15.4.2011: Vasemmisto vaihtoi nuoret hyvätuloisiin eläkeläisiin

Oppositiopuolueet ovat lisänneet vaalilupaustensa listan jatkeeksi taitetun indeksin poiston. Korusanat on suunnattu innokkaasti äänestäville eläkeläisille, mutta nuorempien sukupolvien asia ei ilmeisesti esimerkiksi perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja kiinnosta.

Hämmentävintä on, että pari–kolmekymppisten äänitorvena mielellään esiintyvä Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki on ryhtynyt ajamaan kansantaloudelle kallista, erityisesti hyvätuloisia eläkeläisiä hyödyttävää uudistusta.

Eläkkeitä nostetaan vuosittain indeksillä, joka lasketaan hintojen ja palkkojen nousun mukaan. Taitetussa indeksissä kuluttajahintojen paino on 80 prosenttia ja palkkojen 20 prosenttia. Aiemmin käytössä oli puoliväli-indeksi, jossa palkkojen ja hintojen paino oli yhtä suuri.

Taitettu indeksi otettiin käyttöön, koska eläkejärjestelmä alkoi käydä liian kalliiksi. Ajatuksena oli, että jo kuluttajahintojen mukaan nouseva eläke takaa toimeentulon – ja palkkapaino on siihen kohtuullinen lisä, joka lisää eläkkeen ostovoimaa vuosittain. Esimerkiksi perusturvaetuuksissa tällaista palkkapainobonusta ei ole.

Jos taitetusta indeksistä luovuttaisiin, pitäisi esimerkiksi palkasta perittäviä työeläkemaksuja nostaa. Raskaimmin korotus kohtelee kolmikymppisiä ja sitä nuorempia. Maltillistenkin arvioiden mukaan puoliväli-indeksiin siirtymisen kustannukset olisivat kymmenen vuoden kuluttua yli 900 miljoonaa euroa ja vuonna 2035 jo 2,2 miljardia euroa.

On outoa, että itseään pienituloisten puolustajana pitävä vasemmistoliitto on ryhtynyt hyvätuloisten etujen ajajaksi. Taitetusta indeksistä luopuminen hyödyttäisi eniten hyvätuloisia eläkeläisiä ja pian eläkkeelle siirtyviä: se kasvattaa eläkettä sitä enemmän, mitä suurempi eläke jo on.

Vihreät sen sijaan on jo tässä hallituksessa pitänyt ensisijaisena köyhyyden vähentämistä ja siksi takuueläkkeellä paransimme kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten asemaa merkittävästi. Myös kansaneläkettä on nostettu.

Outo on myös väite siitä, että eläkerahastoissa olisi tukkukaupalla ylimääräistä rahaa. Esimerkiksi Arhinmäki jaksaa muistuttaa, että rahastoihin kerätään tällä hetkellä enemmän euroja kuin mitä niistä maksetaan. Näin pitää ollakin, sillä eläkeläisten määrän kasvaessa suhde on pian kääntymässä päinvastaiseksi. Kakkuaan ei voi sekä syödä että säästää.

Jos taitetun indeksi poistoa vaativat puolueet todella ovat huolissaan vanhusten asemasta, ne ajaisivat vanhaan indeksiin palaamisen sijaan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden perusteellista remonttia. Mahdollisuus arvokkaaseen vanhenemiseen ja hyvään hoitoon lämmittää pienituloista vanhusta enemmän kuin parin euron korotus tuhannen euron eläkkeessä.

Hyvällä syyllä voi kysyä myös, kuinka moni taitetun indeksin poistoa lupailevista puolueista todella aikoo lupauksensa toteuttaa. Ehkä toiveissa on, että harmaantuvien ikäluokkien muisti pätkii jo?

Vihreät ei halua aliarvioida eläkeläisiä. Uskomme, että myös he haluavat rakentaa tästä maasta taloudellisesti kestävän myös lastenlapsilleen.

Ylös