25.8.2012: Avoimesti kohti kuntavaaleja – ja parempia kuntia

Tänään minulla oli ilo puhua parillesadalle upealle kunnallisvaaliehdokkaalle Vihreillä kesäpäivillä Oriveden opistolla. Me olemme suuntaamassa kohti kunnallisvaaleja hyvällä ja innostuneella mielellä. Gallupit näyttävät vihreille historian parasta kunta- tai eduskuntavaalitulosta – ja sillä tuloksella voimme tehdä suomalaisista kunnista parempia.

Vihreät lähtee kuntavaaleihin kolmella teemalla, jotka ovat avoimuus, palvelut ja ympäristö.

Avoimuus on tärkeää siksi, että sen avulla kunnista tehdään viihtyisämpiä ja palveluista parempia. Avoin ja ihmisiä osallistava päätöksenteko tarkoittaa tietysti avointa päätöksenteon tapaa, mutta myös sitä, että kunnista kehitetään ihmisten toiveiden mukaisia. Suljettu päätöksenteko johtaa siihen, että ihmiset kokevat etteivät voi vaikuttaa asioihin ja että päätöksiä tehdään kaukana ihmisistä ja kuntalaisten tarpeista.

Kun asukkailta kysytään, mitä he elinympäristöltään haluavat, he mainitsevat useimmiten asioita, jotka ovat Vihreille tärkeitä: viihtyisää ympäristöä, kestäviä puhtaita elinkeinoja, avointa julkista tilaa sekä hyvälaatuisia ja lähellä olevia palveluita. Uskon vahvasti, että avoin ja osallistava demokratia johtaa parempiin päätöksiin: kestävä kehitys lähtee ihmisten arjen tarpeiden ja tulevien sukupolvien kunnioittamisesta.

Kuntien kaavoituksella, julkisilla hankinnoilla ja kuntien energiayhtiöillä on iso rooli siinä, miten edistämme vähäpäästöistä taloutta ja puhdasta ympäristöä sekä luomme kestäviä työpaikkoja. Jos kunta päättää esimerkiksi suosia hankinnoissa luomua ja lähiruokaa, tuo se elinvoimaa lähialueen maaseudulle. On tärkeää, että asukkaat pääsevät vaikuttamaan näihin kuntien päätöksiin. Siihen me tarvitsemme avoimuutta. Joukkoliikenteen kehittämisellä tarjoamme ihmisille liikkumisen vaihtoehtoja ja elävöitämme keskustoja niin kyläkeskuksissa kuin isoissa kaupungeissakin.

Vihreät uudet elinkeinot tuovat eloa myös maaseudulle. Puhtaan ruoantuotannon, käsityöammattien ja uusiutuvan energian, kuten biokaasun, kehittäminen tuo työtä ja elinvoimaa. Me haluamme vahvistaa kyläyhteisöjä ja huolehtia siitä, että palvelut eivät karkaa kauas. Vihreä kunta on ihmistä lähellä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja elinkeinoja siellä missä ihmiset ovat.

Kun kierrän ympäri Suomea tapaamassa ihmisiä, yksi puhuttavimmista asioista on huoli siitä, että palvelut karkaavat kuntakeskuksiin. Me haluamme huolehtia siitä, että tarpeelliset peruspalvelut ovat tarjolla riittävän lähellä.

Kunnissa ja kaupungeissa, kylissä ja kaupunginosissa tarvitaan myös elävää julkista tilaa, jotka luovat toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kunnat eivät saa rajoittaa asukkaiden järjestämiä tempauksia, vaan niiden pitää mahdollistaa vaikkapa pop up -ravintoloiden tai kulttuuritapahtumien järjestäminen. Tämä asenne yhdistyy suoraan elinkeinoelämän monipuolisuuteen: kotimaisten palvelujen ja yrittäjyyden edistäminen luo suomalaisille työtä ja toimeentuloa.

Vihreät haluaa huolehtia tasavertaisesti kaikkien kuntalaisten, niin vanhusten kuin lastenkin palveluista. Koulujen suhteen olen huolissani siitä, miten oppilaitokset eivät täytä suosituksia terveydenhoitajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien määristä. On maamme tulevaisuuden kannalta iso juttu, että kaikilla nuorilla on tasaveroiset mahdollisuudet koulutukseen ja hyvään työelämään.

Vihreiden mielestä avoin päätöksenteko on paras tapa pitää kunta ihmisiä lähellä: palvelut ovat parempia ja ihmisillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia, kun asiakaslautakunnalta kysytään suoraan vaikkapa vammaisten tai diabetesta sairastavien omista tarpeista. Avoin päätöksenteko tarkoittaa myös parempaa kaavoitusta ja ihmisten huomioimista. Avoin päätöksenteko tarkoittaa yksinkertaistettuna yhteisöllisempiä ja reilumpia kuntia, jotka menestyvät.

Vihreä tulevaisuuden kunta on viihtyisä, vähäpäästöinen ja menestyvä. Se luo kuntalaisilleen mahdollisuuksia ja ja tuo palvelut lähelle asukkaita. Se on ihmisille hyvä paikka elää. Tervetuloa mukaan rakentamaan entistä vihreämpiä kuntia!

Ylös