29.6.2011: Hallitusohjelmasta

Uusi hallitus on aloittanut työnsä. Vihreille tärkeintä hallituksessa on kestävää yhteiskuntaa rakentavan ilmaston- ja luonnonsuojelun edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja tuloerojen kaventaminen sekä ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen.

Monet muiden puolueiden edustajat arvioivat – osa iloisesti ja osa pettyneesti – vihreiden menestyneen hallitusneuvotteluissa erittäin hyvin. Kokoomme nähden saimme kaikista puolueista ehkä suhteellisesti parhaiten tavoitteitamme läpi. Kynnysehtomme toteutuivat.

Perusturvaan tuli 100 euron korotus, ydinvoimaloille ei myönnetä uusia periaatelupia missään olosuhteissa, vihreä ympäristöministeri valmistelee ilmastopäästöjä tehokkaasti vähentävästä  ilmastolaista esityksen ja luonnonsuojeluun saatiin lisärahoitusta. Myös epäoikeudenmukainen vaalilainsäädäntö uusitaan, ei tosin viime hallituksen vaalilain pohjalta, vaan vaalipiirijakoa merkittävästi muuttamalla.

Kun kuusi puoluetta neuvottelee, on epätodennäköistä, että lopputulos olisi minkään puolueen ohjelmatekstin näköistä. Valtiontalouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta ei helppoa. Vihreät olisivat halunneet korostaa enemmän verosopeutuksen merkitystä, mutta toteutetussa ratkaisussa menosopeutuksen ja verojen suhde tasapainottamisessa on yhtä suuri. Erityisesti koulutukseen ja yliopistoihin sekä Suomen Akatemiaan kohdistuvat leikkaukset ovat meille raskaita. Myös kuntien talous on nyt koetuksella. Kuntien taloutta on mahdollista tasapainottaa kiinteistöveron nostolla.

Hallitusohjelmassa on myös epämiellyttäviä kohtia arvopuolella. Tasa-arvoista avioliittolakia on sovittu edistettävän lakialoitteen pohjalta, koska hallitus on siitä erimielinen. Hallitus korostaa puolustavansa jokaisen ihmisen yhdenvertaisuutta ja edistää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifiointia.

Vihreiden mielestä on tärkeää, että äänestäjät tietävät minkälaista politiikkaa puolueet neuvotteluissa edistävät. Alla julkistamme vihreiden hallitusohjelmatavoitteet, jotka päätimme yhdessä eduskuntaryhmän ja valtuuskunnan kanssa kun lähdimme hallitusneuvotteluihin. Näihin on kirjattu ensisijaisesti sellaisia tavoitteita, joiden tiesimme jäävän lähes yksinomaan meidän ajettaviksi. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden torjunnassa, valtiontalouden tasapainottamisessa ja uusien työpaikkojen luomisessa tiesimme tekevämme hyvää yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.

Tavoitteista hyvä osuus saatiin neuvoteltua hallituksen ohjelmaan ja kaikki ennakkoehtomme menivät hyvin läpi. Osa tavoitteista jäi myöhemmin toteuttavaksi. Alla olevan 20 kohdan listan lisäksi listasimme laajemmin muita tärkeitä tavoitteitamme.

Vihreiden ennakkoehdot neuvotteluihin lähtemiselle olivat, että hallitus:

 • ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille
 • parantaa ympäristön- ja ilmastonsuojelun tasoa esimerkiksi säätämällä ilmastolain
 • vähentää köyhyyttä ja parantaa perusturvaa muun muassa nostamalla perusturvaa vähintään 100 euroa

Vihreiden 20 keskeistä tavoitetta neuvotteluissa olivat seuraavat:

