28.5.2012: Kohtuutalous, Vihreät ja Sdp

Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen korosti puolueensa puoluekokouksessa viime viikonloppuna kohtuutalouden ja eettisen markkinatalouden merkitystä. Itse korostin vihreiden puoluekokouksessa kohtuutalouden merkitystä niin ihmisten kuin ympäristön kantokyvyn takia. Vihreiden tavoitteiden kannalta on hienoa, että myös muissa puolueissa korostetaan tarvetta kokonaisvaltaiselle ja uudelle talousajattelulle.

Kiertäessäni Suomea törmään jatkuvasti siihen, että ihmisillä on huoli tulevasta: niin omasta tulevaisuudestaan kuin myös ympäristön tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa. Luonnonvarojen hyödyntäminen ympäristön ja asukkaiden hyvinvoinnin kustannuksella huolestuttaa. Talouskriisi, työelämän epävarmuus ja pakenevat työpaikat huolestuttavat. Poliitikkojen tehtävänä on etsiä näihin huoliin kestäviä ratkaisuja.

Ajatus kohtuullisuudesta koskee niin koko ekosysteemiämme kuin jokaista ihmistäkin. Nykymenolla niin luonnosta kuin ihmisestäkin pyritään ottamaan irti kaikki mitä lähtee. Me emme voi jatkaa näin. Me tarvitsemme toivoa: toivoa siitä, että huomenna on paremmin, ja toivoa siitä, että maapallo säästyy ja että taloudellinen hyvinvointi on mahdollista myös tuleville sukupolville.

Sdp:n hahmottelema ajatus kohtuutaloudesta on lähellä Vihreidenkin näkemyksiä. Vihreät ovat jo pitkään korostaneet, että pienten tuloerojen maissa ihmiset ovat onnellisimpia. Hallituksen veropolitiikka korostaakin tuloerojen kaventamista. Kansainvälistä taloutta on säänneltävä siten, että riskit ovat avoimemmin nähtävissä ja että veronkierto veroparatiisien kautta ei enää olisi mahdollista. Transaktioveron käyttöönotolla voitaisiin varmistaa, että myös finanssimarkkinat osallistuvat yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseen. Tässä Vihreillä ja Sdp:lla on yhteinen tavoite.

Talouden sääntely on oltava demokraattisesti hallittavissa sen sijaan, että hallitsematon kapitalismi johtaa kaikkien maiden kansalaisten hyvinvoinnille haitalliseen aggressiiviseen verokilpailuun. Toivonkin, että Sdp yhtyy Vihreiden ajamiin tavoitteisiin EU-tason yhteisistä minimiverokannoista erityisesti yritysverotukseen.

Vihreät on esittänyt hallituksessa ratkaisuja, joilla luodaan uusia kestäviä työpaikkoja ja luodaan vähäpäästöistä vihreää taloutta. Nykyajan maailmassa, jossa luonnonvarat hupenevat ja ilmastonmuutosta on hillittävä tehokkaammin, menestyvät ne valtiot, jotka nopeasti ja kustannustehokkaasti rakentavat vähähiilistä taloutta. Tarvitaankin politiikkaa, jossa valtion ohjaus ohjaa elinkeinoelämää vihreään talouteen: siten turvaamme suomalaisten työpaikat ja taloudellisen hyvinvoinnin. Tässä Vihreät toivovat muilta puolueilta tukea.

Työpaikkojen ja talouden sääntelyn lisäksi yhteistä voimme löytää työelämän oikeudenmukaisuuden varmistamisesta. On tärkeää tehdä ratkaisuja, joilla turvan voi paremmin yhdistää työhön, oli kyse sitten yrittäjästä tai kaupan kassasta. Vaikka tavoitteesta perustulon suhteen vihreät ja Sdp voivat olla eri mieltä, on matkalla perustuloon paljon yhteisiä tavoitteita: on vahvistettava pienituloisten työn kannattavuutta ja pätkätyöläisten turvaa. Toivonkin, että Sdp:ssa ollaan valmiita tutkimaan myös näitä työelämän oikeudenmukaisuutta toteuttavia ratkaisuja ennakkoluulottomasti.

Ylös