5.6.2012: Ilmastolaki auttaisi nykyisten tavoitteiden saavuttamisessa

Tänään julkaistiin ympäristöministeriön tilaama esiselvitys ilmastolaista. Esiselvityksen ovat tehneet professori Ari Ekroos ja tekniikan tohtori Matias Warsta. Esiselvityksen viestin on selvä: Ilmastolain avulla Suomen ilmastopolitiikka saisi ryhtiä, selkeyttä ja ennustettavuutta, ja se helpottaisi jo nykyisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

On huomattavasti järkevämpää suunnitella tavoitteen saavuttamiseen vaadittavat toimet hyvissä ajoin etukäteen ja toteuttaa niitä asteittain kuin huomata muutama vuosi ennen tavoitepäämäärää, että Suomen on tehtävä nopeita suunnanmuutoksia.

Ennustettavuus ja ajoissa aloittaminen tuovat myös taloudellista etua. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on huomattavasti kalliimpaa kuin sen hillitseminen. Mitä pidempään odotamme ilman suunnitelmallisia toimia, sitä kalliimmaksi ilmastonmuutos meille tulee. Ilmastolain mukanaan tuoma ennustettavuus avaisi myös vihreän talouden mahdollisuuksia.

Esiselvityksessä ehdotetaan myös, että ilmastolaissa määriteltäisiin pitkän aikavälin päästövähennystavoite. Selvityksen ehdotus, 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on sama kuin valtioneuvoston linja vuonna 2009 hyväksytyssä ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa.

Ilmastolaki mahdollistaa nykyisten sitoumustemme saavuttamisen. Sen rinnalla on tärkeää keskustella myös siitä, riittävätkö nykyiset tavoitteemme hillitsemään ilmastonmuutosta niin, ettei käsissämme joidenkin vuosien päästä ole ilmastokatastrofi. Tavoitekeskustelussa on aina otettava huomioon luonnontieteelliset tosiasiat ja asetettava tavoite siten, että ilmastonmuutoksen hillitseminen alle kahteen asteeseen on mahdollista.

Esiselvitys avaa hienosti keskustelun ilmastolain sisällöstä. Haluan käydä tätä keskustelua avoimesti eri sidosryhmien ja ihmisten kanssa. Yhdessä voimme tehdä maallemme parhaan mahdollisen ilmastolain.

Ylös