23.12.2011: Aika ilmastotoimille, ei nihkeilylle

Turun Sanomat 23.12.2011

Durbanissa käytiin dramaattiset ilmastoneuvottelut, joista ei käänteitä ja jännitystä puuttunut. Lopulta neuvottelutulos saatiin aikaan 30 tuntia yliajalla yötä päivää kestäneen rutistuksen jälkeen. Pelissä oli koko YK:n ilmastoneuvottelujen uskottavuus. Epäonnistumiseen ei ollut enää varaa.

Kansainvälisesti Durbanin ilmastoneuvottelujen tulos on otettu vastaan kaksijakoisesti. Toisaalta ilmastoneuvotteluissa saatiin merkittävää edistystä kaikkien maiden sitouduttua tulemaan osaksi sitovaa ilmastosopimusta vuonna 2015. Myös käytännön ratkaisut etenivät. Toisaalta nykyiset päästövähennystavoitteet eivät riitä rajoittamaan ilmastonmuutosta alle kahteen asteeseen. Lisätoimia tarvitaan jo ennen uuden sopimuksen voimaantuloa.

Tulos oli silti historiallinen. Ensimmäistä kertaa kaikki maat sitoutuivat tulemaan osaksi laillisesti sitovia päästövähennysrajoituksia. Kun kaikki suuret taloudet tulevat tiekartan myötä laillisesti sitovien päästövähennysvelvoitteiden piiriin, on tämä selvä merkki myös markkinoille. Päätös saa jo nyt vihreän talouden investoinnit liikkeelle.

Neuvottelutuloksen vastaanotto Suomessa on kuitenkin ollut hyvin erikoinen. Yhdessä rintamassa taantumukselliset voimat ovat käyneet kritisoimaan tätä historiallista ilmastosopua.

Tämä kuvaa Suomessa vallitsevaa nihkeilyn ilmapiiriä, joka hidastaa uuden vihreän talouden rakentamista. Nyt on aika ilmastotoimille. Ilmastonihkeilyn aika kannattaa lopettaa heti, jos haluaa päästä voittajaksi vihreässä teollisessa vallankumouksessa.

Päästövähennykset, resurssitehokkuus ja vihreä talous ovat tie ulos myös tästä taloustaantumasta. Luonnonvarojen vähentyessä raaka-aineiden hinnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana karanneet pilviin erotuksena historiallisesti alenevasta kehityksestä. Hintojen nousu jatkuu lähivuosikymmeninä, koska ihmiskunta jo nyt ylikuluttaa luonnonvaroja.

Ne maat, jotka kykenevät saamaan enemmän irti vähemmästä, tulevat menestymään. Saksan ympäristöministeriön selvityksen mukaan EU:n nykyisen 20 prosentin päästövähennystavoitteen nostaminen 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä toisi Eurooppaan kuusi miljoonaa uutta työpaikkaa.

Mitä Durbanin päätökset merkitsevät Suomelle? Ilmastonmuutoksen torjuminen on tietysti suomalaisten edun mukaista. Käsistä karannut ilmastonmuutos tulisi uhkaamaan hyvinvointiamme.

Toiseksi, kaikkien maiden mukaantulo päästövähennysten piiriin parantaa myös Suomen teollisuuden kilpailuasemaa sekä vähentää hiilivuodon riskiä. Ja kolmanneksi Suomella on vahvaa osaamista vihreässä taloudessa, jonka vientinäkymiä tämä sopimus kasvattaa huomattavasti.

Metsien hiilinieluista saavutettu kompromissi oli sekin lähellä Suomen ajamaa tavoitetta. Saimme läpi päätavoitteemme siitä, että metsien käyttöä energiaksi ja teollisuuden raaka-aineeksi ei rajoiteta. Suomelle asetettu metsien hiilen sidontavelvoite on kohtuullisella tasolla. Yksityiskohta metsien pinta-alan vähenemisestä aiheutuvasta kustannuksesta sovittiin ratkaistavaksi EU:n sisällä.

Kun toisessa vaakakupissa siis on koko maailman tulevaisuus ja suomalaisten kokonaisetu ei ole vaikeaa todeta ilmastosovun hyväksymisen olleen oikea ratkaisu.

Suomessakin on aika muuttaa perspektiiviä. Peräpeiliin katsomalla ei rakenneta tulevaisuuden menestyvää, vähäpäästöistä ja resurssitehokasta taloutta. Yhdistämällä talouden uudistaminen ja päästövähennykset luomme Suomeen uusia työpaikkoja ja turvaamme tulevien sukupolvien oikeuden hyvinvointiin. Tästä kannattaa tehdä Suomen menestysresepti.

Ylös