13.10.2011: Selkeyttä talouden sumeuteen työmarkkinaratkaisulla

Saavutettu sopu työmarkkinoilla tuo kaivattua vakautta ja ennustettavuutta työmarkkinoille. Tätä vakauttavaa sopua kannattaa tukea, jos se saa aikaan työmarkkinajärjestöjen laajan sitoutumisen. Vihreät ovatkin hallituksessa valmiita tukemaan pakettia maltillisella ansiotuloverotuksen keventämisellä ja muilla sovituilla ratkaisuilla.

Talouden tilanne on edelleen kovin sumuinen ja jäsentymätön. Euroalueen kriisin suuntaa on vaikea edelleen ennustaa, mutta vaikeat ajat ovat varmasti edessämme. Tällä työmarkkinajärjestöjen hieromalla sovulla luodaan lisää työkaluja Suomelle selvitä tulevista vuosista. On tärkeää vahvistaa kuluttajien ja elinkeinoelämän luottamusta tulevaisuuteen. Valtion ja työmarkkinajärjestöjen toimet tässä ratkaisussa vahvistavat kestävää talouden kehitystä.

Minua ilahduttaa erityisesti se, että isyysvapaan pidennys on järjestöjen sovussa mukana. Samoin hienoa on vanhempainvapaiden käytön joustavoittaminen. Tämä vie perhevapaita taas askeleen kohti vihreiden ajamaa 6+6+6 -mallia. Nyt voi vain toivoa, että isät tarttuvat nykyistä laajamittaisemmin tilaisuuteensa.

Ylös