4.11.2011: Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen turvaa henkilöstön asemaa

Puolustushallinnon ruokahuolto päätettiin tänään yhtiöittää valtioneuvoston istunnossa. Hallitus on päättänyt merkittävästä säästötavoitteesta puolustusvoimille tälle hallituskaudelle. Savotassa etsitään kaikki kohteet. Ruokahuollon järjestäminen on yksi kohde tässä savotassa.

Esityksestä on neuvoteltu pitkään henkilöstöjärjestöjen kanssa ja se turvaa henkilöstön aseman neljän vuoden suoja-ajalla ja kahden vuoden siirtymäajalla. Lisäksi eläke-etuuksiin ja lomiin liittyviä etuuksia korvataan kertaluonteisesti. Uusi yhtiö noudattaa alan työehtosopimusta.

Vihreät oli mukana etsimässä sellaista ratkaisua, joka parhaalla mahdollisella tavalla turvaisi henkilöstön aseman ja antaisi uudelle yritykselle edellytykset menestyä ja siten säilyttää työpaikkansa. Lopulta päätös tehtiin yksimielisesti valtioneuvostossa, mikä kuvaa kaikkien hallituspuolueiden sitoutumista tehtyyn ratkaisuun.

Sitä ennen demarit ehdottivat talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, että yhtiö liittyisi työnantajajärjestö Paltaan. He halusivat soveltaa talokohtaista työehtosopimusta. Ratkaisun kustannusvaikutukset ja työntekijöiden aseman turvaaminen oli niin epäselvä, että sitä ei voinut tässä tilanteessa kannattaa.

Demareiden ehdotus olisi tarkoittanut sitä, että jo neuvoteltu sopimus työntekijöiden kanssa olisi avattu. Työntekijöille luvattu suoja-aika olisi lyhentynyt, ja uusien työntekijöiden tilanne olisi ollut epäselvä.

Ehdotuksen kustannusvaikutuksia ei ollut millään tavoin arvioitu. Työntekijöiden tulevien työpaikkojen ja hyvän ruokahuollon turvaamisen takia perustettavasta yhtiöstä olisi syytä tulla elinkelpoinen. Sen pitäisi pystyä kilpailemaan erittäin kilpailuilla ruokamarkkinoilla ja voittamaan tarjouskilpailuja. Siksi hallituksen pitäisi tietää, mihin on ryhtymässä, jotta se voi varmistaa uuden yrityksen mahdollisuudet jatkossakin säilyttää työpaikat hyvin työehdoin.

Osa olisi varmasti halunnut haudata koko ruokahuollon yhtiöittämishankkeen. Se vasta olisikin ollut lyhytjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. Puolustushallinnon säästövelvoitteiden takia koko ruokahuollon henkilökunnan työpaikat olisivat olleet uhan alla vuoden vaihteen jälkeen. Nyt ne turvataan.

Jatkossa on tärkeää varmistaa, että henkilöstön ääni kuuluu uuden yhtiön päätöksenteossa ja sopeutumisessa uuteen tilanteeseen hyvän henkilöstöpolitiikan turvaamiseksi. Tätä vihreä valtion omistajanohjausministeri Heidi Hautala pyrkii varmistamaan.

Ylös