28.9.2011: Kohti tasa-arvoista avioliittolakia

Tänään otettiin merkittävä askel kohti tasa-arvoista avioliittolakia, kun puoluerajat ylittävä kansanedustajaryhmä julkisti aloitteen asiassa. Aloitteessa esitetään avioliittolain muuttamista niin, että vastedes naimisiin voisivat mennä myös samaa sukupuolta olevat parit.

Vihreät on tehnyt pitkään töitä suomalaisten keskinäisen tasa-arvon vahvistamisessa. Tämä maa on paras meille kaikille, kun jokaisella on yhtäläiset ja laajat oikeudet toteuttaa itseään avoimesti – pelkäämättä syrjintää tai joutumatta vähemmistöaseman takia heikompaan asemaan. Tasa-arvoinen avioliitto samaa sukupuolta oleville pareille ei heikennä kenenkään oikeuksia tai mahdollisuuksia elää haluamallaan tavalla. Sen sijaan se vahvistaa monien oikeuksia tämän yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä.

Vihreät toivoo, että kaikista puolueista löytyy tukea tälle tärkeälle lakialoitteelle. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että tämä asia ratkaistaan eduskunnassa lakialoitteen pohjalta. Vetoan kaikkiin muiden eduskuntapuolueiden puheenjohtajiin ja kansanedustajiin: jos kannatatte ihmisten välistä yhdenvertaisuutta, allekirjoittakaa ja edistäkää tätä lakialoitetta.

Ilokseni monista puolueista on jo nyt saatu puolueessaan arvovaltainen allekirjoittaja lakialoitteelle. Tältä pohjalta uskon, että saamme lakialoitteelle eduskunnan enemmistön kannatuksen ja siten lain voimaan tämän eduskunnan toimikautena.

Tasa-arvoinen avioliittolaki turvaisi aviopareille samat oikeudet ja velvollisuudet puolison sukupuolesta riippumatta. Näin samaa sukupuolta olevat parit saisivat mahdollisuuden hakea perheen ulkopuolista adoptiota samoin, perusteellisesti harkituin ehdoin kuin eri sukupuolta olevat parit sekä yksin elävät naiset ja miehet nykyään. Parit saisivat myös oikeuden yhteiseen sukunimeen.

Ylös