6.4.2011: Nyt valitaan Suomelle suuntaa

Ennakkoäänestys on alkanut tänään. Varsinaiseen vaalipäivään on puolitoista viikkoa. Nyt kansalaisilla on mahdollisuus valita Suomelle suuntaa. Vihreät haluaa rakentaa uutta Suomea, joka on avoin ja suvaitsevainen yhteiskunta. Suomea, jossa etsitään tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja ympäristöongelmiin ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Useissa muissa demokraattisissa maissa kansalaisilla on ennen vaaleja helpompi tietää, mille politiikalle antavat äänellään tukensa. Ruotsissa vaalit käytiin kahden eri blokin välillä, joiden valmiiksi neuvotelluista hallitusohjelmista äänestäjät saivat valita. Suomessa puolueilla on paha tapa pimittää politiikkaansa kansalaisilta. Vaaliohjelmat ovat ympäripyöreää lätinää ja puolueet eivät myöskään halua ottaa kantaa siihen, minkä muiden puolueiden kanssa ne haluavat hallita.

Vihreät haluaa muutosta Suomen sulkeutuneeseen poliittiseen kulttuuriin. Olemme tehneet töitä avoimuuden eteen jo nykyisessä hallituksessa, ja niin teemme myös näissä vaaleissa. Lähes kaikki vihreät ehdokkaat ovat julkistaneet ennakkoilmoitukset vaalirahoituksestaan. Muilla puolueilla luvut vaihtelevat vasemmistoliiton 38 prosentista kokoomuksen 3 prosenttiin. Talousohjelmamme valtion talouden tasapainottamiseksi ja hyvinvointipalvelujen rahoittamisen turvaamiseksi on asiantuntijoiden mukaan harvinaisen uskottava. Muilla puolueilla on paljon tyhjää niiden tasapainottamisohjelmissa.

Haluamme myös puolustaa avointa yhteiskuntaa ja jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia. Ulkomaiset toimittajat ovat minulta ihmetellen kysyneet, miksi Suomessa vain vihreät torjuu hallitusyhteistyön yhtenäiskulttuuriin haikailevien, vähemmistöjen ihmisoikeuksia rajoittavien, EU-yhteistyötä vastustavien ja ympäristöongelmilta silmänsä sulkevien perussuomalaisten kanssa. Suomessa puhutaan vain siitä, kuinka leppoisa puoluejohtaja heillä on.

Perussuomalaisten politiikassa ei ole mitään leppoisaa. Tämän saa selvillä kun lukee heidän ohjelmiaan. Ohjelmissaan he haikailevat yhtenäiskulttuurin perään, mikä käytännössä tarkoittaa vähemmistöjen sulauttamista. He vastustavat ruotsin kielen aseman säilyttämistä ja vähemmistöjen oikeutta käyttää äidinkieltään tai ilmaista kulttuuriaan julkisissa yhteyksissä. Ympäristönsuojelua he haluavat purkaa ja nostaa kätensä pystyyn ilmastonmuutoksen edessä. He eivät halua puhua homojen yhdenvertaisuudesta ja heidän puheenjohtajansa vastustaa yksiselitteisesti naisen itsemääräämisoikeutta aborttiin.

Turvapaikkapolitiikkaa he haluavat kiristää ja puhuvat elintasopakolaisista – vaikka Suomen turvapaikkapolitiikka perustuu suojan tarjoamiseen ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten pohjalta niille, jotka kokevat henkilökohtaista vainoa tai ovat muutoin vakavasti suojan tarpeessa. Kehitysyhteistyötä he haluavat leikata, vaikka oikein toteutettuna se on tehokkain tapa rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa ja torjua äärimmäistä köyhyyttä. Inhimillinen hätä ei heitä kosketa, YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaiset ihmisoikeudet kuuluvat vain joillekin.

On uskomaton silmänkääntötemppu syyllistää aikamme ongelmista vähemmistöjä ja niitä, joilla on jo nyt vaikeaa. Perussuomalaiset haikailevat jonkin menneen perään, mitä ei ole koskaan ollut, ja haluavat sulkea silmänsä niiltä, joita pitävät erilaisina. Epäinhimillistä, julmaa, lyhytnäköistä. Tällainen maa ei ole hyvä maa meille kenellekään. En usko, että vanhustenhuoltoa saadaan yhtään sen paremmaksi ihmisoikeuksia rajoittavalla politiikalla.

Julkisuudessa Timo Soini on pitänyt vihreitä ylimielisinä. Ei, me emme ole ylimielisiä, vaan me haluamme puolustaa jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia ja ajatella myös tulevia sukupolvia ja luontoa – nöyrästi, koko ajan etsien uusia ratkaisuja tiedon, tieteen ja sivistyneen keskustelun pohjalta. Me haluamme rakentaa reilumpaa Suomea jokaiselle.

Ylimielistä sen sijaan on katsoa vain omaan napaansa, pitää itseään kansan tahdonilmauksena ja nostaa omat mielipiteensä modernin tieteen todentamien haasteiden yläpuolelle. Toisin kuin Soini, minä en väitä tietäväni mitä kansa haluaa – se ei ole poliitikkojen tehtävä. Meidän tehtävämme on kertoa, mitä me haluamme tehdä paremman Suomen rakentamiseksi – tämän perusteella kansalaiset valitsevat, mitä politiikkaa he haluavat tukea.

Vihreiden mielestä Suomi menestyy avoimena taloutena, jossa meillä kaikilla on laajat perusoikeudet ja mahdollisuudet elää haluamaamme elämää. Vihreillä on ratkaisuja aikamme ongelmiin. Me haluamme torjua ilmastonmuutosta ja rakentavaa kestävää yhteiskuntaa korjaamalla taloutta vihreäksi ja luomalla vihreän talouden työpaikkoja. Me haluamme rakentaa sosiaalisesti oikeudenmukaista Suomea, jossa on töitä kaikille. Tarvitaan ripeitä askelia perustulon suuntaan, jotta sosiaaliturva on aina mielekkääseen työhön kannustavaa ja perusturvaa vahvistetaan.

Me haluamme panostaa tietoyhteiskuntaan ja avoimeen dataan – ottaa teknologiaharppaus kaapeleista sisältöihin. Me haluamme rakentaa uutta avointa politiikkaa, jossa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja päätöksenteko on avointa. Julkinen tieto avoimeksi, asioiden valmistelu kabineteista avoimille kansalaisfoorumeille sekä lisää kansalaisäänestyksiä.

En usko, että populistista ja konservatiivista politiikkaa voi yhdistää vihreiden tavoittelemaan liberaaliin ja edistykselliseen politiikkaan. Mustaa ei voi maalata valkoiseksi. Siksi olemme sanoneet, että vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen. Muita puolueita äänestämällä tästä ei ole varmuutta. Pikemminkin suurissa puolueissa monet ovat alkaneet kosiskella ääniä samoilla vanhakantaisilla teemoilla. Sillä on Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaiseva merkitys nojaako seuraava hallitus vihreiden vai perussuomalaisten suuntaan.

 

Vihreitä äänestämällä tietää, että ei anna tukeaan perussuomalaisten ahdasmieliselle politiikalle. Ääni vihreille on ääni edistykselliselle, liberaalille ja suvaitsevaiselle Suomelle.

Ylös