19.5.2011: Rohkeaa vihreyttä – ei oikealle (Vihreä Lanka 20.5.11)

Jos miehen nimi on Niinistö, ja joskus pukukin on päällä, ei se ehkä vielä auta sijoittamisessa poliittiselle kartalle. Vihreä Lanka ehkä meni tähän ansaan muutoin hyvässä puheenjohtajaehdokkaita esittelevässä jutussaan kuvaillessaan minua otsikolla ”piirun verran oikealle”. En tunnista itseäni tästä.

Vihreiden pitää olla aiempaa rohkeammin vihreitä. Hävisimme nämä vaalit osittain sen takia, että olemme menettäneet jotain liikkeemme sisimmästä.

Olemme aina olleet suomalaista yhteiskuntaa uudistava voima. Olemme edelläkävijöitä ihmisen toiminnan asettamisessa luonnon kantokyvyn rajoihin. Haluamme rakentaa yhdenvertaista kohtuullisuuden ja onnellisuuden yhteiskuntaa, jossa tuloerot ovat pieniä, korkeatasoiset hyvinvointipalvelut tasa-arvoisia ja köyhyys on poistettu. Vaadimme päätöksenteon avoimuutta ja ihmisille suoria vaikutusmahdollisuuksia.

Vihreiden kestävän yhteiskunnan missio erottaa meidät kaikista muista puolueista. Pitkäjänteinen ihmisten ja luonnon kokonaisetu ohjaa vihreiden politiikkaa, eivät lyhytjänteiset eturyhmäintressit. Tähän meidän on palattava.

Kohtalonkysymys on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. Vihreiden on tuotava yhä enemmän esille hiilineutraalin ja ekologiselta jalanjäljeltään sopusointuisen yhteiskunnan rakentamista.

Ruotsissa ja Saksassa vihreät ovat kovassa nousukiidossa. He eivät ole julistautuneet olevansa oikealla tai vasemmalla. Siellä vihreät on uskottava ja ratkaisukeskeinen tulevaisuuspuolue, johon erilaiset vihreästi ajattelevat ihmiset luottavat.

Vasemmisto-oikeisto -jaolla on toki yhä merkitystä, mutta silloin on täsmennettävä mistä puhutaan. Vihreät kannattaa pienten tuloerojen hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on kansainvälisesti ajatellen vasemmistolaista.

Omia talousajatteluni esikuvia ovat J.M. Keynes, Richard Layard ja Paul Krugman, jotka ovat vahvan valtion, oikeudenmukaisen talouden sääntelyn ja pienten tuloerojen onnellisen yhteiskunnan kannattajia.

Kannatamme silti laajoja yksilönvapauksia, mikä on liberaalia aateperintöä. Minun vihreät kannattaa vahvaa valtiota, jonka tehtävänä on taata jokaisen ihmisen elämänvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Perustulo on konkreettinen esimerkki ajattelustamme. Perinteinen vasemmisto on puolestaan rakentanut nykyisen sosiaaliturvan kaltaisia ihmisiä holhoavia ja valvovia järjestelmiä, jotka päättävät ihmisten valinnoista heidän puolestaan.

Oikeisto puolestaan puhuu vapaudesta, mutta ei takaa sen toteutumista. Ihminen ei voi olla vapaa sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tuloerot tai julkisten palvelujen heikkous pakottavat monet köyhyyteen tai estävät tasavertaisen mahdollisuuden koulutukseen, työhön, terveyteen ja hyvään elämään.

Olkaamme siis rohkeasti ja periaatteellisesti vihreitä julistautumatta miksikään muuksi. Sillä me erotumme muista ja saamme äänestäjiltämme luottamusta. Kestävää yhteiskuntaa rakentaviin vihreisiin ovat tervetulleita kaikki vihreästi ajattelevat koko Suomessa.

Ylös