21.5.2012: Ihmisen oikeus hyvään elämään ja kuolemaan

”Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa ja sitä koskeviin päätöksiin. Valtiovalta voi kuitenkin edellyttää, että peruuttamattomat tai pitkävaikutteiset päätökset tehdään vakaasti harkiten ja tietoisena niiden seurauksista itselle ja muille. Ihmisen omaa tahtoa tulee kuulla ja kunnioittaa viimeiseen asti niin parantavan, oireenmukaisen ja saattohoidon yhteydessä kuin kuoleman edessä. Ihmisellä on oikeus paitsi hyvään elämään, myös hyvään kuolemaan, tarvittaessa hyvän saattohoidon turvin tai halutessaan viime kädessä avustettuna.”

Näin sanotaan Vihreiden tuoreessa periaateohjelmassa. Periaateohjelma korostaa kautta linjan ihmisten vapautta ja oikeutta vaikuttaa omaan elämäänsä ja sitä koskeviin päätöksiin. Uusi yksityiskohta ohjelmassa on varovaisen myönteinen kanta sille, että parantumattomasti sairas ihminen voisi viime kädessä saada ulkopuolista apua myös kuoleman edessä.

Nykyaikainen lääketiede mahdollistaa pitkän elämän ja elämän pidentämisen myös vakavasti sairaana. Vihreiden mielestä on tärkeää varmistaa hyvä hoito meille kaikille. Tärkeä osa elämää on varmistaa myös korkeatasoinen ja inhimillisesti arvokas saattohoito. Keskuudessamme on silti niitä, jotka kokevat raskaana joutumisen viimeisinä aikoinaan esimerkiksi vakavan sairauden takia suuriin kärsimyksiin tai pitkäaikaiseen saattohoitoon tiedottomuuden tilassa. Kansanedustajana kohtaa tavallisia suomalaisia ihmisiä, jotka elämänkokemustensa pohjalta vetoavat laajempien oikeuksiensa puolesta kuoleman edessä.

Eutanasia eli armokuolema on vakava asia, joka on useissa maissa säädetty mahdolliseksi tiukasti rajatun lainsäädännön puitteissa. Sairaaloissa joudutaan jo nyt tekemään usein vaikeaa harkintaa hoidon jatkamisesta tilanteessa, jossa potilas itse jo saattaa toivoa rauhallista poismenoa. Kuoleman rajasta ja siihen liittyvästä hoidosta tarvitaan kunnioittavaa ja erilaisten ihmisten omia tuntemuksia arvostavaa keskustelua.

Tätä periaatteellista pohdintaa tarvitaan myös Suomessa. Vihreiden periaateohjelman linjaus on harkitseva keskustelunavaus sille, että ihmisellä olisi lääkärin valvonnassa ja hyvin tiukasti rajatuissa puitteissa nykyistä laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa myös omaan kuolemaansa peruuttamattoman sairauden edessä. On selvää, että tällainen ratkaisu edellyttäisi selkeitä rajoja, pitkää harkintaa ja lääkärin lupaa. Hyvin rajattu määrä ihmisiä käyttää tätä mahdollisuutta niissä maissa, missä se on mahdollista.

Ennen mahdollisen lainsäädännön aikaansaamista tarvitaan laajaa kansalaiskeskustelua. Aamulehden keväällä tekemän kyselytutkimuksen mukaan 77 prosenttia suomalaisista kannattaa eutanasian laillistamista. Toivon, että kansalaiset, asiantuntijat ja eri poliittiset puolueet käyvät asiasta ihmisarvoa ja erilaisia näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua. Kaikkien on syytä välttää kannanilmaisuja, jotka saattavat leimata niitä ihmisiä, jotka kokevat nykytilanteessa kohtaavansa viime aikoinaan kohtuuttoman suurta kärsimystä. Heillä on oikeus tulla kuulluiksi ilman loukkaavia äänensävyjä.

Vihreät pitää jokaisen ihmisen oikeutta hyvään elämään ja itseään koskevaan päätöksentekoon keskeisenä hyvän yhteiskunnan osoituksena. Hyvässä yhteiskunnassa voidaan käydä valistunutta keskustelua siitä, missä määrin ihminen voisi myös vaikuttaa oikeuteensa ja edellytyksiinsä hyvään kuolemaan.

Ylös