16.9.2011: Kuntauudistus antaa vallan takaisin asukkaille

Keskusta jätti tänään kuntauudistusta käsittelevän välikysymyksensä hallitukselle. Itse suhtaudun kuntarakenteiden uudistamiseen myönteisesti, sillä vain rakenteita uudistamalla me kykenemme takaamaan lähipalvelut ja kestävän kehityksen sekä palauttamaan vallan takaisin asukkaille.

Nykyinen malli on johtanut meidät moniin ongelmiin, jotka vaikuttavat jokaisen suomalaisen arkeen. Monet pienet kunnat ovat jo käytännössä luovuttaneet vallan lähipalveluiden järjestämisestä, kun ne eivät pysty itse päättämään palveluistaan, vaan ostavat ne kuntayhtymiltä. Kaupunkiseutujen kuntien välinen epäterve kilpailu veronmaksajista hajauttaa yhdyskuntarakennetta, joka johtaa yhä pidempiin työmatkoihin sekä suurempiin ilmastopäästöihin. Sama kilpailu johtaa myös jakautumiseen hyvin ja huonosti menestyviin kuntiin, mikä luo epätasa-arvoa suomalaisten välille esimerkiksi peruspalvelujen laadussa ja määrässä.

Kuntien hallinnolliset rajat eivät saa olla palvelujen laatua ja saavutettavuutta tärkeämpiä. Kuntarakennetta tulee uudistaa ajatellen sitä, minkä kokoisessa kunnassa on mielekästä suunnitella esimerkiksi maankäyttöä, joukkoliikennettä ja lähipalveluiden järjestämistä – asukkaita kuunnellen. Valtuustoilla on oltava valtaa päättää kaikista palveluista, ja osa arjen päätöksistä voidaan tehdä lähempänä ihmisiä.

Ruohonjuurella on vahvistettava ihmisten tunnetta, että yksilöllä on merkitystä ja että hän voi vaikuttaa arkeensa ja ympäristöönsä. Osallistuvassa demokratiassa on luotava esimerkiksi kylä- ja kaupunginosalautakuntia ja suoria vaikutusmahdollisuuksia konkreettisiin päätöksiin. Kylä- ja kaupunginosalautakunnat voisivat päättää ihmisten arjen lähipalveluiden järjestämisestä, kuten päiväkodeista, virkistysalueista, leikkipaikoista tai kaupunginosan palvelupisteistä.

Kuntauudistuksessa kaikkialla ei voida edetä samalla suunnitelmalla. Vakavimmat ongelmat ovat kaupunkiseuduilla, ja uudistuksessa tulee keskittyä näiden alueiden rakenteiden korjaamiseen. Syrjäisten maaseutukuntien palveluiden turvaamiseen tarvitaan oma suunnitelma, koska kuntaliitoksilla ei näiden alueiden ongelmia kyetä ratkaisemaan.

Kunnat ovat suomalaisille tärkeitä ja niihin identifioidutaan vahvasti. Kotipaikkarakkaus ei ole kadonnut mihinkään. Tätä tulee kunnioittaa kuntauudistusta tehtäessä, ja ihmisten kuulemista sekä kuuntelemista tulee painottaa koko prosessin ajan parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ylös