28.10.2011: Euroopan talouden korjaus

Turun Sanomat 28.10.2011

Suomi on erottamaton osa Eurooppaa ja maailmaa. Meillä ei voi mennä hyvin, jos ympärillä menee huonosti. Tämä koskee niin taloutta, ympäristöä kuin ihmisoikeuksiakin. Myös talouden kriisissä Suomi voi pärjätä vain, jos koko EU selviää ehjin nahoin. Siksi on tärkeää löytää Euroopan taloutta vakauttava ratkaisu akuuttiin kriisiin sekä ratkaistava koko finanssikriisin taustalla olleet keinottelua ja veronkiertoa suosivan sääntelemättömän talousjärjestelmän ongelmat.

Euro on tällä hetkellä hankaluuksissa, mutta järjestelmä on tähän saakka kiistatta hyödyttänyt suomalaisia kotitalouksia. Vaikeina aikoina havaitaan helposti uuden valuutan heikkoudet, mutta unohdetaan sen tuomat hyödyt. Me olemme saaneet nauttia muun muassa alhaisista asuntolainakoroista ja sisämarkkinoiden vapaasta toiminnasta. Olemme olleet myös turvassa pientä valuuttaa uhkaavalta valuuttakeinottelulta, toisin kuin esimerkiksi Islanti.

Euroalueen johtajien torstaiaamuna sopimien ratkaisujen pitäisi riittää viemään meidät vakaammalle maalle kuilun partaalla tasapainoilulta. Julkinen valta ei sosialisoi riskejä vaan vastuu jaetaan yksityisten sijoittajien ja pankkien kanssa. Nyt on etsittävä pysyviä ratkaisuja.

Euro tarvitsee tuekseen yhtenäisempää talouspolitiikkaa. EU-komission jo ehdottamilla uudistuksilla tähdätään euron valuvikojen korjaamiseen. EU etenee kohti vastuullisemmin toimivia julkisia talouksia ja kiristää pankkien sääntelyä. On asetettava tiukempia tavoitteita pitkäaikaisen talouden alijäämän purkamiselle. Aggressiiviseen verokilpailuun on puututtava, jotta hyvinvoinnin rahoittamisen veropohja voidaan turvata.

Vasta silloin kun yhteinen talouden hallinta on kunnossa, voidaan harkita yhteisiä euroalueen rahansaantia turvaavia järjestelyjä, kuten velkakirjoja. Eurobondeista on olemassa myös rajoitetumpia ja jalostuneempia vakautta korostavia muotoja, joissa velanottoa hillitään ja niillä voi rahoittaa vain tietyn osan lainasta. Toinen vaihtoehto on vahvistaa Euroopan keskuspankin rahoitusasemaa.

Myös rahoitusmarkkinoiden ongelmat on ratkaistava. Koko maailmantalouden notkahduksen taustalla oli keinotekoisen halpa raha sekä riskien piilottelu. Vakavaraisuusvaatimusten kiristäminen myös finanssilaitoksille hillitsee talouden äärimmäisiä suhdanteita. Markkinat eivät voi myöskään arvioida riskejä, jos avoimuutta ei edellytetä. Iso osa ongelmaa ovat veroparatiisit, joiden kautta kiertää jo puolet koko maailmankaupasta. Veroparatiiseissa kierretään veroja ja piilotetaan riskejä.

Komissio teki pari viikkoa sitten vihdoin myös esityksen finanssitransaktioveroksi. Kun arvopaperikaupasta peritään pieni vero, se hillitsee tehokkaasti nopeaa kaupankäyntiä ja finanssimarkkinoiden heilahtelua. On myös oikeudenmukaista, että finanssimarkkinat kantavat kortensa kekoon talouskriisin hoidossa.??

Euroopan idea on niin tärkeä, ettei sitä kannata unohtaa tämän kriisin takia. Ilman EU:ta esimerkiksi pankkien parempaa sääntelyä tai transaktioveroa ei luultavasti olisi saatu toteutettua. Sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus ovat ihmisten ja kaupankäynnin etu.

Tämän kriisin hoito olisi ollut paljon vaikeampaa ilman EU:ta, kun kukin kansallisvaltio olisi voinut turvautua protektionistiseen talouspolitiikkaan yhteisten ratkaisujen ja pankkien paremman sääntelyn sijaan. Yksin Suomi on liian pieni selviytyäkseen kohtaamistamme haasteista ja vain yhteistyöllä kykenemme rakentamaan oikeudenmukaista talousjärjestelmää.

Ylös