17.8.2012: Aika kohdata tosiasiat

”Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.” Näin sanoi presidentti J.K. Paasikivi ohjatessaan Suomen ulkopolitiikkaa uuteen suuntaan 1940-luvulla. Tämä viisaus on viime vuosina unohtunut, kun puhumme ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Jokaisen suomalaisen puolueen, median ja kansalaisten on aika kohdata tosiasiat ja lopettaa tieteen kieltäminen. On jo kiire. Ilmastonmuutos on jo täällä.

Olin viime viikolla Filippiinien Manilassa tapaamassa vanhoja ystäviäni eurooppalais-aasialaisesta yliopistokurssiverkostosta. Manila oli pahojen tulvien vallassa. Köyhimpien kaupunginosat saivat kantaa suurimman inhimillisen ja taloudellisen kärsimyksen tulvista. Lehdet uutisoivat, että Aasian suurkaupunkien tulvat ovat pahentumassa. Tällä viikolla Keski-Pohjanmaalla oli poikkeuksellisen pahat tulvat, joista aiheutui merkittäviä tappiota maanviljelijöille. Maatalousministeri Koskinenkin (kok.) kommentoi asiaa sanoen että tutkijoiden mukaan sään ääri-ilmiöt ovat lisääntymässä.

Vain syy tähän kehitykseen puuttui tarinoista. Syy on ihminen, rakentamamme talousjärjestelmä ja kestämätön luonnonvarojen kulutus. Näillä ilmiöillä on suora yhteys ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen. On aika katsoa peiliin, meidän jokaisen. Haluammeko todella olla tuhoamassa tulevien sukupolvien, omien lastemme, mahdollisuuksia hyvään elämään ja taloudelliseen hyvinvointiin? Haluammeko todella jatkaa luomaamme lajien sukupuuttoaaltoa ja luonnon kantokyvyn heikentämistä?

Tutkijat ovat viime kuukausina varoittaneet, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteeseen näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Taloudelliset ja inhimilliset vaikutukset epäonnistumisesta olisivat kestämättömät, sillä jo nyt 0,7 asteen lämpenemisen aiheuttamat vahingot ovat kasvamassa kaikkialla. Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat arvioineet kovien myrskyjen yleistyvän viisinkertaisesti Suomessa.

Euroopan talous on vaikeuksissa. On löydettävä uusi tie taloudelliseen hyvinvointiin. Ilmastonmuutoksen torjunta ja vähäpäästöinen talous on tie eteenpäin työpaikkojen ja hyvinvoinnin lisäämiselle. Hallitus on tänä syksynä linjaamassa ilmastopolitiikkaa valmistelemalla ilmastolakia ja päivittämällä ilmasto- ja energiastrategiaa.

Haastan kaikki muut puolueet esittämään rohkeita ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ja vihreän talouden rakentamiseen. On häpeällistä, että useimmat päättäjät ovat Suomessa vaienneet siitä, miten kestävää yhteiskuntaa voidaan rakentaa. Lyhytnäköisessä julkisessa keskustelussa monet puhuvat vain talouden ongelmista ja siitä mitä vastustetaan, ei kestävistä ratkaisuista ja uuden hyvinvoinnin rakentamisesta. On aika lopettaa ajopuuna ajelehtiminen ja ottaa kohtalomme omiin käsiimme.

Ilmastolailla tavoittelemme lakikehikkoa, jolla hallitus vuosittain määrittelisi kustannustehokkaat toimet kaikilla yhteiskunnan aloilla päästövähennysten toteuttamiseksi ja vihreän talouden rakentamiseksi. Sillä toimeenpantaisiin tehokkaasti sovittuja päästövähennyssitoumuksia. Kaikilla aloilla otettaisiin suunnitelmallisesti parhaat käytännöt käyttöön, jotta yhteiskunta kokonaisuudessaan saisi parhaan mahdollisen hyödyn päästöjen vähentämisestä. Samalla eduskunta saisi vahvemman roolin ilmastopolitiikan toteuttamisessa.

Ilmasto- ja energiastrategiassa meidän on puolestaan linjattava kunnianhimoisesti uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä ja ympäristöteknologian käyttöönottoa, fossiilisista polttoaineista ja öljyriippuvuudesta luopumista.

Vika ei ole yksilöissä. Superkuluttaja ei yksinään voi pelastaa maailmaa, vaan yhteiskuntia on kokonaisuudessaan uudistettava ympäristöystävälliseksi. Nämä viat on korjattava. Nyt. Vähäpäästöisen talouden rakentaminen on meidän kaikkien etu, ja ennen kaikkea, velvollisuutemme lapsillemme ja maapallolle.

Ylös