11.5.2011: Vihreät kannattaa Portugalin taloudellista tukemista (HS Mielipide 9.5.11)

Helsingin Sanomissa on väitetty (Kotimaa 5. 5.) vihreiden vaihtaneen kantansa Portugalin tukemiseen. Näin ei ole. Kannatamme nyt päätettävinä olevia Portugalin apupakettia ja rahoitusvakausmekanismien kehittämistä, joilla vastaavien kriisienhallintaa parannetaan tulevaisuudessa.

Euroopan talous on hyvin vakavassa tilassa, ja nyt tehtävällä linjavalinnalla on kauaskantoisia seuraamuksia niin Suomen kuin Euroopan taloudellekin.

Vihreiden mielestä Suomen kannan on oltava uuden eduskunnan pysyvän enemmistön kanta, koska nyt euroministerien kokouksessa tehtävät päätökset jäävät suurelta osin toimeenpantaviksi seuraavalle hallitukselle.

Seuraavan hallituksen pitää siis hallitusohjelmassaan sitoutua nyt tehtävään ratkaisuun. Muutoin markkinat eivät luota Suomen kannan pitävyyteen, eikä talouden epävarmuus helpota.

Jos eduskunnassa kokoon kursittu joukko päättäisi tukea Portugalia ja hyväksyä vakausmekanismien kehittämisen ja uusi hallitus päätöstä vahvistettaessa muuttaisikin linjaa, Eurooppa jäisi tyhjän päälle ilman mitään ratkaisumallia Portugalin pelastamiseksi ja koko vakausmekanismin luomiseksi. Se olisi kestämätön tilanne eurooppalaisten kannalta.

Siksi päävastuu Portugalin apupaketista ja vakausmekanismista päättämisestä kuuluu seuraavaa hallitusta muodostaville puolueille. Ilman niiden selkeää sitoumusta ei saada aikaan pysyvää enemmistöä.

Vihreät tukee ja pyrkii edesauttamaan tällaisen eurooppalaisen ratkaisun syntymistä.

VILLE NIINISTÖ

vihreän eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Ylös