17.9.2012: Arvokkain suoluontomme ei ole kaupan

Minulla on tänään ilo vierailla kauniilla ja paljon keskustelua herättäneellä Viiankiaavan suolla Sodankylässä. Viiankiaapa on yksi Suomen kaikkein arvokkaimmista kansallisista aapasoista, jolla on kymmenien kilometrien mittaisia yhtenäisiä, mittaamattoman arvokkaita suoluontotyyppiketjuja. Mukana reissussa on virkahenkilöitä Lapin Ely-keskuksesta ja Metsähallituksesta, kaivosyhtiön edustajia, asiassa aktiivisia luonnonsuojelijoita ja Sodankylän kunnan edustajia.

Viiankiaapa nousi keskusteluun, kun kansainvälisen kaivosyhtiön, Anglo Americanin, tytäryhtiö Sakatti Mining kertoi alueella olevasta malmiesiintymästä, josta osa ulottuu luonnonsuojelualueelle ja Natura-alueelle. Sen jälkeen suojelualueella on tehty viranomaisten ehdoin rajoitettua malminetsintää ja tutkimuskairauksia tutkimusluvalla, jonka ehtoja yhtiö on rikkonut. Yhtiöllä on voimassa oleva malminetsintälupa, mutta uusi tutkimuskairauslupa on valituskäsittelyssä KHO:ssa.

Kun väestönkasvu ja talouskasvu lisäävät maailmalla kovaa vauhtia hupenevien luonnonvarojen kysyntää, on vaarana, että yhä heikompia esiintymiä hyödynnetään ympäristön kannalta riskialttiimmalla tekniikalla. Emme voi sulkea silmiämme luonnonvarojen kulutuksen haitoilta, vaan meidän on pidettävä huolta siitä, että lainsäädäntömme on ajan tasalla ja että kaikki täällä toimivat yrityksen ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädäntöä ja tuntevat vastuunsa alueen ihmisille ja luonnolle.

Pohjois-Suomen etu on se, että kaivannaisteollisuuden toimintaa ohjataan kestävään suuntaan ja varmistetaan, että se ei uhkaa ympäristöarvoja, matkailua ja muita elinkeinoja, kuten porotaloutta. Kaivos on toiminnassa vain noin 15 vuotta, mutta huonosti hoidettuna sen jäljet ovat pysyviä.

Siksi meidän on varmistettava, että luonnonsuojelualueita kunnioitetaan, muilla alueilla sovitetaan kaivosteollisuus yhteen alueen asukkaiden ja muiden elinkeinojen tarpeisiin ja että kaikissa hankkeissa edellytetään parasta mahdollista ympäristötekniikkaa. Tällöin vaalimme sellaista osaamista, josta tulee pysyviä työpaikkoja, ja kehitämme maailman kipeästi tarvitsemaa ympäristöteknologiaa myös vientiin. Pohjois-Suomen luontaisia menestymisen mahdollisuuksia kestävän kehityksen ja arvokkaan luonnonympäristön vaalimisessa ei saa vaarantaa.

Viiankiaavan kohdalla kyseessä on alue, jonka luontoarvot ovat kiistattomat eikä niitä voi korvata jossain muualla. Alueella esiintyy muun muassa 10 uhanalaista tai silmälläpidettävää kasvia ja 21 uhanalaista tai silmällä pidettävää lintua.

Alueen suotyypit, kuten aapa- ja keidassuot sekä letot, ovat arvokas osa soiden suojelun kokonaisuutta. Puhutaan kymmenien kilometrien mittaisista yhtenäisistä arvokkaista suoketjuista, jollaisia ei Suomessa enää suojelualueiden ulkopuolella ole.

Ympäristönsuojelulainsäädännön pohjalta voi sanoa suoraan, että kaivostoiminnan kehittäminen ei voi uhata Viiankiaavan suojelua missään olosuhteissa.

Kaivosyhtiöiden, kuten Sakatti Miningin, kannattaa jo lähtökohtaisesti suunnitella hankkeensa siten, että ne kunnioittavat lakia ja luonnonsuojelua. Kaivoshankkeilla ei voi aiheuttaa luonnonsuojelualueille merkittävää haittaa. Näin ollen kaikki mahdolliset kaivoshankkeet on suunniteltava siten, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on etsittävä hankkeelle toteuttamistapaa suojelualueen ulkopuolella vaarantamatta alueen suojeluarvoja.

Ylös