13.1.2012: Rikkaiden maksettava reilu osuutensa talouskriisin laskusta

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen esitti eilen, että rikkaiden verotusta kiristetään edelleen ensi vuoden budjetissa. Vauraimman väestönosan verotusta on jo kiristetty mm. korottamalla pääomaveroa ja kiristämällä osinkojen verotusta, joten esitys tulisi näiden toimien päälle. Esitys on perusteltu taantuman taakan jakamisessa, kun ottaa huomioon viime vuosikymmenten tuloerojen hurjan kasvun erityisesti juuri kaikkein rikkaimpien osalta.

Kaikkein rikkaimpien verojen kiristyksessä on tunnetut ongelmansa. Jossakin on se piste, jossa pääomien pako voi olla suurempi kuin pääomaveron korotuksesta saatava hyöty. Sitä ei luonnollisesti kannata ylittää.

Oma vaikeutensa syntyy siitä, että kaikista vauraimmilla suurin osa tuloista muodostuu pääomatuloista eikä ansiotulosta. Siksi ansiotulojen veronkorotuksilla on tuohon joukkoon vain rajallinen vaikutus.

Näistä haasteista huolimatta pidän Urpilaisen esitystä perusteltuna ja annan sille tukeni. Taantuman taakka on suuri ja kaikki joutuvat kantamaan siitä osansa. Yleensä suurin lasku tällaisissa tilanteissa lankeaa keskiluokalle. On oikein ja kohtuullista, että kaikista rikkaimmat kantavat tästä suuremman osan.

Urpilainen haastoi samalla muut hallituspuolueet ja presidenttiehdokkaat keskusteluun Suomen suunnasta. Miten taantuman lasku jaetaan oikeudenmukaisesti?

Urpilaisen, ja meidän muidenkin, on ennen kehysriihtä vastattava myös tuohon kysymyksen ensimmäiseen osaan: miten lasku jaetaan? Rikkaiden verotuksen kiristys on oikein, mutta mittaluokaltaan sellainen, että se ei vielä riitä alkuunkaan talouden tasapainottamisen saavuttamiseen. Siinä on Urpilainen esityksen heikkous.

Siksi kehysriihessä on palattava arvioimaan myös niitä huomattavasti tuottoisampia veroja, jotka Säätytalolla kerran hylättiin. Arvonlisävero ja ympäristöverot ovat tällaisia.

Vihreille verotus on väline kestävän kehityksen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen hyvinvointiyhteiskunnan toteuttamiseen. Turvallinen, tasa-arvoinen ja onnellisen elämän ihmisille mahdollistava hyvinvointiyhteiskunta on kaikkien suomalaisten etu. Ympäristöveroja painottava verotus edistää vihreää taloutta ja Suomen kilpailukykyä vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentamisessa.

Verotuksen korottaminen ei ole koskaan itsetarkoitus, mutta siihen kannattaa turvautua, jos se on välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan ja kansalaisten peruspalvelujen puolustamiseksi. Suomen veroaste on huomattavasti alhaisempi kuin muilla Pohjoismailla, ja taantumassa emme saa vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Siksi on uskallettava tehdä päätöksiä veropohjan vahvistamiseksi.

Ylös