22.10.2011: Yhdessä tehden kohti kuntavaaleja

Meitä vihreitä on jo yli seitsemän tuhatta. Puolueen jäsenmäärä on kasvanut vuodessa noin 60 prosentilla. Se kertoo vahvasta tuesta vihreille arvoille ja tavoitteillemme.

Jokainen jäsen on tervetullut puolueeseen vaikuttamaan omalla tavallaan. Jokaisella on ja tulee olla osallistumisen mahdollisuus. Vihreät kaipaa uudistumista, ja voimaa tähän uudistumiseen pitää hakea kaikista – niin uusista kuin vanhoistakin jäsenistä.

Viime kevään vaalit ja politiikan murros osoittavat selvästi, että politiikka tarvitsee muutosta ja uudistumista. On käynyt selväksi, että suomalaiset kokevat, etteivät he voi vaikuttaa politiikkaan. Politiikan asiat ja tekotapa näyttäytyvät ihmisille sulkeutuneina ja epäselvinä. Meidän on saatava tähän aikaan muutos. Tätä muutosta Vihreiden on toteutettava puolueen sisäisessä työssä ja politiikan tekotapojen uudistamisessa.

Meidän puolueessamme on tilaa jokaiselle, joka haluaa muuttaa maailmaa hiukan paremmaksi paikaksi elää. Vihreät on – ja sen tulee olla – jäsentensä näköinen puolue. Meidän pitää olla läsnä arjessa ja tarjota niin vastauksia jokapäiväisiin huoliin kuin siihenkin, miten huolehdimme maapallosta vastuullisesti tulevia sukupolvia ajatellen.

Me olemme jo hyvällä tiellä siinä, miten olemme kehittäneet entisestään puolueen sisäistä demokratiaa ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi hallitusneuvottelujen aikaan jäsenistömme sai kertoa, pitääkö Vihreiden mennä hallitukseen vai ei. Puolueen johto sai vahvan luottamuslauseen hallitusyhteistyölle tällä hallituspohjalla. Äskettäin jäseniltä kysyttiin kunnallisvaaleista ja niiden tärkeimmistä teemoista.

Kesän puoluekokouksessa Vihreät valitsivat puheenjohtajan jäsenäänestyksellä, ensimmäisenä puolueena Suomessa. Vihreät myös valmistelee juuri nyt puolueen periaateohjelmaa kaikille avoimella tavalla.

Tätä Suomen puoluekentässä ainutlaatuista jäsendemokratiaa ja kentän kuuntelemista haluan edistää jatkossakin.

Tuorein esimerkki jäsenistön äänen kuulumisesta on kuntavaalikysely, jossa noin 800 jäsentämme halusi vaikuttaa siihen, millaisin eväin lähdemme kohti vuoden päässä siintäviä kuntavaaleja.

Kyselyssä merkillepantavaa oli se, miten puolueen jäsenet suhtautuvat paljonpuhuttuihin kuntaliitoksiin. Kysely antoi selvän tuen mahdollisille kuntaliitoksille.

Peräti 68 prosenttia vastaajista kertoi tukevansa kuntaliitoksia, jos ne vain ovat järkeviä, säilyttävät riittävät palvelut ja parantavat kuntademokratiaa. Nämä ennakkoehdot voi helposti allekirjoittaa; emme me kannata kuntaliitoksia itseisarvon takia, vaan siksi, että päätöksenteko olisi aidosti kuntalaisten ulottuvilla. Vihreät haluaa, että kunta voi itse aidosti taata laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut.

Vaalien teemoista jäsenillemme kaikkein tärkeimpiä ovat terveyspalvelut. Ne nostettiin ykköseksi niin maalla kuin kaupungissakin. Kaupungeissa ja kehyskunnissa erityisen tärkeäksi koettiin joukkoliikenne, kun taas maaseutumaisemmissa kunnissa painotettiin muita palveluja. Ja tietenkin meidän jäsenillemme tärkeitä ovat ympäristökysymykset.

Kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan kuntavaaliohjelmalle, jota ollaan parhaillaan valmistelemassa; yhdessä ja demokraattisesti.

 

Ville Niinistön puhe Vihreillä puheenjohtajapäivillä: http://www.vihreat.fi/node/7119

Ylös