24.8.2011: Selkämeren kansallispuisto on hieno vedenalainen suojelualue

Minulla oli tänään kunnia olla avaamassa Selkämeren kansallispuistoa kuvankauniissa saaristossamme. Selkämeren kansallispuiston avaaminen ilahduttaa minua erityisesti, sillä sen perustamista alettiin selvittää viime hallituskaudella Vihreiden aloitteesta. Varsinaissuomalaisena olen puolestani tyytyväinen siihen, että edellinen eduskunta päätyi perustamaan Selkämeren kansallispuiston luonnontieteellisin perustein laajana suojelualueena, joka ulottuu paitsi Satakunnan niin myös Varsinais-Suomen maakunnan alueelle.

Puisto ei kuitenkaan syntynyt ilman kompromisseja, joten alueella on muihin kansallispuistoihin verrattuna laajat mahdollisuudet paitsi virkistys- myös ammattikalastuksen harjoittamiseen. Selkämeren kansallispuistoa oli hienoa olla avaamassa myös siksi, että minulle saaristoluonto on ollut aina erityisen tärkeää. Kuuskajaskarissa olin ihailemassa sen karua kauneutta vuonna 1996 viikon leirillä aliupseerikurssilla. Olen viettänyt kesiäni paljon Kustavin saariston pohjoisosissa, Selkämeren kansallispuiston eteläkärjessä. Kansallispuiston eteläpään lintusaaret, Isokari ja Katanpää, ovat minulle tärkeitä paikkoja. Minulle meressä luonto osoittaa sekä jylhyyttään ja voimaansa että kauneuttaan ja rauhaansa. Ulkosaaristossa, ruokkien ja riskilöiden valtakunnassa, ihminen tuntee olevansa vain pieni osa ekosysteemiämme. Se tunne on ihmiselle terveellinen.

Selkämeri on Suomen 37. kansallispuisto. Ennen sen perustamista maassamme oli ainoastaan neljä merellistä luontoa edustavaa puistoa. Selkämeren kansallispuisto poikkeaa edeltäjistään siinä, että pääosa kansallispuistosta on vesialuetta ja puisto on ”valjastettu” nimenomaan säilyttämään vedenalaisia ja meren pohjan ekosysteemejä. Selkämeren kansallispuistoa voidaankin hyvällä syyllä pitää Suomen ensimmäisenä todellisena mertensuojelualueena, ja se turvaa rikkaan merialueen luonnon säilymistä tuleville sukupolville.

Avajaisjuhlaa isännöinyt Rauman kaupunki on tehnyt päätöksen, että kaupungin omistuksessa olevia, Selkämeren kansallispuistoon rajoittuvia saaria ja vesialueita voidaan liittää suojelualueeseen. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta luonnonsuojelualain historiassa, kun tätä lakiin kirjattua mahdollisuutta sovellettaisiin käytännössä. Valitettavasti luonnonsuojelulaissa ei ole mitään ohjeistusta siitä, miten tämä liittäminen käytännössä tapahtuu.

Toivottavasti Rauman kaupunki, Metsähallitus ja ympäristöministeriö löytävät mahdollisimman pian ”viisastenkiven” tämänkin erityiskysymyksen ratkaisemiseksi. Haluan kiittää isäntäkaupunkia aloitteellisuudesta jo tehdyistä päätöksistä. Valtion vesille ja maille perustettu kansallispuisto kestää luonnollisten ominaisuuksiensa vuoksi huonosti kulutusta ja matkailukäyttöä. Siksi Rauman kaupunki ja seudun matkailuyrittäjät ansaitsevat kiitokset myös siitä, että yleisöä ohjataan jo käytössä oleville, kulutusta parhaiten kestäville palvelualueille.

Kansallispuistot ovat hieno keino yhdistää luonnon monimuotoisuuden suojelu, tutkimus sekä ihmisten virkistysmahdollisuudet.

Ylös