25.11.2011: Onnellinen ja elävä kaupunki

Turun Sanomat 25.11.2011

Maailma kaupungistuu yhä kiihtyvällä tahdilla. Olemme saavuttaneet erään merkkipaalun, kun joka toinen ihminen maapallollamme on jo nykyään kaupunkilainen. Eniten kuluttavat ja saastuttavat kehittyneet maat ovat tämän kehityksen kärjessä. Siksi sekä planeettamme että ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta ei ole yhdentekevää, minkälaisissa kaupungeissa elämme tänään ja tulevaisuudessa. Kaupunkien on oltava kestävän kehityksen eturintamassa ja panostettava ihmisten hyvinvointiin.

Maailmanlaajuisesti on alettu oivaltaa, että kaupunki toteuttaisi parhaiten sekä ekologisen, taloudellisen että sosiaalisen kestävyyden tavoitteet. Tiivis kaupunki tarkoittaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tiivistämällä ja täydennysrakentamisella.

Periaate on hyvä, mutta se edellyttää suunnittelijoilta ja päättäjiltä kaupungin luontaisten vahvuuksien ja kaupunkilaisten tarpeiden tunnistamista sekä kunnioittamista. Eheä ja tiivis kaupunki ei tarkoita ankeaa betonivaltaisuutta, vaan ihmisläheistä kaupunkisuunnittelua, jossa on tilaa elämälle – muullekin kuin amerikkalaiselle autokaupungille. Tiivis rakentaminen mahdollistaa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen toteutumisen kestävällä tavalla.

Eheä rakenne ei ole kuitenkaan vain ekologinen kysymys. Myös luovuuden ja tuottavuuden on tutkitusti todettu olevan korkeampaa tiiviissä ja ihmisläheisessä asutuksessa. Juuri tällaisessa rakenteessa ovat Turunkin vetovoimatekijät olleet sen alusta saakka.

Kestävä kasvu ei 2000-luvulla synny autokaupungissa vaan elävässä kulttuurikaupungissa. Kuka tahansa voi todeta tämän tarkastamalla kumpi malli, vihreä vai autokaupunki, on viime vuosikymmeninä luonut enemmän uutta työtä ja hyvinvointia.

Meidän ei tule suunnata kohti Chicagon kaltaista taantuva autokaupunkia, vaan mallia kannattaa ottaa eurooppalaisista uuteen kukoistukseen nousseista kaupungeista, jotka ovat panostaneet ihmisen kokoiseen rakenteeseen ja kestävään liikenteeseen. Kööpenhamina luo kasvua kehittämällä kaupungista ihmisten viihtyisää pyöräilykaupunkia ja Berliinin luovuus tulee sen asukkaiden liberaalista sykkeestä.

Luovat alat, jotka nykytaloudessa ovat yhä korostuneempia, tarvitsevat virikkeellisen ympäristön ja ihmisiä ympärilleen. Ihmisten kohtaamisista syntyy uutta ja sekä kaupungin rakenteen että henkisen ilmapiirin tulee kannustaa tähän.

Ekologisten ja taloudellisten argumenttien lisäksi vihreä ja eheä kaupunki on myös hyväksi ihmisten hyvinvoinnille. Eheässä kaupungissa on tilaa viheralueille ja julkiselle tilalle, joista ihmiset voivat ammentaa hyvinvointia arkeensa. Palvelut ovat helposti saavutettavissa, julkinen tila tarjoaa elämyksiä ja joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat helppoja vaihtoehtoja niin vapaa-aikana kuin työmatkoihin.

Pohjoismaiselle kaupungille on ominaista inhimillinen mittakaava sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön harmoninen vuoropuhelu. Kaupunkitilassa luonto ja rakennettu ympäristö muodostavat parhaimmillaan toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Saasteeton, turvallinen ja hyvinvoiva ympäristö on elinehto myös ihmisten arjen hyvinvoinnille ja onnellisuudelle. Juuri tällaista ympäristöä on Turussa: kauniit rakennukset, vuosimiljardien ikäiset kalliokukkulat, torit ja kävelykadut, kulttuuriperintöä henkivät kaupunkipuistot ja jokivarren luonnon- ja kulttuurimaisema ovat esillä ihmisten arjessa ja juhlassa. Tätä positiivista Turun henkeä on vaalittava ja kehitettävä.

Ylös