2.3.2011: Vaalilakiuudistuksella yhdenvertaiseen äänioikeuteen

Suomi on ollut yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden pioneerimaita, mutta nykyinen vaalitapamme on jäänyt auttamatta ajastaan jälkeen. Ihmisen asuinpaikka vaikuttaa kohtuuttomasti ihmisten mahdollisuuteen antaa äänensä juuri sille ehdokkaalle ja puolueelle, jota ensisijaisesti haluaa äänestää. Pienissä vaalipiireissä vain muutamalla puolueella on todennäköinen mahdollisuus saada edustajanpaikka, muille annetut äänet uhkaavat mennä käytännössä kokonaan hukkaan.

Vihreille on tärkeää, että vaalitapamme toteuttaa kansanvaltaa mahdollisimman tehokkaasti. Vaalilakiuudistuksella varmistetaan, että jokaisen suomalaisen kannattaa antaa äänensä juuri haluamallaan puolueelle ja ehdokkaalle. Jokainen ääni lasketaan puolueen hyväksi ja eduskuntapaikat jaetaan puolueiden valtakunnallisen kannatuksen perusteella oikeudenmukaisesti. Edustajat valitaan kuitenkin edelleen nykyisistä vaalipiireistä, käytännössä vain vaalipiirien viimeisten paikkojen jaossa tapahtuu muutoksia.

Nykyisellä vaalitavalla suuret puolueet saavat usean edustajan yliedustuksen. Useimmiten pienet puolueet saavat huomattavasti vähemmän paikkoja kuin heidän suhteellinen kannatuksensa edellyttää – se vaikeuttaa pienten puolueiden toimintaedellytyksiä. On kansanvallan kannalta parempi, että edustajanpaikat jaetaan oikeudenmukaisesti kansan antamien äänten suhteessa. Silloin enemmistöhallituksella on tukenaan aidosti myös enemmistö annetuista äänistä.

Uuden vaalilain vastustuksessa on ollut kyse imperiumin vastaiskusta. Suurten puolueiden edustajat, erityisesti sosialidemokraatit, liioittelevat äänten laskemisen hankaloitumista ja väittävät alueellisen edustavuuden heikentyvän poliittisen suhteellisen parantuessa. Uusi laskutapa on tosiasiassa yksinkertainen, peruskoulun matematiikan taidoilla laskettavissa. Vaalitulos selviää vaali-iltana tarkistuslaskentaa lukuun ottamatta, aivan kuten nykyäänkin.

Tosiasiassa vastustuksessa lienee kyse siitä, että halutaan puolustaa oman puolueen yliedustusta nykyisellä vaalitavalla. Sosialidemokraatit ovatkin esittäneet koko uudistuksen hylkäämistä. Eduskunnan salikeskustelussa kävi selväksi, että vaihtoehtoista mallia heillä ei ole.

Yhdessä asiassa kritiikissä on perääkin. Vihreiden mielestä juridisen äänikynnyksen eduskuntaan nousulle pitää olla alhainen. Uusia poliittisia liikkeitä tarvitaan, jotta poliittinen järjestelmä vastaa ihmisten kokemiin muutostarpeisiin. Vaaliuudistuskomitean ja hallituksen neuvottelujen pohjalta on päädytty kolmen prosentin äänikynnykseen. Se on ollut suurten puolueiden ehto uudistukselle: kun suhteellisuus muuten toteutuu täydellisesti, ei puoluekenttä kuitenkaan näin ollen pirstoutuisi merkittävästi.

Juridinen kolmen prosentin äänikynnys on silti kaikille reilu ja sama: jokainen puolue tietää, mitä tarvitaan eduskuntaan valintaan, ja sen jälkeen jokaisen puolueen paikkaosuus perustuu täysin suhteellisesti heidän saamaansa kannatukseen. Se vahvistaa pienten puolueiden toimintaedellytyksiä eduskunnassa, kun paikkamäärä ei enää ole alimitoitettu ja sattumanvarainen vaaliliittojen tulos. Pienissäkin vaalipiireissä kannattaa jatkossa äänestää myös pientä puoluetta, koska kaikki äänet vaikuttavat edustajanpaikkojen jakoon samalla painoarvolla.

Kolmen prosentin äänikynnys on kansainvälisessä vertailussa riittävän alhainen, jotta myös uudet liikkeet voivat päästä eduskuntaan. Ovathan vaikka vihreät päässeet eduskuntaan Ruotsissa ja Saksassa, vaikka siellä on neljän ja viiden prosentin äänikynnykset. Kahden prosentin kannatuksen saanut puolue saa uudistuksessa jo puoluetukea, mikä helpottaa äänikynnyksen ylittämistä ja puolueen toiminnan laajentamista.

Vaalijärjestelmää voidaan uudistaa vain laajalla yksituumaisuudella. Siksi tänään eduskunnan äänestyksessä kannatimme hallituksen esityksen mukaista neuvottelutulosta kolmen prosentin äänikynnyksestä. Eduskunnan enemmistön tukea sovitun ratkaisun muuttamiselle ei ole. Sen vaihtoehtona olisi koko hyvän esityksen kaatuminen ja nykyisen epäoikeudenmukaisen vaalitavan jatkaminen, mitä toivovat vain sosialidemokraatit. Kaikki muut puolueet ovat valmiita tukemaan vaalitavan uudistamista hallituksen esityksen pohjalta.

Vaaliuudistus on kokonaisuudessaan mittava edistysaskel suomalaisten yleiselle ja yhtäläiselle äänioikeudelle. Kansanvallan ytimessä on se, että jokaisen ihmisen ääni painaa yhtä paljon ja että vaalitapa kohtelee kaikkia puolueita samoin ja avoimin pelisäännöin. Kun seuraava eduskunta hyväksyy kahden kolmasosan äänten enemmistöllä tämän esityksen lopullisesti, saamme edistyksellisen ja oikeudenmukaisen vaalitavan käyttöön vuoden 2015 vaaleissa.

Ylös