6.12.2011: Hyvää itsenäisyyspäivää Durbanista

Ilmastoneuvottelut Durbanissa ovat pääsemässä ratkaiseviin päiviin samalla kun Suomessa vietetään itsenäisyyspäivää. Durbanissa tavoitellaan tiekarttaa kansainväliselle ilmastosopimukselle, joka on ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevä.

Tarvitsemme sopimuksen, joka takaisi tuleville sukupolville myös Suomessa mahdollisuuden kestävään hyvinvointiin. Matka edessämme on pitkä, mutta se on mahdollista taittaa vain kulkemalla rohkeasti eteenpäin. Tämä on meidän sukupolvemme tehtävä.

Itsenäisyyspäivänä on hyvä muistaa, että ilmastonmuutos ja luonnon sietokyvyn ylittävä kuluttaminen ovat aikamme yhteiskunnan suurimmat haasteet. Ilmastonmuutos on torjuttavissa, ja ekotehokkaan yhteiskunnan rakentaminen on myös taloudellisesti järkevää. Ekokatastrofin syventyminen aiheuttaisi yhä enemmän inhimillistä kärsimystä ja taloudellista haittaa.

Suomi tavoittelee Durbanissa sitä, että ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen asteeseen on mahdollista. EU on valmis jatkamaan Kioton sopimusta toisella päästövähennyskaudella, jos kaikki maat ovat mukana tiekartassa kohti globaalia sopimusta. Kioton jatkaminen on tärkeää, jotta jo olemassa olevat lailliset rakenteet ja säännöstöt saavat jatkoa ja ovat siirrettävissä myöhemmin kaikkia koskevaan sopimukseen.

Neuvottelut ovat edenneet teknisissä kysymyksissä siten, että sopu on mahdollista. Nyt kyse on poliittisesta tahdosta. Ilmastorahaston, teknologiakeskuksen, sopeutumistoimien ja päästöjen valvonnan osalta neuvottelut ovat edenneet.

Kiina on osoittanut julkisuudessa valmiutta puhua laillisesti sitovasta sopimuksesta. Yhdysvaltojen ja Intian on myös liikuttava, jotta kattava sopu saadaan.

Seuraavina neljänä päivänä ratkaistaan se, saadaanko Durbanista potkua ilmastonmuutoksen hillinnälle. Itsenäisyyspäivänä haluan korostaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvoa ja sen riippuvuutta resurssitehokkuudesta. Tulevat sukupolvet ansaitsevat mahdollisuuden hyvään elämään ja sellaiseen ympäristöön, joka tarjoaa yhtä hyvät mahdollisuudet taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin kuin meidän sukupolvemme on edellisiltä sukupolvilta saanut.

Emme voi jättää ilmastovelkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. Ilmastonmuutoksen hillintä on tämän sukupolven velvollisuus. On aika vaihtaa poliittinen realismi luonnontieteelliseen realismiin ja saada vauhtia päästövähennyksiin. Suomen etu on se, että rakennamme nopeasti vähäpäästöistä kestävää yhteiskuntaa.

Hyvää itsenäisyyspäivää Durbanista!

Ylös