 1. Opintotuen sitominen indeksiin – toteutuu vuonna 2014
 2. Tasa-arvoinen avioliittolaki – jäi toteutettavaksi eduskunnassa, kun kristilliset saivat neuvotteluissa tahtonsa läpi siitä, että kirjausta ei tule hallitusohjelmaan.
 3. Ilmastolaki – vihreä
  ympäristöministeri valmistelee esityksen ilmastolaista päästökaupan ulkopuolisille sektoreille asiantuntijoista koostuvan ilmastopaneelin tuella.
 4. Sosiaaliturvan ja työn parempi yhteensovittaminen –  ei toteutunut siinä laajuudessa, mitä ajoimme, mutta tavoite kirjattiin kuitenkin ohjelmaan.
 5. Metsiensuojelun edistäminen metsälain uudistuksella  – toteutui, metsälain uudistaminen kirjattiin ohjelmaan.
 6. Soidensuojelun edistäminen – toteutui, rahoituksesta jäi vielä neuvoteltavaa.
 7. Kehitysyhteistyörahojen korottaminen 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä – ei toteutunut. Kehitysyhteistyömäärärahat jäädytetään vuosina 2013 ja 2014 euromääräiselle tasolleen. Silti hallitusohjelmassa sitoudutaan BKT-osuuden säilyttämiseen ja mahdollisesti kasvattamiseen siten, että vuonna 2013 päästöoikeuksien huutokauppatuloja ohjataan kehitysyhteistyöhön. Rahoituksen turvaaminen on yksi keskeisimpiä asioita, joita vihreät edistävät eduskunnassa ja hallituksessa edistävät. Vihreät kehitysyhteistyöministeri on tässä  tärkeässä roolissa.
 8. Vanhempainvapaiden pidentäminen kohti 6+6+6-mallia
  – ei toteutunut, koska rahoituksen löytämiselle ei ollut yhteistä tahtoa, mutta ohjelman kirjaukset ovat pieni askel oikeaan suuntaan.
 9. Suomi ajamaan EU:n päästötavoitteen nostamista 30 prosenttiin – toteutui osittain, sillä päästövähennystavoitteen kiristämisestä tehdään selvitys, jonka pohjalta asia ratkaistaan.
 10. Ydinvoimaloiden rakennuslupien ehtojen kiristäminen – ei kirjattu suoraan ohjelmaan, mutta EU:n ydinvoimaloiden stressitestien turvallisuusarvioiden pohjalta ehtojen kiristäminen on mahdollista.
 11. Verotuksen muuttaminen tuloeroja kaventavaan suuntaan – toteutui: hallituksen ohjelma keventää tuloeroja merkittävästi ottamalla käyttöön suurituloisia koskevia veronkorotuksia ja keventämällä pienituloisten verotusta.
 12. Päätös ruuhkamaksujen käyttöönotosta – toteutui osittain. Satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa selvitetään. Yksityisyyden suoja turvataan, tietoja ei tultaisi tallentamaan.
 13. Eläinsuojelulain uudistus – toteutui, eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka.
 14. Raiteiden osuuden lisääminen väyläinvestoinneissa – toteutui osittain: raiteiden rahoitusosuus suhteessa tiehankkeisiin kasvoi ja 35 miljoonan euron määrärahan lisäys toteutui, mutta tavoitteesta jäätiin kokonaisrahoituksessa.
 15. Pääomatuloverotuksen nostaminen ja progressiivisuus – toteutui, pääomaverotusta kiristetään ja se muutetaan kaksiportaiseksi.
 16. Harmaan talouden tehokas torjuminen ja hallintarekisterin estäminen – toteutui: harmaan talouden torjuntaohjelma on erittäin hyvä ja hallintarekisteriä ei laajenneta.
 17. Koulutuksen maksuttomuus – toteutui, joskin ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilua jatketaan.
 18. Laaja vihreän talouden ja työpaikkojen kokonaisuus – ei saatu laajaa kokonaisuutta, mutta jonkin verran suoraa lisärahoitusta ja esimerkiksi ilmastolain kautta vihreää taloutta edistäviä uudistuksia.
 19. Kotimaisten kielten ja vähemmistökulttuurien aseman vahvistaminen – toteutui, hallitusohjelmassa on runsaasti kirjauksia, joilla tavoitetta edistetään.
 20. Ei Vuotosta tai Kollajaa missään muodossa – toteutui.

Lisäksi vihreät lähtivät tavoittelemaan vaalilain saattamista loppuun sekä kahta ministeriä, joista toinen on ympäristöministeri. Vaalilain osalta lepäämässä olevalle laille ei ollut riittävästi tukea, mutta saimme neuvoteltua kansalaisten yhtäläistä äänioikeutta edistävän mallin, jossa nykyisiä vaalipiirejä yhdistetään ja vaalipiirien määrää vähennetään.Ympäristöministerin ja kehitysministerin salkut ovat meille
mieluisia.

Ylös