4.4.2011: Villen valtuustoaloite avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönotosta Turussa

Kaupunginvaltuuston kokous 4.4.2011

Valtuustoaloite

Kaupungin tietotekniikkakustannusten pienentäminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla

Kaupunki käyttää jatkuvasti merkittäviä määriä rahaa sellaisiin tietotekniikan lisenssikustannuksiin, jotka eivät ole enää tänä päivänä välttämättömiä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot, käyttöjärjestelmät ja niihin liittyvät kaupalliset tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti.

Turun kaupunki selvitti vuonna 2003 siirtymistä avoimen lähdekoodin käyttöön. Silloinen selvitys oli kuitenkin puutteellinen ja perustui lisenssipohjaisiin ratkaisuihin tottuneen rajallisen henkilöstömäärän lyhytaikaisiin kokemuksiin. Sopeutuminen uuteen järjestelmään ei kuitenkaan kestä kauaa eikä vaadi merkittävää kouluttamista. Alan kehitys on viime vuosina lisännyt avoimen lähdekoodin ohjelmiston kilpailukykyä. Viime vuosinakin asiasta on puhuttu, mutta virallista valmistelua ei ole käynnissä.

Yhteensopivuusongelmat on lähes täysin ratkaistu, ja tietoturvan tasosta kertoo se, että puolustusvoimat on käyttänyt jo vuodesta 2006 Linux-käyttöjärjestelmää kriittisten tietokoneohjelmistojensa alustana. Oikeusministeriö on korvannut Microsoftin tavallisimmat toimisto-ohjelmat avoimen lähdekoodin ohjelmilla. Myös monissa kouluissa on siirrytty avoimen lähdekoodin ohjelmiin. Lappeenrannassa on laskettu, että Linux tulee koulutyöasemakäytössä 70 % edullisemmaksi kuin Windows.

Siirtyminen avoimen lähdekoodin ilmaisiin ohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmiin säästäisi kaupungin tasolla vuosittain huomattavia rahasummia. Yleisimpien toimisto-ohjelmien osalta siirtyminen ilmaisiin avoimen lähdekoodin ohjelmiin pystyttäisiin toteuttamaan hyvinkin nopeasti. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmiin voitaisiin siirtyä monissa kohteissa lyhyen valmistelun jälkeen.

Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että kaupunki selvittää vuotuiset tietotekniikan lisenssikustannukset sekä mahdollisuudet siirtyä käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmia. Asiaa on luontevaa selvittää osana kaupungin uuden IT-strategian valmistelua.

Ville Niinistö
muina allekirjoittajina vihreä valtuustoryhmä

Ylös