24.6.2011: Meren äärellä

Turun Sanomat 24.6 2011

Minulla on tapana viettää juhannusta Turun saaristossa. Meren äärellä koen olevani osa luontoa. Meressä luonto osoittaa sekä jylhyyttään ja voimaansa että kauneuttaan ja rauhaansa. Ulkosaaristossa ruokkien ja riskilöiden valtakunnassa ihminen on vain pieni osa ekosysteemiämme. Kalastusretki juhannusyön peilityynellä merellä on parasta mielenrauhaa.

Tänä juhannuksena minulla on erityinen syy miettiä luontosuhdettani. Tulin nimitetyksi Jyrki Kataisenhallituksen ympäristöministeriksi viime keskiviikkona. Vihreänä poliitikkona tuntuu kuin pääsisi kotiin.

Viimeiset viisi vuosikymmentä ihminen on muuttanut planeettamme ekosysteemiä voimakkaammin ja perusteellisemmin kuin koskaan historiassa. Monet ekosysteemit ovat romahduksen partaalla. Kalakannat romahtavat, sademetsiä kaadetaan ja luonnonvaroja hyödynnetään kestämättömällä tavalla.

Meidän on opittava sovittamaan toimintamme luonnon kantokyvyn rajoihin. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on yksi suurimpia maailmassa. Samalla isänmaamme luontoarvojen hupeneminen jatkuu. Tarvitaan laajempaa ajattelutavan muutosta, jossa ympäristön kestämättömästä hyödyntämisestä siirrytään sen vaalimiseen.

Pelkkä talouden koon mittaaminen ei ole inhimillisen edistyksen todellinen mittari, koska kestämätön talouskasvu voi myös tuhota elämän edellytyksiä. Talouskasvun rinnalle on tuotava sosiaalista ja ekologista kestävää kehitystä kuvaavia mittareita ohjaamaan kaikkea poliittista päätöksentekoa.

Ihmiselle on terveellistä muistaa, että olemme osa luontoa. Moderni ihminen on pyrkinyt eristämään itsensä luontaisesta ympäristöstämme, ja samalla olemme jossain määrin unohtaneet sen, kuinka riippuvaisia olemme ainoan planeettamme ekosysteemeistä. Puhtaan veden ja ruuan lisäksi luonto tuo elämänlaatua arkeemme.

Metsien ja soiden suojelua on laajennettava kunnianhimoisesti, jotta luontoarvot ja ekosysteemipalvelut voidaan turvata. Etelä-Suomessa vain kaksi prosenttia metsistä on suojeltua. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta on välttämätöntä kasvattaa tätä osuutta nopeasti ja varmistaa vielä luonnontilaisten metsien saaminen suojeluun. Metsälakia on uusittava jatkuvan kasvun metsänhoitoon pohjautuvaksi. Itämeren suojelu tarvitsee toimia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Uusi hallitusohjelma antaa hyvän pohjan tälle työlle. Hallitusohjelman kirjaukset ovat hyvin myönteisiä ympäristönsuojelulle. Vaikeana taloudellisenakin aikana saimme hallitusneuvotteluissa varmistettua 23 miljoonan euron vuosittaisen lisärahoituksen Itämeren, metsien ja soiden suojeluun.

Valtion luontoarvoiltaan rikkaita maita ohjataan lisäksi suojelun piiriin. Turvetuotantoa ohjataan pois luonnonvaraisilta soilta jo hyödynnettyihin. Maataloudessa siirretään painopistettä luomuun ja suljettuun ravinnekiertoon, jotta Itämeri saadaan puhtaaksi.

Vaelluskalat palaavat Suomen jokiin, kun hallitusohjelman kirjaus vesivoimaloiden uusien ympäristölupien kytkemisestä kalateihin toteutuu. Vapaana virtaavat joet turvataan.

Suomalaiset arvostavat kotimaassamme eri kyselyissä juuri puhdasta ja rikasta luontoa. Tätä meidän on vaalittava hyvässä yhteistyössä ja ympäristönsuojeluun kannustavalla otteella. Kestävä kulttuurinen ja taloudellinen hyvinvointi syntyy tasapainoisesta luontosuhteesta.

Myös tulevat sukupolvet ansaitsevat mahdollisuuden viettää juhannusta puhtaan meren äärellä, ruokkien ja riskilöiden valtakunnan kupeessa.

Ylös