13.12.2011: Talvivaaran päästöt tehostetussa tarkkailussa

Talvivaaran Sotkamon kaivoksen ympäristövaikutukset ovat herättäneet laajaa keskustelua. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki pyynnöstäni selvityksen kaivoksen ympäristöongelmista.

Tällä hetkellä Talvivaaran kaivoksen päästöt vesistöihin ovat jo vähentyneet, joskaan eivät riittävästi. Kainuun ELY-keskus seuraa erityisesti vesistöihin kohdistuvia päästöjä tehostetusti.

Omassa toiminnassaan ELY-keskus on puuttunut ongelmiin monipuolisesti ja sen valvonta on ollut toimivaa. Tarkastuksia on ollut parikymmentä vuosittain kaivoksen toiminnan aikana. Huomautuksia toiminnan saattamiseksi ympäristönsuojelulain ja ympäristöluvan mukaiseksi on annettu 38 ja kehotuksia kymmenen. Ympäristöongelmat ovat olleet mittavia ja niitä on myös selvitetty laajasti.

Alueen asukkaiden kannalta epävarma tilanne ja haitat ovat kestäneet kohtuuttoman kauan. Hajuhaitat ja vaikutus vesistöihin ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2005 tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on ennakoitu. Kaivoksen aiheuttama kuormitus luonnolle ollut suurempi kuin ympäristöluvassa ja sen hakemuksessa esitetyt arviot.

Kun kyse on laajasta, uudentyyppisestä toiminnasta, voisi olla tarpeellista, että ensimmäinen ympäristölupa annettaisiin nykyistäkin lyhyemmällä määräajalla. Ympäristöluvan ehtojen toteutumista olisi syytä tarkistaa ensimmäisen kerran jo kahden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä. Myös kaivostoiminnan valvojien koulutusta ja ohjeistusta tulee kehittää.

Kaiken kaivostoiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimukset – ja tämän varmistamiseksi myös lupaprosessien on oltava kunnossa. Vain niin voimme ehkäistä tehokkaasti ympäristön pilaantumisen.

Lue myös selvitys Talvivaaran Sotkamo Oy:n Talvivaaran kaivoksen valvonnasta. (pdf-tiedosto)

Ylös