysvaltain ilmastopääneuvottelija Todd Sternin kanssa vahvisti sen, että Yhdysvallat hakee tosissaan ratkaisua vuoden 2015 ilmastosopimuksen neuvotteluissa.

MATKALLANI TULI selväksi myös se, että teollisuuden tulevaisuus on vähäpäästöisissä ratkaisuissa myös Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen rannikot kuuluvat Itämeren tavoin erityisen herkkiin merialueisiin, joilla rikkipäästöjä vähennetään vuodesta 2015 alkaen. Sen lisäksi maa suunnittelee lisää päästövähennystoimia rikkipäästöjen vähentämiseksi, mikä tarjoaa Wärtsilän kaltaisille yrityksille suuria mahdollisuuksia. Suomalaisen teollisuuden osaaminen vähäpäästöisissä moottoreissa herättikin amerikkalaisissa kiinnostusta.

Yhdysvallat suunnittelee myös lisätoimia metaanipäästöjen vähentämiseksi, mikä tarkoittaa kaatopaikalle menevän jätteen vähentämistä, tehokkaampaa kierrätystä ja jätteen hyödyntämistä. Jäte on nykyaikana arvokas resurssi.

Suomalaisilla on paljon tähän soveltuvaa tekniikkaa, mikä kannattaa ottaa kotimaassa käyttöön. Olemme Suomessa toteuttamassa orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa vuoteen 2016 mennessä, mikä vauhdittaa tehokkaiden monihyötylaitosten käyttöönottoa. Näissä jätettä voidaan kaasuttaa, tuottaa biopolttoainetta, kerätä ravinteet: yksinkertaisesti sanottuna ottaa kaikki jätteen osat tehokkaimmalla tavalla hyötykäyttöön.

Kunnallisten jätelaitosten kannattaa panostaa nyt näihin Suomessa, jotta kotimaiset ratkaisut saavat näytön paikkoja ja pystyvät sitten pääsemään kasvaville vientimarkkinoille.

OLEMME JO NYT läpikäymässä murrosta, jota voi kutsua kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Vihreä teollisuus valtaa alaa. Tällä viikolla kotimaassa tuli julki tärkeä uutinen: clean tech -sektorin liikevaihto kasvoi Suomessa viime vuonna 15 prosenttia. Alan yhteenlaskettu liikevaihto on nyt suurempi kuin metsäteollisuudella. Etenkin pienten yritysten kasvunäkymät ovat hurjat. Vuodelle 2013 ennustetaan jopa 29 prosentin kasvua.

Hallituksen lähiviikkoina käsittelyyn tulevat periaatepäätökset vihreistä julkisista hankinnoista sekä kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta osaltaan vauhdittavat tätä kehitystä. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan lisätoimia päästöjen vähentämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi niin Suomessa kuin EU:ssakin.

Olen usein sanonut, että kansainvälinen ympäristösääntely on Suomen teollisuuden paras ystävä. Tilastot antavat tälle arviolle tukensa. Työtä kannattaa jatkaa suomalaisen ympäristöteknologian osaamisen ja työpaikkojen lisäämiseksi.

Ylös